ROK 2014Pozvánka

P O Z V Á N K A

Dne 11.1.2014 v 10 hod se uskuteční výroční členská schůze SDH Lubenec.

Místo konání: hasičárna SDH Lubenec

Program:
1. Zahájení, přivítání hostů
2. Zpráva o činnost SDH Lubenec za rok 2013
3. Zhodnocení kulturních akcí za rok 2013
4. Hospodaření za rok 2013
5. Zpráva jednatele za rok 2013
6. Projednání návrhu práce na rok 2014
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

Pozn.: Účast nutná – placení členských příspěvků na rok 2014!!
Občerstvení zajištěno !

Petr Strunz, Starosta SDHVýroční schůze 11. 1. 2014

Výroční schůze 11. 1. 2014

Více informací / Zpět

SDH Lubenec bilancuje a hodnotí uplynulý rok…

Dne 11. 1. 2014 se konala výroční členská schůze členů SDH Lubenec. Společně s hosty Plk. Ing. Pavlem Antošem, velitelem HZS Podbořany nadpor. Ing. Jiřím Hovorkou, starostou OSH Louny Jiřím Hencem , starostou obce Lubenec Bohumilem Peterkou a nedávno zvoleným novým starostou SDH Lubenec Bc. Petrem Struncem zhodnotili uplynulý rok. Členové SDH Lubenec zajistili jako JPO II celkem 52 výjezdů, z nichž 19x vyjeli k automobilové nehodě, 23x pro technickou pomoc a 6x k požáru. V letošním roce se pod vedením Václava Hadače členové SDH Lubenec ve spolupráci s HZS Podbořany a dalších jednotek z blízkého i vzdálenějšího okolí podíleli především na zvládnutí bleskové povodně a úklidových prací v Lubenci a povodí Blšanky. Jeden výjezd se uskutečnil i na pomoc Ústeckému kraji. Za tuto obětavou pomoc si všichni zasloužili opravdu velký dík. Sportovní družstvo se zúčastnilo osmi soutěží v požárním sportu s výbornými výsledky. Na některé soutěže vyjížděli ve dvou družstvech jako Lubenec A a B a od VII. upršeného ročníku Noční soutěže má Lubenec i družstvo žen.

Letošní první účast v poháru Vladařské ligy byla zakončena celkovým vítězstvím. Jako velmi zdařilý byl hodnocen VIII. hasičský bál a přátelská spolupráce s partnerskou SDH Gornsdorf.

Jednotka ve spolupráci s obcí Lubenec plánuje obměnu vozového parku. Pro Trambus i Avii už se našli noví majitelé. Z dotací po letošních povodních byla jednotka dovybavena chybějícími technickými prostředky, aby tak mohla být zajištěna bezproblémová výjezdová pohotovost.

Ve svém usnesení přijali členové SDH mnoho nových úkolů a závazků pro letošní rok.

Během schůze vzpomenuli hosté i členové SDH Lubenec minutou ticha na zesnulého bývalého velitele Václava Hadače staršího. Čest jeho památce!

Dana Šašková

Průběh spolupráce SDH Lubenec s SDH Gornsdorf v roce 2013

Více informací / Zpět

Předkládá : MUDr. Dana Šašková

V roce 2013 se dále úspěšně rozvíjí novodobá spolupráce s dobrovolnými hasiči z družebního města obce Lubenec - Gornsdorfu v Sasku Byly uskutečněny celkem 3 delegační návštěvy. 2x byli hasiči z Německa v Čechách, 1x byli zástupci SDH Lubenec v Gornsdorfu. 1x zde byli hasiči z Gornsdorfu na otočku.

Účast na hasičském bále 16. 2. 2013

Na náš 8. bál přijeli celkem 4 zástupci SDH Gornsdorf, ubytovaní byli u paní Chlupové, na sále bylo pro ně připraveno občerstvení i pití. Svou účast zde si opravdu užili a odjížděli velmi spokojení.

Hlavní návštěva členů SDH Gornsdorf byla na VII.ročníku noční soutěže v požárním sportu SDH Lubenec dne 31.5.-1.6.2013

Materiálně a organizačně tuto návštěvu připravili členky SDH Lubenec a členové výboru, tlumočení MUDr. Dana Šašková a Karolína Strunz. Strava byla zajištěna u stánku manželů Tlustých a v Lubiku. Přijelo neúplné soutěžní mužstvo členů SDH Gornsdorf. Z vlastních zdrojů bylo připraveno občerstvení a pití do sytosti.

Naši kamarádi přijeli již v pátek 31.5. 2013 navečer, kdy proběhlo velmi srdečné a kamarádské večerní posezení. Bylo provedeno hodnocení dosavadní spolupráce, naplánovány další společné akce a domluven program na sobotu. Večera se zúčastnil a hasiče z Německa pozdravil i starosta obce Lubenec Bohumil Peterka.

V sobotu dopoledne i odpoledne jsem provázela členy SDH Gornsdorf v deštivém počasí po Lubenci, pak na oběd do Lubiku u manželů Tlustých, odpoledne jsme se všichni vypravili auty našich německých přátel na výlet do Krásného Dvora. Zámek se líbil. Večer při soutěži nám za vydatného deště hasiči z Gornsdorfu řádně fandili.

Nedělní odjezd byl tentokrát velmi narychlo, začínající povodňové výjezdy v Gornsdorfu znamenali pro naše hosty okamžitý a rychlý ranní odjezd domů.

Velké poděkování zasluhuje letos paní Chlupová, která i přes svoji dovolenou zajistila možnost ubytování našich přátel.

Dne 11.8. 2013 Vavřinecká pouť – malá návštěva z Gornsdorfu

Poslední den Vavřinecké poutě bývalo zvykem, že je Soutěž v požárním sportu o Pohár starosty obce Lubenec, a tak se na otočku přijeli podívat 2 členové SDH Gornsdorf. Letos však byla jen akce pro děti a trénink ženského družstva. Byla to tedy jen krátká návštěva.

Ve dnech 5.10.- 6.10. 2013 se uskutečnila u příležitosti 130.výročí SDH Gornsdorf družební návštěva členů SDH Lubenec v Gornsdorfu.

V sobotu 5. 10. vyjelo na družební návštěvu do Gornsdorfu 19 zástupců SDH Lubenec. Do Gornsdorfu jsme dojeli kolem 14.00 hod, byli jsme přivítáni na hasičárně Anjou Weihnert současnou předsedkyní hasičského spolku, starostou SDH Gornsdorf Olafem Artlem a novým velitelem SDH Gornsdorf. Byli zde samozřejmě i další členové a jejich partnerky a děti. V klubovně v patře jsme při malém občerstvení provedli pozdravná přivítání a obdivovali český koutek, kde jsou různé upomínkové předměty od nás i ze starších dob.

Po občerstvení jsme se jeli ubytovat do hotelu Waldperle a projít po Gornsdorfu. Hlavní program začal v 19:00 hod v kulturním domě v Gornsdorfu blahopřejnými projevy. Byly zde i obě starostky Gornsdorfu – předávající funkci a nově zvolená a také starosta obce Lubenec Bohumil Peterka.

Naši členové SDH Lubenec překvapili originální společně přednesenou oslavnou básničkou v němčině a radost jistě udělaly i dárky – pamětní helma a dárkový koš a také plaketa od starosty obce Lubenec. Nechybělo pivo a bedna knedlíků od Zlatky Tlusté.

Následovalo občerstvení stylem švédských stolů a taneční večer, který se velmi vydařil. V neděli jsme se poté v hasičárně rozloučili a někteří se při cestě domů zastavili ještě v akvacentru Greifenstein.

Pozvali jsme naše přátele na naše akce roku 2014 - bál a na noční soutěž

Účastníci:

Václav Hadač, Václav Hadač ml., Karolína Hadačová, Václav Šeiner, Vlastimil Šeiner ml. a st., Jan Vrůbel, Petr a Karolina Strunzovi, Zlatka a Ruda Tlustých, Kamila a Martin Daliborovi, Milan Durčanský, Jaroslav Doležal , Karel Hamouz, Milan Holý, Dana a Vítek Šaškovi. Na tlumočení se podíleli Dana Šašková, Karolina Strunz, Václav Hadač ml. a Vítek Šašek

Kontakt s hasiči z Gornsdorfu velice dobře funguje přes e-mailovou poštu.

Před každou akcí se tak mohou upřesňovat všechny organizační záležitosti.

Organizace:

Před vánoci jsem poslala členům SDH Gornsdorf vánoční pozdrav a předběžné pozvání na 9. hasičský bál, který bude v sobotu dne 15. 2. 2013. Zatím nepotvrdili účast.

Spolupráce mezi oběma partnerskými SDH je podle mého názoru v současné době velmi úspěšná a nadále se slibně rozvíjí.VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ za rok 2013

Více informací / Zpět

SOUTĚŽ UMÍSTĚNÍ
O pohár starosty Podbořan 4. 5. 2013 2. místo
Vladařská liga Žlutice 18. 5. 2013 4. místo
Noční soutěž SDH Lubenec B 1. 6. 2013 7. místo
Noční soutěž SDH Lubenec A 1. 6. 2013 1. místo
Noční soutěž SDH Lubenec ženy 1. 6. 2013 3. místo
Okresní soutěž - povodně - nekonala se
VL Věrušičky SDH Lubenec A 13. 7. 2013 1. místo
VL Věrušičky SDH Lubenec B 13. 7. 2013 3. místo
VL Soutěž o Pohár starosty obce Lubenec SDH Lubenec A 4. 8. 2013 1. místo
VL Soutěž o Pohár starosty obce Lubenec SDH Lubenec B 4. 8. 2013 6. místo
VL Soutěž o Pohár starosty obce Lubenec SDH Lubenec ženy 4. 8. 2013 4. místo
VL Soutěž v požárním sportu v Bochově SDH Lubenec A (B mimo soutěž) 10. 8. 2013 1. místo
VL Soutěž v požárním sportu v Štědrá SDH Lubenec 17. 8. 2013 3. místo
VL Soutěž v požárním sportu v Bochov SDH Lubenec ženy 17. 8. 2013 5. místo
VL Soutěž v požárním útoku o pohár starosty města Chyše Lubenec A 14. 9. 2013 2. místo
VL Soutěž v požárním útoku o pohár starosty města Chyše Lubenec ženy 14. 9. 2013 4. místo

SDH Lubenec celkový vítež Vladařské ligyPLÁN PRÁCE SDH Lubenec na rok 2014

Více informací / Zpět

1. Činnost výjezdového družstva:

 • výjezdy k požárům, přírodním katastrofám, čerpání vody ze zatopených objektů, výjezdy k dopravním nehodám ve spolupráci se 112 a OÚ Lubenec v součinnosti s Krizovým a Povodňovým plánem obce - hlášení o výjezdech
 • držení pohotovostí o víkendech a svátcích
 • vedení záznamů o školení a výjezdech
 • pravidelné školení velitelů a strojníků
 • dodržování harmonogramu školení v rámci SDH
 • udržování vozidel v dobrém technickém stavu, příprava vozidel na technické prohlídky
 • údržba a pravidelná kontrola veškerého hasicího materiálu a techniky
 • osobní zodpovědnost za svěřené ochranné pomůcky
 • zdravotní prohlídky

zodpovídá: Hadač Václav

2. Činnost sportovního družstva:

 • pravidelná příprava sportovního družstva - kondiční cvičení, nácvik požárního útoku a ostatních disciplín požárního sportu
 • účast na soutěžích požárního sportu, příprva na okresní soutěž
 • vyhledávat nové talenty
 • obnovit účast na okresních soutěžích požárního sportu

zodpovídá: Hadač Václav, Strunz Petr

3. Práce s mládeží:

 • sponzorování Vítka Šaška při jeho sportovních aktivitách
 • uspořádat den otevřených dveří pro děti
 • hasiči v MŠ – projekt „Profese“
 • spoluúčast na akcích pořádaných pro děti - MDD
 • prezentace hasičské techniky v rekreačním středisku Rávia – prázdniny, tábory

zodpovídá: Hadač Václav, Jitka Holá

4. Společenská činnost:

 • 9. hasičský bál - 15. 2. 2014
 • den otevřených dveří pro veřejnost / v rámci předvolební agitace – grilování/ září
 • uctění památky Sv. Floriana
 • pořadateská činnost při Pochodu okolím Lubence, požární dozor a stavění vatry - 4. 5. 2014
 • 8. ročník Noční soutěže v požárním sportu / spojené s MDD / za účasti partnerské obce Gornsdorf -/31.5. nebo 7.6./ - podle voleb do EU
 • návštěva partnerské obce Gornsdorf - podle pozvání
 • uspořádání 14. ročníku soutěžě v požárním sportu O pohár starosty Obce Lubenec - v rámci Vavřinecké poutě - 10. 8. 2014
 • zajištěštění požárních dozorů na akcích OÚ – na požádání
 • vánoční a silvestrovské posezení členů SDH

zodpovídá: Hadač Václav, Strunz Petr, Holá Jitka

5. Vnitrosvazová činnost:

 • postupně dovybavovat klubovnu a ostatní místnosti, internet, fotoaparát
 • Hadač, Fejfárek

 • návštěvy členů, kteří dovrší životního jubilea, smuteční rozloučení /letos - 2x 6O let - Peterka, Holý Milan/
 • Holá Jitka

 • vedení kroniky, archivace fotofrafií
 • Šašková Dana

 • informace pro veřejnost ve vývěsní skříňce
 • Šašková Dana

 • aktualizace webových stránek
 • Šašková Dana

 • zápisy z výborových a členských schůzí
 • Strunz Petr

 • pozvánky, plakáty, hasičské noviny
 • Strunz Petr

 • příspěvky o činnosti SDH Lubenec do Hlasu Lubenecka
 • Strunz Petr

 • a regionálního tisku
 • Šašková Dana

 • výběr členských příspěvků a vedení hospodaření
 • Holá Jitka

 • roční hlášení
 • Hadač Václav

 • kontrola hospodaření RK
 • Tlustý Rudolf

6. Hasičská zbrojnice

 • nákup a upravení vozidla do výjezdu
 • provést nátěry velkých vrat u garáží
 • montáž a zapojení konzervátoru AKB
 • výroba rozvodu vzduchu v garážích
 • oprava a vybavení přívěsu PMS Tohatsu s kalovým čerpadlem Honda
 • oprava rezavých podběhu na LIAZ
 • připravit rozpočet na odsávání v garážích
Schváleno na VH 11.1.2014
JUBILEJNÍ ČLENSTVÍ V SDH LUBENEC v roce 2014

Více informací / Zpět

ČLEN SDH Členem od roku Počet let
Štefan Josef 1969 45
Holá Jitka 1979 35
Janouškovec Josef 1989 25
Durčanský Milan 1999 15
Peterka Bohumil 1999 15
Strunz Petr 1999 15
Strunz Vladan 1999 15
VEDENÍ SDH LUBENEC 2014

Více informací / Zpět

STAROSTA SDH: Bc. Petr STRUNZ
MÍSTOSTAROSTKA SDH a HOSPODÁŘ SDH: Jitka HOLÁ
VELITEL a REFERENT OCHRANY OBYVATELSTVA SDH: Václav HADAČ
ZÁSTUPCE VELITELE SDH: Vlastimil ŠEINER
STROJNÍ SLUŽBA: Milan DURČANSKÝ
JEDNATEL SDH: Bc. Petr STRUNZ
KRONIKÁŘ SDH a NÁSTĚNKÁŘ SDH: MUDr. Dana ŠAŠKOVÁ
PŘEDSEDA reviz. komise: Rudolf Tlustý


Zpráva kronikářky MUDr. Dany Šaškové

Více informací / Zpět

Vedení kroniky:

V letošním roce jsem začala psát do nově zakoupené kroniky formátu A4. Vytvořila jsem celkem 35 listů tj. 70 stránek za rok 2013.

Informovanost kronikářky o konaných akcích a jejich výsledcích včetně získání fotodokumentace byla letos bezproblémová - moc děkuji všem za pomoc a spolupráci.

Také děkuji za navýšení finančních prostředků za materiál, potýkám se pouze občas s tiskem fotografií. Využívám souhlasu ředitelky ZŠ Lubenec na určitý počet barevných tisků. Kroniku vedu 11. rok.

Historie:

V letošním roce jsem neměla moc času na historii, ale přesto jsem získala pár zajímavostí. Nejzajímavější je asi článek z Pražského deníku z roku 1873, kde je psáno, že Císař pán věnoval spolku dobrovolných hasičů v Lubenci ze své soukromé pokladnice 100 zl. podpory. Doufám, že budu mít někdy čas uspořádat vše do ucelené podoby.

Ráda bych připomněla, že z loňské diskuse s pamětníky mimo jiné vyplynulo, že bychom mohli zvážit i zvaní žijících bývalých členů SDH Lubenec vždy na výroční členskou schůzi. Pořád si myslím, že na lidi by se nemělo zapomínat.

Web SDH Lubenec:

Snažím se o aktuálnost, občas se neděří z časových důvodů. Odmazávám z důvodů stanovené kapacity starší fotky i informace. Předešlý rok zachovávám a doplňuji nový. Ostatní průběžně mažu.

Aktuální informace získávám nejvíce od Petra Strunze, Václava Hadače a vlastní účastí na akcích a z týdeníku Region, který si pravidelně kupuji a výstřižky z hasičských novin od Josefa Janouškovce.

Webové stránky spravuji společně se svým synem Martinem, pokud by se někdo našel, kdo by se chtěl pustit do webových stránek SDH a dělat je lépe, ráda to přenechám.

Články do tisku – Region, Hlas, Lučan

V letošním roce psal do tisku nejvíce P. Strunz, za což moc děkuji. Byla propagována činnost SDH, soutěžní výsledky a nově vzniklé družstvo žen. Myslím, že se mi podařilo i všechny vytisklé články zachytit a nalepit do kroniky. Většina vychází v Regionu na zadní sportovní stránce.

Vývěsní tabule SDH Lubenec

Aktualizuji ji průběžně dle akcí a výsledků SDH Lubenec, myslím, že patří k těm pěkně vedeným a vždy upraveným, a že slouží svému účelu – veřejně informovat o prospěšné práci a zajímavých akcích SDH Lubenec.

Jak už jsem informovala loni, asi se s tím nedá moc dělat při vydatných deštích do vývěsní tabule zatéká.9. HASIČSKÝ BÁL

9. HASIČSKÝ BÁL

V sobotu 15. 2. 2014 se konal již 9. hasičský bál v Lubenci. Zaplněný sál lubeneckého kulturního domu jen potvrdil, že členové SDH Lubenec dokážou připravit velmi příjemný a zábavný večer. K tanci a poslechu hrála oblíbená kapela J.I.T 2001 Františka Baráka, o předtančení se postarali členové TS Lubenec a žáci 9. třídy ZŠ Lubenec. Účastníky čekala velmi bohatá tombola. Poděkování proto patří všech organizujícím členům SDH Lubenec a sponzorům.Práce s mládeží

Práce s mládeží

Velitel SDH Lubenec Václav Hadač připravuje v požární zbrojnici žáky z 8. třídy ZŠ Lubenec pro soutěž Záchranář, která se bude konat dne 20.5.2014 v Libočanech. Nácvik se konal již 8.4. 2014 s družstvem 9. třídy, 2.5. 2014 s družstvem 8. třídy, v plánu je ještě nácvik 7.5. 2014 a dále dle potřeby.Kryry – okrsek 3. 5. 2014

Kryry - okrsek 3. 5. 2014

Na soutěži reprezentovala Lubenec družstva mužů a žen. Ženy: Kamila Daliborová, Petra Křížová, Lída Zásmětová, Katka Fišerová, Renata Holá, Zlatka Tlustá a Jana Vospálková. Muži: Martin Dalibor, Jaroslav Doležal, Petr Sýkora, Kamil Bauer, David Hadač, Milan Holý a Karel Hamouz.

Běžel se požární útok, pouze na dvě B hadice muži i ženy. V prvním kole ženy předvedly čas 42:38s, který nakonec patřil i mezi muži k třetímu nejlepšímu času. Chlapi v prvním kole dali čas 34,48s a ze všech týmů se jim přiblížili pouze Kryry časem 36,23s. V druhém kole SDH Lubenec nezlepšilo ani jeden pokus.

Konečné pořadí - ženy

Umístění Družstvo
1. místo SDH Lubenec

Konečné pořadí - muži

Umístění Družstvo
1. místo SDH Lubenec
2. místo SDH Kryry
3. místo SDH Krásný Dvůr
4. místo SDH Petrohrad
5. místo SDH Očihov

Postup do okresu – postupují první dva týmy, okresní soutěž se koná 18.5.2014 v Podbořanech.

Stránky okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Zapsal Petr StrunzPochod okolím Lubence 8. 5. 2014

Pochod okolím Lubence 8. 5. 2014

Dne 8. května proběhl jubilejní 20. ročník Pochodu okolím Lubence. Dobrovolní hasiči se účastnili hasičského dozoru a zapalovali vatru. Zástupci SDH Lubenec při této příležitosti uctili sv. Floriána položením věnce k soše u hřbitova.Sbor dobrovolných hasičů Lubenec
pořádá

XIV.ročník soutěže

O putovní pohár starosty obce Lubenec

v rámci Vladařské ligy a Vavřinecké pouti v Lubenci

Místo konání: Lubenec – fotbalové hřiště TJ Spartak
Datum: 10. srpen 2014, od 10 hod.,
prezentace do 9:00 hod.

Vstup: ZDARMA

BALONKOVÁ DISKOTÉKA PRO DĚTI

od 10:30 hod
Soutěž o Pohár starosty obce Lubenec a Vladařská liga 10. 8. 2014

Soutěž o Pohár starosty obce Lubenec a Vladařská liga 10. 8. 2014

V neděli dne 10. 8. se konal již XIV. ročník soutěže "O pohár starosty obce Lubenec". Soutěž v požárním sportu se konala v rámci Vavřinecké poutě v Lubenci a jako pohárová soutěž v rámci Vladařské ligy. Z osmi zúčastněných mužstev mužů, vyhrálo mužstvo SDH Chyše a ze čtyř mužstev žen SDH Bochov.

Výsledky muži

Družstvo SDH 1. útok 2. útok Celkový čas Pořadí
Chyše 24,68 s 28,68 s 53,36 s 1.
Lubenec 27,74 s 26,68 s 54,42 s 2.
Žlutice 28,46 s 28,44 s 56,90 s 3.
Verušičky 30,12 s 33,33 s 63,45 s 4.
Podbořany 41,13 s 30,02 s 71,15 s 5.
Kryry 43,23 s 47,95 s 91,18 s 6.
Bochov 30,54 s N 7.
Raná 37,63 s N 8.

Výsledky ženy

Družstvo SDH 1. útok 2. útok Celkový čas Pořadí
Bochov 34,43 s 36,82 s 71,25 s 1.
Lubenec 40,50 s 32,91 s 73,41 s 2.
Verušičky 42,38 s 37,40 s 79,78 s 3.
Žlutice 45,20 s 36,55 s 81,75 s 4.

© 2007-2018