ROK 2016Pozvánka na Valnou hromadu SDH Lubenec

konanou dne 16.1.2016 od 10 hodin v hasičské klubovně

Program:

Během jednání bude proveden výběr členských příspěvků, kontrola průkazek a podáváno drobné občerstvení.
Srdečně zveme všechny členy a hosty !

Bohumil Peterka, starosta SDH Lubenec
Výroční schůze 16. 1. 2016

Výroční schůze SDH Lubenec 2016

Více informací / Zpět

Průběh spolupráce SDH Lubenec s SDH Gornsdorf v roce 2015

Více informací / Zpět

Předkládá : MUDr. Dana Šašková

V roce 2015 se spolupráce s dobrovolnými hasiči z družebního města obce Lubenec - Gornsdorfu v Sasku díky nově uzavřené smlouvě o spolupráci ze dne 7.11. 2015 posouvá k jasnějším pravidlům vzájemných vztahů a návštěv a zlepšení komunikace mezi oběma sbory. Jejímu podpisu předcházela ne zrovna jednoduchá vzájemná komunikace o upřesňování detailů smlouvy, e-mailová korespondence, a jednání s paní starostkou Gornsdorfu Andreou Arnold i starostou obce Lubenec Jiřím Chaloupeckým.

Bylo uskutečněno celkem 5 delegačních návštěv - 3x byli hasiči z Německa v Čechách, 2x byli zástupci SDH Lubenec v Gornsdorfu. 2x zde byli hasiči z Gornsdorfu soukromě.

Účast na hasičském bále 10. 2. 2015

Na náš jubilejní bál přijeli celkem 4 zástupci SDH Gornsdorf, ubytovaní byli u paní Chlupové, na sále bylo pro ně připraveno občerstvení i pití. Jako dárek přivezli skupinové foto členů SDH Gornsdorf a lahev šampaňského.

Hlavní návštěva členů SDH Gornsdorf byla na IX.ročníku noční soutěže v požárním sportu SDH Lubenec dne 30.5.-31.5.2015

Návštěvu tentokrát provázela zmatená komunikace z německé strany. Olaf Artl, starosta SDH Gornsdorf ,na našem plese odvolal tradiční páteční posezení u nás a svým členům to nesdělil. Ti pak při objednávce ubytování z toho byli velmi nemile překvapení. V pátek 29.5. 2015 pak přijela Anja Weichelt předsedkyně hasičského spolku a Andreas Schmidt, se kterými jsem v chyšském pivovaru projednávala vzniklou situaci a další pokračování spolupráce. Byla zde dojednána základní osnova budoucí vzájemné smlouvy, abychom tak předešli podobným zmatkům jako byly letos. V sobotu dopoledne přijelo celkem 12 členů SDH Gornsdorf , kteří byli přijati starostou a velitelem SDH Lubenec. Oběd měli v Lubiku se mnou a odpolední výlet na Kryrskou rozhlednu jsme zvládli s Vlastou Šeinerem. O jídlo a materiální zabezpečení z našich vlastních zdrojů se postarala hlavně Kamila Daliborová a další členky SDH Lubenec , které se pak v neděli s našimi hosty přišli rozloučit.

Tlumočení MUDr. Dana Šašková. Strava na hřišti byla zajištěna u stánku manželů Tlustých.

Soutěžní mužstvo členů SDH Gornsdorf, které se zúčastnilo noční soutěže se umístilo na 8. místě. Fandit přijeli ještě další fanoušci z Německa. Soutěžní mužstvo spalo v naší hasičárně, další 4 členové u paní Chlupové.

2.7.2015 partnerská návštěva u starostky obce Gornsdorf

Při návštěvě starosty obce Lubenec u starostky obce Gornsdorf byla se zástupci SDH Gornsdorf Anjou Weichelt, Olafem Artlem a Andreasem Schmidtem projednána budoucí podoba smlouvy o spolupráci, kterou jsem z pověření výboru SDH Lubenec navrhla německé straně. Následně jsem smlouvu celou přeložila a českou verzi mi pak pomohl doformulovat starosta SDH Lubenec Bohumil Peterka.

11.8. 2013 Pohár starosty při Vavřinecké pouti – malá návštěva z Gornsdorfu

Už v sobotu přijeli 3 členové SDH Gornsdorf Andreas, Jens a Olaf. Na poslední den Vavřinecké poutě pak ještě dorazili Anja Weichelt s ceou rodinou. Ubytování jsem zajistila jako vždy u paní Chlupové. S Anjinou rodinou jsme pak v pondělí 10.8.2016 vyrazili na výlet do Prahy po Starém městě a na Hrad. Vzhledem k tropickému počasí to bylo velmi náročné. Další soukromou návštěvu u nás jsem domluvila na konci srpna Olafovi s Lilo a vnoučaty.

Ve dnech 7.11.- 8.11. 2016 se uskutečnila družební návštěva členů SDH Lubenec v Gornsdorfu.

V sobotu 7.11.2016 vyjelo na družební návštěvu do Gornsdorfu 15 zástupců SDH Lubenec. Oficiální přijetí bylo v hasičárně i se starostkou Gornsdorfu Andreou Arnod, Anjou Weichelt současnou předsedkyní hasičského spolku, starostou SDH Gornsdorf Olafem Artlem a velitelem SDH Gornsdorf. Byly předány připravené dárky – dárkový koš a kliparty ze společných fotek. Po skvělém občerstvení , jsme jeli na výlet do ukázkového dolu Markuse Röhlinga, kde to bylo velmi zajímavé.

Navečer jsme se všichni zúčastnili slavnostního podpisu naší nové partnerské smlouvy, kde nechybělo šampaňské a dar pro nás – adventní oblouk do hasičárny s nápisem Feuerwehr Gornsdorf. Večírek pak byl v hasičské garáži. Bylo připraveno bohaté občerstvení včetně malého selátka. Pro zábavu si gornsdorfští připravili soutěž ve vrhu půllitrem , u které jsme si užili spoustu legrace. Ubytování jsme letos absolvovali přímo v hasičárně na zapůjčených lehátkách.

V neděli jsme se před hasičárnou rozloučili a někteří se při cestě domů zastavili ještě v akvacentru Greifenstein. Vydařeného setkání se zúčastnili: Václav Hadač, Bohumil Peterka, Jitka Holá, Zlatka Tlustá, Kamila a Martin Daliborovi, Milan Durčanský, Jaroslav Doležal , Karel Hamouz, Milan a Renata Holých, Jana Vospálková, Petra Křížová ml. a st., Dana Šašková – tlumočení.

Od každého účastníka setkání byla vybrána částka 200,-Kč . Tyto finanční prostředky budou v letošním roce použity na náklady návštěvy členů SDH Gornsdorf u nás.

Kontakt s hasiči z Gornsdorfu velice dobře funguje přes e-mailovou poštu.

V současné době komunikuje pouze Andreas Schmidt, který má kontakt mezi námi dle smlouvy zajišťovat.

Před vánoci jsem poslala členům SDH Gornsdorf PF. Dle partnerské smlouvy zašlu po VH do Německa termíny našich akcí. Účast na plese zatím nikdo nepotvrdil.

Na listopadovém setkání jsme dostali pozvání na návštěvu do Německa v novém termínu a to předběžně 1.nebo 2. až 3.6. 2016. Je to víkend naplánovaný na přírodním koupališti s ubytováním ve stanech a večerní grilovačkou a společnou zábavou. Prosím o zapsání předběžného zájmu na předepsaný list.Mladí hasiči v roce 2015

Více informací / Zpět

Předkládá: Mgr. Jaroslav Doležal

Činnost kroužku mladých hasičů při SDH Lubenec započala náborem v sobotu 26.9. 2015. Kroužek vedou Bc. Tereza Vopatová a Mgr. Jaroslav Doležal . Do kroužku se přihlásilo 19 dětí po několika schůzkách se počet ustálil na 17 členech. Kroužek se scházel pravidelně každý čtvrtek od 17:00 a v zimním období od 16:00 hod v prostorách hasičské zbrojnice.

Každá schůzka byla připravena na seznámení se s činností hasičů a přípravou na disciplíny hry Plamen. První společná akce byla návštěva branného závodu v Krásném Dvoře. Mladí hasiči viděli, co je čeká a díky vstřícnosti pořadatelů si mohli disciplíny i vyzkoušet mimo závod.

Během podzimu jsme probrali zdravovědu, uzle, topografické značky a mnoho dalších věcí, začali jsme nácvik požární štafety dvojic a dalších disciplín. Pracovalo se i na dalších činnostech souvisejících s životem kroužku mladých hasičů jako je kronika, tělesná příprava mladých hasičů, střelba a další. Vyvrcholením konce roku byl příchod "Hasičského Mikuláše" a vánoční besídka.

V novém roce jsme se připravovali na složení slibu na výroční schůzi sboru.

Plán práce s mládeží na rok 2016

 • práce kroužku dle programu výcviku mladých hasičů
 • vedení, teoretická příprava, nácvik hasičských disciplín do soutěží hry "Plamen"
 • spoluúčast na akcích pořádaných pro děti - MDD, branný závod apod.
 • příprava předškolních dětí do družstva mladých hasičů
 • školení vedoucích družstva mladých hasičů


PLÁN PRÁCE SDH Lubenec na rok 2016

Více informací / Zpět

1. ČINNOST VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY

 • Výjezdy k požárům, dopravním haváriím, zátopám a jiným přírodním katastrofám ve spolupráci s Krajským Operačním a Informačním Střediskem (KOPIS) ÚK a Obcí Lubenec
 • Zajištění požárního dozoru na akcích obce
 • Účast na pravidelných školení velitelů a strojníků SDH
 • Vedení záznamů o výjezdech a školení
 • Zajištění pravidelná školení členů výjezdové jednotky
 • Udržování veškerých technických prostředků a výjezdové techniky v perfektním stavu
 • Příprava vozidel na technickou prohlídku
 • Zajištění opravy hasičského vozidla TATRA 815 CAS 32, převedeného z majetku HZS Ústeckého kraje
 • Zajištění pravidelných lékařských prohlídek členů výjezdové jednotky
 • Dodržovat osobní zodpovědnost za svěřené ochranné pomůcky a oděv
 • Realizovat ve spolupráci s obcí instalaci odsávacího zařízení v garáži hasičárny, opravy její podlahy, popř. instalaci nových shrnovacích vrat (dle finančních možností)

Zodpovídá: velitel jednotky V.Hadač

2. ČINNOST SPORTOVNÍHO DRUŽSTVA

 • Fyzická příprava sportovních družstev – pravidelné nácviky požárního útoku, kondiční cvičení a štafetové běhy
 • Účast obou družstev v 5.ročníku „Vladařské ligy“
 • Účast na postupových soutěžích požárního sportu
 • Údržba sportovních překážek
 • Zapojování mladých hasičů do požárních soutěží
 • Pomoc s organizací okrskových soutěží

Zodpovídá: V.Hadač, K.Daliborová

3. PRÁCE S MLÁDEŽÍ

 • Zpracovat program výcviku mladých hasičů
 • Vedení družstva mladých hasičů – teoretická příprava, nácvik jednoduchých hasičských úkonů a soutěží
 • Spoluúčast na akcích pořádaných obcí, ZŠ nebo MŠ pro děti – MDD apod.
 • Příprava předškolních dětí v MŠ na soutěž Malý hasič (květen – Podbořany)
 • Školení vedoucích družstva mladých hasičů
 • Uspořádání 3. ročníku Branného dne pro děti a rodiče (červen)
 • Účast na výtvarné soutěži PO očima dětí (březen )
 • Pomoc při realizaci soutěže Záchranář a při zajištění branného dne pro ZŠ (červen)
 • Přihlásit malé hasiče do okresní hry Plamen (v září se začíná branným závodem)

Zodpovídá: T.Vopatová, J.Doležal, V.Hadač, J.Holá

4. SPOLEČENSKÁ ČINNOST

 • Zajištění 11. Hasičského plesu 13.2.2016
 • Propagace činnosti SDH Lubenec pro veřejnost – aktuální informace na vývěsce, webu a v obecním a regionálním tisku
 • Uctění památky sv. Floriána
 • Zajišťování vybudování vatry a požárního dohledu při akcích Obce Lubenec – pochod okolím Lubence při oslavách osvobození republiky, Hallovenu apod.
 • Zajištění 10.ročníku Noční soutěže nad Lubencem v požárním sportu za účasti hasičů partnerské obce Gornsdorf 3. a 4.6.2016
 • Pokračování spolupráce s hasiči Gornsdorfu ve smyslu pravidel Partnerské smlouvy, konkrétně návštěva Gornsdorfu ve dnech 1. – 3.7.2016
 • Uspořádání 16.ročníku soutěže v požárním sportu O pohár starosty Obce Lubenec v rámci Vavřinecké poutě v srpnu 2016
 • Silvestrovské přátelské posezení členů SDH Lubenec
 • Novoroční zábavně-sportovní soutěž pro veřejnost (leden 2017)
 • Uspořádání zájezdu na divadelní představení resp.muzikál do Prahy (duben)

Zodpovídá: J.Holá, B.Peterka, V.Hadač, D.Šašková, P.Strunz

5. VNITROSVAZOVÁ ČINNOST

 • Pokračovat ve vybavování klubovny a ostatních místností hasičárny – dataprojektor vč.plátna, PC, tiskárna, ubrusy apod.
 • Sledování možnosti získání dotace na dovybavení požární techniky a vybavení hasičárny
 • Účast zástupců SDH při životních výročí či smutečním rozloučení členů SDH
 • Vedení kroniky, archivace fotodokumentace, aktualizace webových stránek
 • Zpracovat organizační řád našeho SDH s určením kompetence jednotlivých členů výboru
 • Prezentace SDH v obecním a regionálním tisku
 • Inventarizace majetku SDH a jeho údržba
 • Průběžná údržba budovy a místností hasičárny
 • Zajišťování administrativy SDH (zápisy z jednání výboru, výběr členských příspěvků, vedení účetnictví SDH apod.)
 • Aktivní účast členů SDH na opravách stodoly a zajišťování svahu nad hasičárnou

Zodpovídá: výbor SDHJUBILEJNÍ ČLENSTVÍ V SDH LUBENEC v roce 2015

Více informací / Zpět

ČLEN SDH Členem od roku Počet let
Holý Milan st. 1971 35
Hadačová Jana 2001 15
Liška Ondřej 2006 10


VEDENÍ SDH LUBENEC 2016

Více informací / Zpět

STAROSTA SDH: Bohumil PETERKA
MÍSTOSTAROSTA a JEDNATEL SDH: Bc. Petr STRUNZ
POKLADNÍK: Jitka HOLÁ
VELITEL SDH: Václav HADAČ
PREVENTISTA a práce s mládeží: Mgr.Jaroslav Doležal
KRONIKÁŘ SDH: MUDr. Dana ŠAŠKOVÁ
PŘEDSEDA reviz. komise: Rudolf TLUSTÝ
ČLEN VÝBORU - sport ženy: Kamila DALIBOROVÁ
ČLEN VÝBORU - sport muži: Milan DURČANSKÝ


Zápis z výroční schůze zde.
Usnesení z výroční schůze zde.Slavnostní slib malých hasičů 16. 1. 2016

Slavnostní slib malých hasičů

Slavnostní slib malých hasičů za účasti rodičů a představitelů HZS se konal 16. ledna 2016 v hasičárně před začátkem Výroční schůze SDH Lubenec.11. hasičský bál v Lubenci se opravdu vydařil

11. hasičský bál v Lubenci se opravdu vydařil

V sobotu 13.2.2016 uspořádali lubenečtí dobrovolní hasiči svůj 11. hasičský bál. Valentýnský ples s velmi pěkným programem a bohatou tombolou navštívilo 240 hostů, kteří se díky výborné atmosféře celého večera, kterou podtrhla skvělá kapela J.I.H. 2001 Františka Baráka, velmi dobře bavili.

Nechyběla srdíčková dámská volenka, hosté také ocenili krásné předtančení tanečního páru Veroniky Sailerové a Martina Bubebíčka z tanečního klubu Fénix Louny a užili si i půlnočního překvapení , které připravily lubenecké hasičky jako parodii na své tréninky.

Tanečního večera se zúčastnila i malá delegace hasičů z partnerské obce Gornsdorf.

Děkujeme nejen všem, kteří se podíleli na přípravě příjemného večera, ale také všem sponzorům, přispěvovatelům a příznivcům SDH Lubenec. A protože hasiči nikdy nezahálejí, už nyní spřádají plány na příští rok, protože tradice musí pokračovat.

MUDr. Dana Šašková, kronikářka SDH Lubenec

SDH Lubenec pro HLAS Lubenec

SDH Lubenec pro HLAS Lubenec

Dobrovolní hasiči v uplynulém období zajistili celkem 6 výjezdů z toho 4x k dopravním nehodám a 2x k požáru. Dále zajistili vatru a požární dozor při každoročním jarním Pochodu okolím Lubence a zároveň oslavili svátek patrona hasičů svatého Floriána položením věnce k jeho soše u hřbitova. Zúčastnili se také prvomájovýchretrooslav v Kryrech, kde předvedli své dnes již historické vozidlo ZIL a v neposlední řadě pomohli ZŠ Lubenec zajistit odpolední program pro své hosty z družebního Gornsdorfu na třešňovce.

Hasiči srdečně zvou všechny své příznivce na soutěže v požárním sportu v rámci Vladařského poháru a to :
Sobota 4.6. Lubenec Noční soutěž nad Lubencem – hřiště TJ Spartak Lubenec
Sobota 18.6. Žlutice náměstí- žulové kostky
Sobota 16.7. Verušičky – hřiště
Sobota 6.8. Bochov - hřiště
Neděle 14.8. Lubenec– hřiště TJ Spartak Lubenec
Sobota 10.9. Chyše - hřiště za základní školou

Za SDH Lubenec kronikářka MUDr. Dana Šašková

Soutěžní družstvo - Verušičky

Vladařský pohár 2016 ve Verušičkách

Pokračování Vladařského poháru 2016 ve Verušičkách vyneslo lubeneckému ženskému družstvu 2.místo a mužům 3.místo. Další kolo této soutěže bude 6.8. 2016 v Bochově a 14.8.2016 v Lubenci.

O pohár starosty obce Lubenec

V Lubenci soutěžili dobrovolní hasiči

XVI.ročník soutěže „O pohár starosty obce Lubenec“ a zároveň 4. kolo V. ročníku Vladařské ligy se konal na hřišti TJ Spartak Lubenec v rámci Vavřinecké poutě dne 14.8. 2016.

5. ročník Vladařského poháru vypadal před 4. kolem takto:
Muži: 1.SDH Žlutice 3b, 2.SDH Chyše 6b3.SDH Lubenec 10b, 4.SDH Bochov 13b, 5.SDH Verušičky 13b.
Ženy: 1.SDH Bochov 6b, 2.SDH Lubenec 7b, 3. SDH Žlutice 8b, 4. SDH Verušičky 11b, 5.SDH Chyše 13b

Za SDH Lubenec muži soutěžili Petr Strunz, Vaclav Šeiner, Václav Hadač, Ondřej Liška, Vlastimil Šeiner, Dušan Kupček a Karel Hamouz za ženy - Zlatka Tlustá, Renata Holá, Tereza Vopatová, Kateřina Fišerová, Kamila Daliborová, Petra Křížová a Stanislava Lišková Soutěž „O pohár starosty obce Lubenec“ patří pro domácí tým mužů k oblíbeným, protože ji dokázali vyhrát již 7x, 6x byli druzí a 1x bronzoví. Lubenecké ženy se účastní od roku 2013 (4. místo a 2x 2. místo).

V prvním kole naše děvčata ukázala čas 30,56s a předvedla krásný čistý útok bez chyb. Žádný tým se nepřiblížil v první kole týmu domácích děvčat, a tak šla do druhého kola z 1.místa. Ve druhém kole nezlepšily svůj pokus pouze dva týmy - Lubenec a Chyše. Čas 38,80s stál naše děvčata medailové umístění. Prostříkali jsme na pravém terči.

V mužích se Lubenec ukázal v první kole časem 31,31s. Byla tak rychlá voda, že kluci nestihli doběhnout na čáru výstřiku a tak prostříkali. V prvním kole jsme viděli pokus Žlutic, které jsou letos neporazitelné a časem 22,51s neměli soupeře. Lubenec šel do druhého kola ze 3.místa. Ve 2.kole se už vedlo lépe a čas 24,82s patřil k třetímu nejlepšímu toho dne.

Výsledková listina:

Ženy

1. SDH Žlutice časy 35:14, 30:67 součet 65:81
2. SDH Chyše časy 33:09, 34:06 součet 67:15
3. SDH Bochov časy 35:12, 32:05 součet 67:17
4. SDH Lubenec 30:56 (nejlepší čas ze všech družstev), 38:80 součet 69:36s
5.SDH Verušičky 47:44,33:75 součet 81:19

Muži:

1. SDH Žlutice časy 22:51(nejlepší čas ze všech družstev)23:49 celkem 46:00
2.SDH Lubenec časy 31:31, 24:82 součet 56:13
3. SDH Bochov časy 30:86, 26:98 součet 57:84s
4. SDH Verušičky 32:95, 33:52 součet 66:47s
5. SDH Chyše 40:27, 28:37 součet 68:64

O celkovém výsledku Vladařského poháru se bude znovu rozhodovat až v posledním kole VP v Chyši dne 10.9.2016, kam srdečně zveme všechny příznivce hasičského sportu.

Pořadí Vladařského poháru před posledním kolem:

Ženy:

1.SDH Bochov, SDH Žlutice 9b
2.SDH Lubenec 11b
3.SDH Chyše 15b
4.SDH Verušičky 16b

Muži:

1.SDH Žlutice 4b
2.SDH Chyše 11b
3.SDH Lubenec12b
4.SDH Bochov16b
5.SDH Verušičky17b

(Zapsal místostarosta SDH Lubenec Bc.Petr Strunz)

Oprava Tatry

Oprava Tatry

Proběhla oprava nového vozidla z našeho vozového parku.

Výsledky Vladařský pohár Chyše

Výsledky Vladařský pohár Chyše

Výsledky Vladařský pohár – poslední soutěž 10.9. 2016 v Chyši

Ženy

1.SDH Lubenec 28:36s; 27:90s celkem 56,26s
2.SDH Žlutice31:54s; 36:88s celkem 68:42s
3. SDH Chyše 42:35s; 34:04s celkem 76:39s
4. SDH Bochov 52:80s; 31:60s celkem 84:40s
5. SDH Verušičky 37:40s; 58:21s cekem 95:61s

Muži

1. SDH Žlutice 23:11s; 22:41s celkem 45:52s
2. SDH Chyše 25:27s; 25:00s cekem 50:27s
3. SDH Lubenec 31:13s; 25:64s celkem 56:77s
4. SDH Verušičky 32:58s; 26:54s celkem 59:12s
5. SDH Bochov 39:77s; 28:61s celkem 68:38s

Nalejvačka

3. místo Martin Dalibor a Vlastimil Šeiner

Katka Fišerová běžela B i za muže / bylo jich málo/ a byla perfektní.

Vladařský pohár 2016 - Celkové umístění

Ženy

1. SDH Žlutice
2.SDH Lubenec
3.SDH Bochov
4.SDH Chyše
5.SDH Verušičky

Muži

1.SDH Žlutice
2.SDH Chyše
3.SDH Lubenec
4.SDH Bochov
5.SDH Verušičky

© 2007-2018