SDH Lubenec

Výjezdy SDH Lubenec

Ilustrační foto 2019

Rok 2019

DATUM ZÁSAH MÍSTO
19.1.2019 Požár Ležky
2.2.2019 TP - olej na vozovce Ú.R.P Vítkovice
3.2.2019 Planý poplach
25.2.2019 TP - Transport pacienta
7.3.2019 Dopravní nehoda - OA a vlak Blatno
17.3.2019 Planý poplach
17.3.2019 Dopravní nehoda - 1x OA Lubenec
2.4.2019 Dopravní nehoda - 1x NA Blatno
3.4.2019 TP - Srnec ve skruži
6.4.2019 Požár lesa Pšov u Žlutic
19.4.2019 Dopravní nehoda - 1xNA Na stavbě dálnice
24.4.2019 Požár OA Vrbice
25.4.2019 T.C.Požár věznice Drahonice
Ilustrační foto 2018

Rok 2018

DATUM ZÁSAH MÍSTO
19.1.2018 Dopravní nehoda - 1x OA Drahonice
11.2.2018 TP – porucha motoru OA Libkovice D6
24.2.2018 TP – otevření bytu Lubenec
25.2.2018 Požár - průmyslová budova Pšov KV
17.3.2018 TP – padlý strom Vítkovice
21.3.2018 Planý poplach - neohlášené pálení Libkovice
22.3.2018 Planý poplach - neohlášené pálení Libkovice
27.3.2018 TP - transport pacienta Valeč
27.4.2018 Dopravní nehoda - 1x OA Kryry
28.4.2018 Dopravní nehoda - 1x OA Lubenec D6
12.5.2018 Požár - Rodinný dům Lubenec
22.5.2018 Požár - Vězení Drahonice
29.5.2018 Dopravní nehoda - 2x OA Královské Údolí
2.6.2018 TP - Strom poškozený bleskem Blatno
4.6.2018 Dopravní nehoda - 1x NA Valeč
28.6.2018 Požár - Škola Podbořany
29.6.2018 TP - padlý strom Struhař
16.7.2018 TP - úklid rozsypané řepky Lužec - Drahonice
18.7.2018 Požár - požár lesa Blatno
21.7.2018 Požár - požár lesa Čichořice
24.7.2018 Požár - požár lesa Čichořice
24.7.2018 Požár - požár skládky Vrbička
26.7.2018 TP - padlý strom Ležky
26.72018 DN - 1 X OA Blatno - Tis
26.7.2018 Únik rop.prod. - únik oleje z kombajnu Lubenec
28.7.2018 DN - Srážka vlaku do stromu Lubenec
30.7.2018 Požár - požár lesa Blatno
8.8.2018 Požár - požár pole Pastuchovice
13.8.2018 Únik rop.prod. - únik nafty z NA Lubenec
30.8.2018 Únik kapalin - únik neznámé látky z cisterny Lubenec - Bílenec
4.9.2018 TP - Otevření bytu - zraněná osoba Lubenec
12.9.2018 TP - Únik ropných produktů (Nafta) Lubenec
23.9.2018 TP - Padlý strom Ležky
23.9.2018 Požár - Požár kůlny Valeč
26.9.2018 TP - Vyproštění kočky Lubenec
27.9.2018 DN - 1 x OA Vrbička
29.9.2018 TP - Otevření chaty Tis u Blatna
7.10.2018 Požár - Požár lesa Velký Hlavákov
21.10.2018 DN - 2 x OA křižovatka Blatno
23.10.2018 Požár - Požár lesa Tis u Blatna
27.10.2018 Požár - OA Lubenec
18.11.2018 Požár - Lubenec Planý poplach
Ilustrační foto 2017

Rok 2017

DATUM ZÁSAH MÍSTO
4.1.2017 Dopravní nehoda - 1x NA Lubenec - Kryry
13.1.2017 TP – padlý strom Lubenec
13.1.2017 TP – padlý strom Lubenec - Chyše
14.1.2017 Požár bývalá Erika Ležky
24.2.2017 TP – padlý strom Lubenec – Vítkovic
24.2.2017 TP – padlý strom Lubenec - Drahonice
26.2.2017 Požár lesa – neohlášené pálení Vítkovice - planý poplach
21.4.2017 Dopravní nehoda – 2x dodávka Odbočka Stebno - silnice č. 6
21.4.2017 Ostatní pomoc Transport pacienta
25.4.2017 TP – oplach silnice Lubenec - Ležky
30.4.2017 Požár myslivny Podbořany
2.5.2017 Únik ropných produktů Lubenec
13.5.2017 Dopravní nehoda – 2x dodávka Lubenec - Ležky
27.5.2017 Dopravní nehoda - 1x OA Lubenec
3.6.2017 Dopravní nehoda - 1xOA a 1x motocykl Petrohrad
3.6.2017 Požár podle železniční trati Lubenec
3.6.2017 Dopravní nehoda 1x OA Bílenec
5.6.2017 Únik ropných produktů Lubenec - Drahonice
9.6.2017 Požár lesa Řepany
15.6.2017 Požár skládka Vrbička
19.6.2017 Požár bagru Mokrá - lom
23.6.2017 TP - padlý strom Libyně
5.7.2017 Požár les Blatno
5.7.2017 Dopravní nehoda 1xOA Ležky
22.7.2017 Požár les Tis u Blatna
2.8.2017 TP sršni Lubenec - tábor
8.8.2017 Požár kombajnu na poli Protivec
10.8.2017 TP proplach kanálu Ležky
20.8.2017 Požár stará sušárna Lubenec
21.8.2017 Požár les Tis u Blatna
23.8.2017 TP - oplach vozovky střet se zvířetem Ležky
26.8.2017 Dopravní nehoda 3x OA Stebno R6
13.9.2017 TP - padlý strom Libkovice
16.9.2017 Dopravní nehoda 2x OA Libkovice R6
24.9.2017 Chyše serpentýny TP - únik ropných produktů: oleje
27.9.2017 Dopravní nehoda 3x OA Lubenec R6
29.9.2017 Dopravní nehoda 1x OA a vlak Vroutek - železnice
15.10.2017 Dopravní nehoda 1x OA Libkovice R6
18.10.2017 Dopravní nehoda 1x OA 1x autobus Lubenec R6
20.10.2017 Dopravní nehoda 3x OA Lubenec R6
26.10.2017 Dopravní nehoda 1x NA Ležky R6
29.10.2017 Planý poplach ---
29.10.2017 TP - padlý strom Příběnice
29.10.2017 TP - padlý strom Lubenec
23.11.2017 Únik ropných produktů - topný olej Věznice Drahonice
23.11.2017 DN - 2XOA Bošov R6
27.11.2017 Požár sazí v komíně Příběníce
10.12.2017 DN - 1 X dodávka Vítkovice
13.12.2017 Požár kina Lubenec
17.12.2017 DN - 1 X NA Velký Hlavákov
19.12.2017 DN - 1XOA prověřovací cvičení Kryry
Ilustrační foto 2016

Rok 2016

DATUM ZÁSAH MÍSTO
4.1.2016 Lubenec - Libkovice Dopravní nehoda 2xOA
10.1.2016 Libkovice dálnice Dopravní nehoda 1xOA
5.3.2016 Petrohrad – silnice č.6 Dopravní nehoda 1x OA
19.3.2016 Lubenec Dopravní nehoda 1x OA
27.3.2016 Vrbice Požár trávy
6.4.2016 Lužec Dopravní nehoda 1x OA
6.5.2016 Kryry Požár les
22.5.2016 Blatno Požár les
27.5.2016 Kryry Technické cvičení AGC
27.5.2016 Lubenec Únik ropných produktů
28.5.2016 Dopravní nehoda 2x OA Drahonice
12.6.2016 Dopravní nehoda 1x OA Lubenec - Drahonice
15.6.2016 Dopravní nehoda 1x OA D6 - Bošov
19.6.2016 Dopravní nehoda 2x OA D6 - Libkovice
29.6.2016 Dopravní nehoda 1x OA a zvěř D6 - Libkovice
7.7.2016 Technická pomoc - Padlý strom na osobu Voj. prostor jednotka vrácena
7.7.2016 Technická pomoc - otevření bytu Blatno
20.7.2016 Požár Skládka Vrbička
21.7.2016 Technická pomoc - padlý stron na vozovku Lubenec
30.7.2016 Technická pomoc - padlý stron na vozovku Příběnice
7.8.2016 Planý poplach - požár Skytaly jednotka vrácena
20.8.2016 Dopravní nehoda 3x OA Křižovatka na Stebno
17.9.2016 Dopravní nehoda 1x OA D6 - Libkovice
22.9.2016 Technická pomoc - otevření bytu Lubenec
2.10.2016 Dopravní nehoda 1x OA Lužec - Vroutek
6.10.2016 Dopravní nehoda 1x OA 1x NA Drahonice
7.10.2016 Dopravní nehoda 1x OA Bílenec
Ilustrační foto 2015

Rok 2015

DATUM ZÁSAH MÍSTO
10.1.2015 Silnice Chyše - serpentiny Technická pomoc – padlý strom
10.1.2015 Řepany TP – padlý strom na dům
10.1.2015 Lubenec TP – spadlý drát elektrického vedení
17.1.2015 Spolupráce se složkami IZS Ostatní pomoc - transport pacienta
7.2.2015 Lubenec Dopravní nehoda – 2x OA, 1x mikrobus
8.2.2015 Lubenec - Libkovice Dopravní nehoda - 1 x OA
18.2.2015 Silnice Chyše-serpentiny Požár - autobusu
24.2.2015 Silnice č.6 za Erikou Dopravní nehoda – 1x NA
10.3.2015 Lubenec TP – ucpaný kanál Dům služeb
19.3.2015 Lubenec TP – únik kapaliny z autobusu na zastávce
1.4.2015 Kračín Technická pomoc – spadlý strom
2.4.2015 Libkovice - kopec Dopravní nehoda 1xNA
6.4.2015 Lubenec - směr Praha Dopravní nehoda 3x OA
22.4.2015 Lubenec – nad Porcelánkou Požár lesa
8.6.2015 Drahonický kopec Dopravní nehoda – 1x OA,1x motocykl
9.6.2015 Lubenec Požár - OA
17.6.2015 Libkovice - stavba Požár na stavbě
17.6.2015 Tis u Blatna Požár lesa
29.6.2015 Lubenec Požár – nepovolené pálení
9.7.2015 Ležky - Přiběnie TP – spadlý strom
19.7.2015 Blatno Požár lesa
20.7.2015 Lubenec – Ležky za Erikou Dopravní nehoda – 1xNA
21.7.2015 Lubenec u Lutosu Dopravní nehoda – 1x traktor, 1x NA
11.8.2015 Dvory Požár
17.8.2015 Lubenec Dopravní nehoda 1xOA
17.8.2015 Ležky Dopravní nehoda 1x NA
8.9.2015 Ležky Dopravní nehoda 2xOA
3.10.2015 Drahonice Požár popelnice
27.10.2015 Lubenec Požár kontejneru
11.11.2015 Petrohrad Požár maringotky
26.11.2015 Kryry Dopravní nehoda 2xOA prověřovací cvičení
4.12.2015 Kryry Dopravní nehoda 1xNA
5.12.2015 Bošov nový kruhový ojezd na dálnici Dopravní nehoda 1xOA
8.12.2015 Lubenec Dopravní nehoda 2xOA
Ilustrační foto 2014

Rok 2014

DATUM ZÁSAH MÍSTO
17.1.2014 Petrohrad Dopravní nehoda 1x OA
27.1.2014 Lubenec Dopravní nehoda 1x OA
7.2.2014 Drahonický kopec Dopravní nehoda 1x OA
27.2.2014 Silnice č.6 Blatenská křižovatka Dopravní nehoda 2x OA
5.3.2014 Libkovický kopec Dopravní nehoda 1x NA
10.3.2014 Lubenec Požár trávy
19.3.2014 Směr Karlovy Vary jednotka vrácena na základnu Dopravní nehoda
25.3.2014 Ležky, pohostinství u Eriky Dopravní nehoda 1x NA + dodávka
29.4.2014 u Jesenic výpomoc pro Středočeský kraj Dopravní nehoda 2x dodávka + 1x OA
8.5.2014 Kryry Požár kůlny
14.5.2014 Vítkovice Ostatní pomoc – transport pacienta
13.6.2014 Lubenec Technická pomoc – čištění dešťové kanalizace
22.6.2014 Libkovice - Vochlice Požár Vochlice lavička
27.6.2014 Lubenec Požár - popelnice
7.7.2014 Lubenec – silnice č.6 Technická pomoc – spadlý strom
7.7.2014 Petrohrad Technická pomoc – čištění kanálu
9.7.2014 Bílenecký kopec Technická pomoc – únik ropných produktů – oleje z NA
13.7.2014 Ležky Požár stodoly
13.7.2014 Libkovice Dopravní nehoda – 2xOA
13.7.2014 Ležky Požár – rozhořený trám ve stodole
22.7.2014 Lubenec u porcelánky Dopravní nehoda – 2x OA
27.7.2014 Lubenec Technická pomoc – únik ropných produktů – oleje z OA
8.9.2014 Libkovický kopec Dopravní nehoda – 1xOA
14.9.2014 Lubenec - Libkovice Dopravní nehoda – 1xOA
23.9.2014 Lubenec Ostatní pomoc- pomoc ZZS s naložením pacienta
18.10.2014 Lubenec Požár bytu
28.11.2014 Blatenská křižovatka Dopravní nehoda – 3x OA
2.12.2014 Lubenec - Chyše Technická pomoc – padlý strom přes silnici
4.12.2014 Lubenec - Chyše Technická pomoc – padlý strom přes silnici
8.12.2014 Lubenec u porcelánky Dopravní nehoda – 1x OA
8.12.2014 Lubenec Ostatní pomoc- pomoc ZZS s naložením pacienta
14.12.2014 Lubenec - Libkovice Dopravní nehoda – 1x OA
18.12.2014 Bošov Dopravní nehoda – 1x OA
20.12.2014 Lubenec Prověřovací cvičení - 1x OA
Ilustrační foto 2013

Rok 2013

DATUM ZÁSAH MÍSTO
30.1.2013 Lubenec – Libkovice DN - 2x OA
8.2.2013 Lubenec DN - 2x OA
1.3.2013 Lubenec - Příběnice TP – spadlá stodola
29.3.2013 Petrohrad Požár - kotle
26.4.2013 Lubenec - Blatno Požár - les
2.5.2013 Lubenec - Petrohrad Požár - kůlna
17.5.2013 Lubenec TP - škola
24.5.2013 Lubenec DN – 2x OA
26.5.2013 Lubenec - křižovatka DN – 1x OA
30.5.2013 Lubenec - Drahonice DN - 2x OA
2.6.2013 Lubenec TP – čištění potoka
2.6.2013 Lubenec TP – čerpání vody
2.6.2013 Lubenec - křižovatka DN – 2x OA
9.6.2013 Lubenec TP - povodně
9.6.2013 Lubenec TP - povodně
9.6.2013 Lubenec TP - povodně
9.6.2013 Lubenec TP - povodně
9.6.2013 Lubenec TP - povodně
9.6.2013 Lubenec TP - povodně
9.6.2013 Lubenec TP - povodně
10.6.2013 Lubenec TP - povodně
10.6.2013 Lubenec TP - povodně
15.6.2013 Lubenec - Drahonice TP – čerpání studně
15.6.2013 Lubenec TP – čerpání sklep
22.6.2013 Lubenec TP – čerpání sklep
22.6.2013 Lubenec - Ležky TP – člověk na skále
23.6.2013 Lubenec TP – čerpání sklep
23.6.2013 Lubenec - Ležky Únik nebezpečné látky – (rtuť)
2.7.2013 Lubenec TP – monitoring vody
5.7.2013 Lubenec - Libkovice Planý poplach
6.7.2013 Lubenec - Drahonice DN – 1x OA + 1x motocykl
22.7.2013 Lubenec - Petrohrad DN – 3x OA
24.7.2013 Lubenec - Drahonice DN – 1x OA
28.7.2013 Lubenec DN – 1x OA
29.7.2013 Lubenec - Libkovice Únik ropných produktů
2.8.2013 Lubenec DN – 1x OA
4.8.2013 Lubenec TP – čerpání vody sklep
4.8.2013 Lubenec TP – čerpání vody sklep
11.8.2013 Lubenec - Petrohrad TP – kočka na stromě
25.8.2013 Lubenec - Drahonice DN – 1x OA
7.9.2013 Lubenec - Drahonice Požár traktoru
18.9.2013 Lubenec DN – 1x OA - zvěř
1.10.2013 Lubenec - Libkovice DN – 1x OA - zvěř
4.10.2013 Lubenec - Petrohrad TP – požár léčebna
21.10.2013 Lubenec - Libkovice DN – 1x OA - zvěř
29.10.2013 Lubenec – Chyš Požár Kablo
8.11.2013 Lubenec - Lužec Prověřovací cvičení na DN
12.11.2013 Lubenec- směr Libkovice DN 1x motocykl + 1xNA + Zvěř
14.11.2013 Lubenec – Drahonický kopec Dopravní nehoda 1x OA
31.12.2013 Lubenec - Kryry Požár RD Planý poplach
Ilustrační foto 2012

Rok 2012

DATUM ZÁSAH MÍSTO
12.1.2012 Lubenec porcelánka Požár NA
12.1.2012 Lubenec - křižovatka Blatno DN - 2x OA
21.1.2012 Silnice č.6 DN - 1x OA
21.1.2012 Silnice č.6 - křižovatka Blatno DN - 1x OA
30.1.2012 Lubenec Požár RD
3.2.2012 Starý libkovičák DN - 1xOA
3.2.2012 Lubenec Požár
1.3.2012 Kryry Požár pole - jednotka vrácena
18.3.2012 Lubenec Technická pomoc - únik nafty
3.4.2012 Libyně Požár stromu
14.4.2012 Kryry DN - 3x OA, 1x Autobus - taktické cvičení
28.5.2012 Drahonice Požár věznice - prověřovací cvičení
2.7.2012 Blatno DN - 1x OA, 1x NA
7.7.2012 Drahonice DN - 2x OA
20.7.2012 Blatno DN - 1x OA + vlak
17.8.2012 Lubenec Požár - Kanta - bez zásahu
19.8.2012 Chyše Radotín Požár kokmbajnu
5.9.2012 Stebno – křižovatka sil. č.6 DN - 1 x NA
10.9.2012 Lubenec – u školy DN - 1 x OA + 1 x NA
12.9.2012 Jesenická křižovatka DN - 1 x OA + 1 x NA
14.9.2012 Silnice č.6 směr Libkovice DN – 1 x OA + 1 x NA
26.9.2012 Silnice č.6 Erika DN – 1 x OA
26.10.2012 Drahonický kopec DN – 2x OA
26.10.2012 Silnice č.6 u Ležek TP – padlý strom
27.10.2012 Lubenec - Chyše TP – padlý strom
27.10.2012 Lubenec - Chyše TP – padlý strom
27.10.2012 Lubenec - Chyše TP – padlý strom
27.10.2012 Jesenická křižovatka TP – padlý strom
27.10.2012 Lubenec – Tis u Blatna TP – padlý strom
28.10.2012 Lubenec - Chyše TP – padlý strom
3.11.2012 Lubenec TP – padlá lampa
6.11.2012 Silnice č.6 křižovatka Blatno DN – 1 x OA + 1 x NA
3.12.2012 Jesenická křižovatka DN – 2x OA
23.12.2012 Silnice č.6 za křiž.Blatno DN – 1 x OA
23.12.2012 Silnice č.6 za Porcelánkou DN – 1 x OA
Ilustrační foto 2011

Rok 2011

DATUM ZÁSAH MÍSTO
14.1.2011 Lubenec - Zahradní Technická pomoc - ucpaný most naplaveninami
14.1.2011 Lubenec - Řepařská Technická pomoc - ucpaný most naplaveninami
14.1.2011 Lubenec - Chyšská Technická pomoc - zaplavený pozemek, ucpaný most
15.1.2011 Lubenec - Podbořanská Technická pomoc - zatopený sklep
2.3.2011 Lubenec DN - 1x OA
19.3.2011 Lubenec DN - 1x OA
23.4.2011 Lubenec – Vítkovice – Kračín Technická pomoc - padlé stromy
25.4.2011 Drahonice DN - 2x OA
1.8.2011 Libkovický kopec DN - 1x NA
18.8.2011 Lubenec Požár
25.8.2011 Stebno Technická pomoc - čerpání vody
29.9.2011 Libkovický kopec DN - 2x OA
19.10.2011 Přibenice - Ležky Technická pomoc - vzpříčený kamion
3.11.2011 Lubenec DN - 1x OA, 1x NA
4.11.2011 Jesenická křižovatka DN - 2x OA
14.11.2011 Blatno Požár střechy
15.11.2011 Lubenec silnicie E6 DN
17.11.2011 Lubenec Řepany DN
18.12.2011 Lubenec – panelák č.14 Technická pomoc
Ilustrační foto 2010

Rok 2010

DATUM ZÁSAH MÍSTO
8.1.2010 LUBENEC - serpentýny Technická pomoc - zapadlý autobus
13.1.2010 LUBENEC - silnice č. 6 Požár nákladního automobilu
17.1.2010 LUBENEC - LUŽEC DN - 2x osobní automobil
19.1.2010 LUBENEC - LIBKOVICE - Zastávka ČD Technická pomoc - únik oleje - vlak
22.1.2010 LUBENEC - JELENÍ DN - nákladní automobil
28.1.2010 LUBENEC DN - 2x osobní automobil
11.3.2010 LUBENEC Technická pomoc - čerpání vody ze sklepa
27.3.2010 LUBENEC - BLATNO Požár - trakční motor lokomotivy
25.4.2010 LUBENEC – silnice č. 6 Technická pomoc – únik mot. oleje
25.6.2010 LUBENEC – silnice č. 6 DN – 2x osobní automobil
14.7.2010 LUBENEC – silnice č. 6 (LUTOS) DN – 2x nákladní automobil
18.7.2010 LUBENEC – silnice č.6 (Petrohrad) Technická pomoc – únik oleje
23.7.2010 LUBENEC – Pražská ulice Technická pomoc – sání vody
25.7.2010 LUBENEC KD Technická pomoc – sání vody
18.8.2010 LUBENEC - VELEČÍN DN 1x osobní automobil
19.9.2010 Libyně Požár stodoly
10.10.2010 Silnice č. 6 odbočka Blatno DN – 2x OA, 1x NA
12.10.2010 Lubenec ZŠ Požár
5.11.2010 Lubenec DN – 1x NA
22.11.2010 Královské Údolí Technická pomoc – zatopený sklep
23.11.2010 Lubenec - křižovatka DN – 1x OA
1.12.2010 Žďárek Technická pomoc – padlý strom
7.12.2010 Lubenec - Chyše Technická pomoc – padlý strom
8.12.2010 Silnice č. 6 DN – 2x OA
21.12.2010 Blatno Požár RD
Ilustrační foto 2009

Rok 2009

DATUM ZÁSAH MÍSTO
31.1.2009 LEŽKY Únik PHM kamion - technický zásah
27.2.2009 DRAHONICE Požár dílny - záloha na stanici
2.3.2009 LUBENEC Požár pneu servis - planý poplach
7.3.2009 LUBENEC Požár OA
10.3.2009 DRAHONICE DN - dodávka
27.4.2009 LEŽKY DN - osobní auta
26.5.2009 Silnice č. 6, za blatenskou odbočkou Technická pomoc - spadlý strom
26.5.2009 MALMĚŘICE Technická pomoc - spadlý strom
19.6.2009 DRAHONICE DN - asobní a dodávkový automobil
22.6.2009 PETROHRAD - STEBNO Požár lesa - praktické cvičení
20.7.2009 DRAHONICE DN - autobus
24.7.2009 DRAHONICE - LEŽKY Požár osobního automobilu
7.8.2009 DRAHONICE Požár pole
Ilustrační foto 2008

Rok 2008

DATUM ZÁSAH MÍSTO
7.1.2008 DRAHONICE Dopravní nehoda nákladního auta
7.1.2008 LIBKOVICE Dopravní nehoda nákladního auta + únik nafty
12.1.2008 BLATNO Požár rodinného domku, malý rozsah
12.1.2008 LUBENEC Únik oleje do Blšanky
1.2.2008 LIBKOVICE Dopravní nehoda osobního auta
7.2.2008 LIBKOVICE Požár stohu, jednotka v záloze na stanici
20.2.2008 PETROHRAD Požár trávy a zahradní kůlny
13.3.2008 MALMĚŘICE Požár sazí v komíně
27.4.2008 LIBKOVICE Dopravní nehoda, únik paliva z nádrže
16.7.2008 VÍTKOVICE Technická pomoc, spadlý drát na trati
16.7.2008 LIBKOVICE Dopravní nehoda, asanace vozovky
5.8.2008 PETROHRAD Požár stohu
7.8.2008 CHYŠE Požár pole
8.8.2008 PETROHRAD Požár stohu
13.8.2008 PETROHRAD Požár domu
3.9.2008 LUBENEC Požár komína
10.9.2008 ŽIHLE Planý poplach
15.9.2008 KRYRY TC
5.10.2008 TIS Požár
5.11.2008 LUBENEC Požár komína
4.12.2008 LIBKOVICE DN