Oslavy 140. výročí založení SDH Lubenec

Fotogalerie jsou k dispozici v hasičské zbrojnici SDH Lubenec.

Setkání s pamětníky dne 15. 8. 2012 v hasičské zbrojnici v Lubenci

Setkání s pamětníky dne 15. 8. 2012 v hasičské zbrojnici v Lubenci

Další setkání pamětníků hasičů zorganizoval Josef Janouškovec mladší na srpnové dopoledne do hasičské zbrojnice SDH Lubenec. Pozvání přijal pan Josef Janouškovec st., pan Fridrich Josef a pan Josef Štefan. Přítomen byl velitel SDH Lubenec pan Václav Hadač, který provedl hosty po rekonstruované požární zbrojnici. V klubovně pak s kronikářkou MUDr. Danou Šaškovou probíhala diskuse o historii SDH a byly určovány osobnosti na fotografiích. Hosté rovněž doplnili několika dalšími fotkami nově tvořenou historii SDH, za což jim patří velký dík. Již před touto schůzkou poskytla další fotografie také paní Korfová. Díky iniciativě Josefa Janouškovce tak byly doplněny další střípky do novodobé historie SDH, do které ještě stále hledáme další informace. Všem milým hostům děkujeme za poskytnuté fotografie a ochotu si společně zavzpomínat.


Setkaní pamětníků SDH Lubenec

Setkání pamětníků v požární zbrojnici

Dne 15. 4. 2012 se konalo v hasičské zbrojnici setkání pamětníků - hasičů s dětmi předmětu Putování regionem ZŠ Lubenec v rámci projektu Pátráme po historii SDH Lubenec. Pozvání přijali pan Václav Benda, pan Jiří Trepeš, pan Josef Janouškovec a pan Josef Zetka z Ležek. Za SDH Lubenec byli přítomni pan Václav Hadač – velitel SDH Lubenec, paní Jitka Holá garant projektu a hospodářka SDH Lubenec, pan starosta obce Lubenec Bohumil Peterka a děti ze 7. třídy předmětu Putování regionem s učitelkou a členkou SDH Lubenec MUDr. Danou Šaškovou.

Pamětníkům byly předloženy dokumenty a fotografie z historie SDH k popisu a indentifikaci osob, které žáci v rámci projektu získali a nedokázali vlastními silami zjistit. Při setkání si pamětníci i žáci měli možnost prohlédnout prostory rekonstruované požární zbrojnice a požární techniku a vybavení. Setkání proběhlo v přátelské a srdečné atmosféře s naplněním cílů a očekávání.

Článek v Regionu
Slavnostní průvod Lubencem

Slavnostní průvod Lubencem

Dne 9. 6. 2012 ve 14:00 hod začaly oslavy 140. výročí slavnostním průvodem, který se řadil v ulici Sídliště u garáží. V čele průvodu vyjelo alegorické vozidlo OU Lubenec s reprodukovanou hudbou, vlajkami a kameramanem Milanem Fejfárkem.

Více informací

Celý průvod vedl starosta SDH Lubenec pan Václav Fišer, který nesl vlajku SDH Lubenec, za ním s cedulí Lubenec kráčela děvčata z předmětu Putování regionem Bára a Aneta Polenovi a potom členové SDH Lubenec Václav a Vlastimil Šeinerovi, Jaroslav Doležal a David Hadač.

Následovali představitelé obce starosta obce Lubenec Bohumil Peterka a místostarosta Jiří Chaloupecký s manželkou, dále rodinní příslušníci členů SDH Lubenec.

Další část průvodu patřila družební SDH Gornsdorf – ceduli nesla děvčata Adéla Zídková, Kateřina Klimešová a Hana Krejcarová. Vlajku SDH Gornsdorf nesl vlajkonoš Benjamin. SDH Bochov uváděla děvčata Jolana Lakatošová, Petra Křížová a Lucie Adamková.

Dále SDH Podbořany uváděla děvčata Natálie Weidlová a Jana Vukliševičová. Závěr pěšího průvodu tvořili příbuzní hasičů a občané Lubence sympatizující s hasiči.

Následovala přehlídka hasičské techniky. V čele jel s pýchou SDH Lubenec - ZILEM 131 CAS 16 velitel SDH Lubenec Václav Hadač, který na jeho opravě strávil přes 500 hodin. Za ním potom jel Mercedes BENZ L 3000S zapůjčený z SDH Žlutice, CAS 24 LIAZ SDH Lubenec, DVS 12 AVIA 30 SDH Lubenec, Škoda 706 CAS 25 SDH Lubenec, dále Mercedes SDH Gornsdorf, LIAZ SDH Podbořany, AVIA SDH Malá Skála.

Průvod se zastavil na místním hřbitově k uctění všech zesnulých členů SDH Lubenec. Pietní akt provedli starosta SDH Lubenec Václav Fischer, velitel SDH Lubenec Václav Hadač, Vlastimil Šeiner a Václav Šeiner.

Po té průvod pokračoval na hřiště TJ Spartak Lubenec k slavnostnímu shromáždění.


Historická i současná hasičská technika

Historická i současná hasičská technika

V rámci 140. výročí SDH Lubenec byla předvedena historická i současná hasičská technika.


Dopoledne

Dopoledne 9. 6. 2012

9. 6. 2012 dopoledne probíhala ještě příprava na vlastní oslavy - příprava a výzdoba stanu, příprava cen, vystavení pohárů na noční soutěž, vylepování programu, příprava cen pro vyhodnocení výtvarné soutěže dětí, rozdávání almanachu a pamětních medailí oceněným členům SDH Lubenec, vše pod vedením paní Jitky Holé.

Zároveň na hřišti ještě probíhal trénink útoků členů SDH Lubenec a SDH Gornsdorf.


Odpoledne

Odpoledne 9. 6. 2012

Po slavnostním vycenění a vyhodnocení následoval zábavní program, který občas bohužel přerušoval déšť. Bylo možno se občerstvit u dvou stánků manželů Tlustých, projet se moderním a výkonným automobilem firmy VW AUTOS, ve stanu probíhal kulturní program – zazněly hity Karla Svobody a zazpíval legendární zpívající bubeník Vítězslav Vávra. Probíhaly ukázkové jízdy ZILEM, bylo možno si zblízka prohlédnout starou i novou požární techniku a přijela i profesionální vysokozdvižná plošina HMZ Žatec. Celé odpoledne i noční soutěž moderoval pan Jiří Bláha.


Slavnostní vycenění aktivních členů SDH Lubenec

Slavnostní vycenění aktivních členů SDH Lubenec

Při slavnostním odpoledni byli vyceněni nejaktivnější členové SDH Lubenec. Slova se nejprve ujal starosta OS SDH Louny pan Jiří Henc, který ocenil práci celého SDH Lubenec a předal sochu sv. Floriána starostovi SDH Lubenec Václavu Fischerovi. Vyhodnotil také dětskou výtvarnou soutěž na úrovni okresu: 1. místo Kamila Havířová a 2. místo Bára Polenová v kategorii ZŠ 2 a 1. místo Markéta Pavlíková v kategorii ZŠ 3.

Více informací

Starosta obce Lubenec dále vyhodnotil nejlepší členy SDH Lubenec:
Václav Hadač – velitel SDH Lubenec
Milan Durčanský
Petr Strunz
Václav Šeiner

Sportovní družstvo SDH Lubenec, které reprezentovalo obec, okres a celý Ústecký kraj na republikovém kole soutěže v požárním sportu v Přerově v roce 2008 ve složení: Václav Hadač, Milan Durčanský, Václav Fischer, Václav Šeiner, Vlastimil Šeiner, David Hadač, Ondřej Liška, Karel Hamouz, Martin Vlček.

Na prapor SDH Lubenec byla připnuta pamětní stuha u příležitosti 140.výročí založení SDH Lubenec.

Stejně tak si vzájemně na své prapory připnuly pamětní stuhy partnerské SDH Gornsdorf a SDH Lubenec. Gornsdorfští předali lubeneckým věcný a peněžní dar.


Noční soutěž

Noční soutěž

Výsledky VI. ročníku noční soutěže v požárním útoku u příležitosti 140. Výročí SDH Lubenec

Družstvo MUŽI: 1.útok: 2.útok: čas: pořadí:
SDH Chyše 23:46 28:15 23:46 1.
SDH Lubenec B 26:08 51:31 26:08 2.
SDH Podbořany 26:64 26:21 26:21 3.
SDH Lubenec A 31:02 27:14 27:14 4.
SDH Bochov 29:20 31:65 29:20 5.
SDH Gornsdorf 29:82 53:75 29:82 6.
SDH Verušičky 30:49 34:52 30:49 7.
SDH Kryry 32:28 36:57 32:28 8.
SDH Dobroměřice 47:54 36:17 36:17 9.
SDH Malá Skála 45:46 58:01 45:46 10.


Družstvo ŽENY: 1.útok: 2.útok: čas: pořadí:
SDH Bochov 50:39 40:88 40:88 1.

Ohňostroj

Ohňostroj

V závěru oslav 140. výročí založení SDH Lubenec proběhl ohňostroj věnovaný obcí Lubenec.


Vyhodnocení výtvarné soutěže

Výtvarná soutěž „Hasiči očima dětí“

U příležitosti 140. výročí svého založení vyhlásil SDH Lubenec výtvarnou soutěž pro děti. Výstava výkresů dětí z MŠ Lubenec, ZŠ Lubenec v kategorii I. a II. stupeň a ZŠ Gornsdorf byla uspořádána v hasičské zbrojnici v době konání Dne otevřených dveří. Členové SDH Lubenec a návštěvníci mohli hlasovat o nejhezčích výtvorech dětí. Vyhodnocení této soutěže pak bylo provedeno na slavnostním shromáždění v rámci oslav 140. výročí SDH Lubenec dne 9. 6. 2012 na hřišti TJ Spartak Lubenec.

Výsledková listina Soutěže „Hasiči očima dětí“ zde

Kategorie žáci MŠ Lubenec
1. místo Nikola Korfová
2. místo Luboš Rennet
3. místo Sára Vyskočilová

Kategorie I. stupeň ZŠ Lubenec
1. místo Vojta Dalibor 4. třída
2. místo Sára Tučimová 3. třída
3. místo Pavel Kaleja 5. třída

Kategorie II. stupeň ZŠ Lubenec
1. místo Milan Höll 9. třída
2. místo Šlégrová Martina 7. třída
3. místo Kinačová Lenka 9. třída

Sieger der Grundschule Gornsdorf
1. Platz Ulian Herold 1. Klasse
2. Platz Pascal Delling 3. Klasse
3. Platz Emilie Günther 3. KlasseTi, co nám pomáhali

Ti, co nám pomáhali

Děkujeme Vám všem, kteří jste nám pomohli, přispěli, osvětlili, zapůjčili materiály, věnovali čas a námahu. Bez Vás bychom naši historii takto ucelenou nesestavili. Je až zarážející, jak krátký čas stačí k tomu, aby se zapomnělo….

Velké poděkování patří především panu Josefu Honauerovi z Německa, který poskytl materiály a své paměti k sestavení předválečné historie.

Poválečnou historii pomohli sestavit a velký dík patří všem jmenovaným:
Pan Václav Benda, pan Václav Hadač st., pan Václav Hadač, pan Jiří Trepeš, pan Josef Kohout, pan Josef Janouškovec st., pan Miroslav Benedikt, pan Josef Zetka z Ležek, paní Zdena Doležalová, paní Zdena Dalimanová, paní Blažena Vodvářková, paní Jitka Seifertová, pan Ing. Richard Kanta, pan Milan Fejfárek, pan Jan Vnouček, paní Jitka Holá, žáci ze 7. třídy z předmětu Putování regionem pod vedením MUDr. Dany Šaškové: Ondřej Holý, Michal Procházka, Jaroslav Macek, Adéla Zídková, Bára Polenová, Aneta Polenová, Petra Vopatová, Kateřina Klimešová, Michal Kadlec, Marie Mišelnická, Adolf Pergner a tragicky zemřelý Jaroslav Vospálek.

Omlouváme se tímto všem, které jsme omylem nejmenovali.Historie hasičské zbrojnice

Historie hasičské zbrojnice

Dle pamětníků stála 1. hasičská zbrojnice za sochou sv. Jana Nepomuckého, byla však pro špatný stav v roce 1892 zbourána. Další budovou byl dům č. 15 naproti sv. Janu Nepomuckému. Některá vybavení byla uskladněna v okolních budovách. Tato požární zbrojnice fungovala i v poválečné době, byla za ní vybudována i věž na sušení hadic.

1967rekonstrukce požární zbrojnice v čp. 15 (naproti soše sv. Jana)
1973začíná bourání a likvidace, část vybavení je v budově Jeslí a na Obecním úřadě.
Koncem 70.letsídlo hasičů v současné Myslivně a v přilehlé stodole, která je postupně dobudovaná jako hasičská zbrojnice.
1. 10. 2006začíná I. etapa přístavby garáží a zázemí pro hasiče. Je realizována za podpory Obecního úřadu v Lubenci a realizována firmou Janouškovec a spol..
6. 5. 2007začíná II. etapa přístavby
1. 3. 2008začíná III. etapa přístavby, vždy je řešena firmou Janouškovec a spol. a všechny pomocné práce si členové SDH realizují brigádnicky.
23. 10. 2008IV.etapa přístavby
25.3.2009KOLOUDACE přístavby hasičské zbrojnice. Zbrojnice byla dokončena s celkovými náklady 2mil540tisíc Kč.


Historické fotky - projekt Putování regionem

Historické fotky - projekt Putování regionem

140 let hasičského sboru v Lubenci

1872založen hasičský sbor v Lubenci (podle Heimatbuch des Kreises Luditz, vydáno. r. 1971)
1. starostou (kapitánem) dobrovolných hasičů byl p. Franz Hick (č.d. 7), tuto funkci vykonával až do své smrti
2. velitelem dobrovolných hasičů byl p. Wenzel Czesky (č. domu 191), funkci vykonával 36let, stal se 1. čestným kapitánem (starostou), zemřel v roce 1911
3. starostou dobrovolných hasičů byl až do roku 1921 p. Johann Geiger
4. starostou byl vrchní učitel (nadučitel) p. Josef Schneider, který byl v roce 1934 jmenován čestným starostou – kapitánem
5. starostou (kapitánem) dobrovolných hasičů od roku 1934 byl p. Franz Peschka, který byl ve službě až do roku 1939
1897u příležitosti oslav 25. výročí založení sboru dostali hasiči sací tlakovou stříkačku, jejíž výkon byl dvojnásobný než u ruční, strojníkem pro tento přístroj byl Rudolf Wohanka, jeho zástupce byl Franz Trägner.
1907k 35. výročí založení sboru dostali hasiči sací a tlakovou stříkačku stejně jako spolkový prapor
1932u příležitosti 60. výročí založení sboru byla věnována pojízdná motorová stříkačka, byla sestavena strojníky p. Wohankou a p. Trägnerem, s jedním motorem od p. Reinla (Fabrikant Porcelánky), úpravou 25 PS motoru, sací a tlakové pumpy firmy Herold z Chomutova
1939po obsazení byli dobrovolní hasiči rozpuštěni a rozděleni do útvarů hasící policie v Karlovarském kraji. Jako obranný velitel byl na návrh obecního úřadu jmenován mistr kominík p. Josef Lerch.
1940přišla do strojové výbavy ještě jedna přenosná motorová stříkačka. Dobrovolní hasiči vlastnili 300 m hadic, třídílné rozdělovače, dvoje nosítka pro zraněné a velký počet ručního nářadí, lopat, motyk, háků. Dobrovolní hasiči měli 42 aktivních a 10 pasivních členů (starší členové, kteří byli již vyřazeni z aktivní služby) a 20 podporujících (sympatizujících) členů, kteří podporovali hasiče finančně
1944nástupcem Josefa Lercha byl od poloviny roku 1944 až do odsunu p. Anton KROTSCH.
1946p. Rudolf Šafek, ředitel místní školy, sestavuje hasičský sbor, fungují mladí hasiči a cvičí „sekyrkové cvičení“
1952likvidovali hasiči požár místního kina
1967rekonstrukce požární zbrojnice v čp. 15 (naproti soše sv. Jána)
1972hasičský sbor dostal ke 100. výročí založení třínápravové terénní vozidlo ZIL 131 CAS 16
1973požár kulturního domu v Lubenci, u požáru byli i naši hasiči
1976požár zámku ve Valči s výjezdem od 4.00 do 16.00 hod., v tomto roce celkem 6 výjezdů
1977zahájil činnost oddíl Plamen mladých požárníků
1981dostal hasičský sbor výjezdové vozidlo DVS 12 AVIA 30, den poté výjezd k požáru stohu na Drahonickém kopci
1984pořádal Sbor požární ochrany v Lubenci ples, kterého se zúčastnilo rekordních 320 lidí
1984návštěva z Gornsdorfu v Lubenci
1986do tohoto roku starostou (předsedou) p. Zdeněk Pícha
1987starostou (předsedou) p. Jiří Müller
1987děti se umístily na 2. místě v okrese Louny
1988děti z MŠ se zúčastnily soutěže Plamínek, v obvodním kole stejně jako v okresním kole zvítězily, dnes jsou již dospělí a někteří z nich jsou i členy SDH
1988Okrsková soutěž mužů v Ležkách – SDH Lubenec 4. místo
1989poslední ples požárníků (ZO SPO) Lubenec
1991návštěva z Gornsdorfu v Lubenci
1992převeden na SDH Lubenec vůz Škoda 706 CAS 25
1998starostou SDH Lubenec p. Václav Benda
1999první Velikonoční zábava
2000celkem 15 výjezdů, z toho 12 samotných zásahů
2000první Pohár starosty obce při Vavřinecké pouti
2000první účast na noční soutěži na Malé Skále
2001celkem 8 výjezdů
2001starostou SDH Lubenec p. Václav Fischer© 2007-2018