ROK 2013Výroční schůze 19. 1. 2013

Výroční schůze 19. 1. 2013

Více informací / Zpět

Průběh spolupráce SDH Lubenec s SDH Gornsdorf v roce 2012

Více informací / Zpět

Předkládá : MUDr. Dana Šašková

V roce 2012 se dále úspěšně rozvíjí novodobá spolupráce s dobrovolnými hasiči z družebního města obce Lubenec - Gornsdorfu v Sasku. Byly uskutečněny celkem 3 delegační návštěvy. 2x byli hasiči z Německa v Čechách, 1x byli zástupci SDH Lubenec v Gornsdorfu.

Účast na hasičském bále 18. 2. 2012

Na náš 7. bál přijeli celkem 4 zástupci SDH Gornsdorf, ubytovaní byli u paní Chlupové, na sále bylo pro ně připraveno občerstvení i pití. Svou účast zde si opravdu užili a odjížděli velmi spokojení.

Hlavní návštěva členů SDH Gornsdorf byla na oslavách 140. výročí SDH Lubenec a noční soutěži v požárním sportu SDH Lubenec dne 8. - 9. 6. 2012

Příprava probíhala na výborových schůzích SDH Lubenec-materiálně a organizačně tuto návštěvu připravila paní Jitka Holá, tlumočení MUDr. Dana Šašková a Karolína Strunz. Strava byla zajišěna u stánku manželů Tlustých a v Lubiku. Přijelo nejen soutěžní mužstvo, ale i rodinní příslušníci a fanoušci. Z vlastních zdrojů bylo připraveno občerstvení a pití do sytosti.

Naši kamarádi přijeli již v pátek 8. 6. 2012 navečer, kdy proběhlo velmi srdečné a kamarádské večerní grilování a společné povídání. Bylo provedeno hodnocení dosavadní spolupráce, naplánovány další společné akce a domluven program na nadcházející společný víkend. Večera se zúčastnil a hasiče z Německa pozdravil i starosta obce Lubenec Bohumil Peterka.

V sobotu dopoledne proběhl společný trénink na hřišti TJ Spartak Lubenec, oběd byl v Lubiku u manželů Tlustých, odpoledne se všichni účastnili oslav 140.výročí – uniformovaní hasiči vypadali v průvodu i na hřišti velmi reprezentativně. Večer při soutěži vybojovali krásné 6. místo. V neděli dopoledne jsme se našimi přáteli rozloučili u hasičské zbrojnice v Lubenci.

Spolupráce mezi hasičskými sbory obou družebních obcí se rok od roku více rozvíjí, přijíždí stále více přátel. V současné době může SDH Lubenec nabídnout přespání v modernizované hasičské zbrojnici, dále máme výbornou spolupráci s paní Chlupovou a jejím penzionem v Lubenci a penzionem „U Čapků“ v Tisu u Blatna. Závěrečná fotka tak vyjadřuje spokojenost všech účastníků společné akce.

Naši kamarádi odjížděli spokojení a plni nových zážitků a zároveň nám předali pozvánku na soutěž v požárním sportu vAnnabergu v Německu, která se měla konat 15.9.2012 a na které naši členové SDH Lubenec přislíbili účast, ale nakonec to z organizačních důvodů nevyšlo – účast v soutěži O pohár starosty Chyše.

Die Feuerwehr aus Gornsdorf nehmen an den Nachtwetkampf teil…

Schon sechsmal organisiert Feuerwehr aus Lubenec den Nachtwettkampf in Lubenec, der nicht ohne Zusammentreffen den Partnerschaften Lubenec – Gornsdorf dauern kann.

Unsere Freunde kamen schon am Freitag 8.6.2012 am Abend. Da war dann ein sehr schöner und freundlicher Grillabend und Zusammenunterhaltung.

Am Samstag war dann ein Zusammentraining, gutes Mittagessen bei Lubik , Nachmittag namen dann alle an dem Feierumzug tei und feiern zusammen das 140.Jahrhundert der FF Lubenec. Wettkampfabend endete mit einem sehr schönen 6. Platz für die Feuerwehr aus Gornsdorf.

Am Sonntag kam die Abfahrt und Einladung für die Feuewehrfreunde aus Lubenec zum Wettkampf in Deutschland im Annaberg am 15.9.2012.

Ve dnech 6. 10. - 7. 10. 2012 se uskutečnila družební návštěva členů SDH Lubenec v Gornsdorfu.

Kontakt s hasiči z Gornsdorfu velice dobře funguje přes e-mailovou poštu.

Před každou akcí se tak mohou upřesňovat všechny organizační záležitosti.

Historie

V letošním roce byli členové SDH Gornsdorf také zapojeni do pátrání po historii SDH Lubenec se zaměřením na historii vzájemné spolupráce. Nejvíe pomohli Andreas a Olaf, kteří zjistili jména všech vyfocených členů SDH Gornsdorf na velké fotce v hasičárně z roku 1975-6 a sehnali další fotky společné činnost ze 70 let za éry pana Černohorského a Štefanika. Zatím se mi nezdařilo vše zpracovat.

Organizace:

Před vánoci jsem poslala členům SDH Gornsdorf vánoční pozdrav a předběžné pozvání na 8. hasičský bál, který bude v sobotu dne 16.2.2012. Zatím jen potvrdili účast.

Spolupráce mezi oběma partnerskými SDH je podle mého názoru v současné době velmi úspěšná a nadále se slibně rozvíjí.VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ za rok 2012

Více informací / Zpět

SOUTĚŽ UMÍSTĚNÍ
O pohár starosty Podbořan 12. 5. 2012 3. místo
Noční soutěž SDH Lubenec B 9. 6. 2012 2. místo
Noční soutěž SDH Lubenec A 9. 6. 2012 4. místo
Okresní soutěž 23. 6. 2012 1. místo
Kryry Pyrocros 30. 6. 2012 6. místo
Noční soutěž Březová O zlatou helmu Milana Maříka 30. 6. 2012 3. místo
Krajská soutěž 14. 7. 2012 3. místo
Soutěž o Pohár starosty obce Lubenec Lubenec B 5. 8. 2012 2. místo
Soutěž o Pohár starosty obce Lubenec SDH Lubenec A 5. 8. 2012 3. místo
Soutěž v požárním sportu v Bochově 11. 8. 2012 7. místo
Soutěž v požárním útoku o pohár starosty města Chyše Lubenec A 15. 9. 2012 1. místo
Soutěž v požárním útoku o pohár starosty města Chyše Lubenec B 15. 9. 2012 3. místo


Činnost členů SDH Lubenec za rok 2012

Více informací / Zpět

Členové SDH Práce na opravě techniky a výstroji Oprava ZIL Úklid garáží, hasičárny a prostranství Stavba vatry Zateplení vrat a vody Počet výjezdů k zásahům celkem 25 účast Školení velitelů a strojníků účast Příprava vozidel na STK Kulturní a společ. akce během roku Celkem odpracováno hodin
Hadač Václav 56 353 6 4 20 26 ano 15 60 514
Hadač David - - - - - 1 - - - 0
Holý Milan 20 10 6 - - - - - 20 56
Janouškovec J. 15 15 6 - - 17 ano - 20 56
Strunz Petr - - - - - - - - 200 200
Strunz Vladan - - - - - 1 ano - 50 50
Doležal Jaroslav 30 52 6 4 - 23 ano - 40 132
Dalibor Martin 35 25 6 - - 17 ano - 40 106
Durčanský Milan 44 63 6 4 20 33 ano 15 60 212
Fejfárek Milan - 8 - 4 - 1 - - 30 42
Fischer Václav 30 37 6 4 - 17 ano - 300 107
Bauer Kamil - - - - - 2 - - 20 20
Šeiner Václav - - - - - - - - 20 20
Šeiner Vlastimil 10 25 6 - - 9 ano - 20 61
Liška Ondřej 10 10 6 - - 2 - - 20 46
Jankov Michal - - - - - 2 - - - 0
Jánský Milan - - - - - - - - - 0
Holá Jitka - - - - - - - - 200 200
Šašková Dana - - - - - - - - 300 300
CELKEM 250 598 54 20 40 - - 30 1130 2122

Provedení STK Hadač Václav
Hasičské noviny Strunz Petr
Vedení kroniky SDH MUDr. Šašková Dana


JUBILEJNÍ ČLENSTVÍ V SDH LUBENEC v roce 2013

Více informací / Zpět

ČLEN SDH Členem od roku Počet let
Janouškovec Josef st. 1968 45
Václav Hadač 1978 35
Doležal Jaroslav 1998 15
Tlustý Rudolf 1998 15
Strunz Rudolf 2003 10
Šašková Dana 2003 10


VEDENÍ SDH LUBENEC 2013

Více informací / Zpět

STAROSTA SDH: Václav FISCHER
MÍSTOSTAROSTKA SDH a HOSPODÁŘ SDH: Jitka HOLÁ
VELITEL a REFERENT OCHRANY OBYVATELSTVA SDH: Václav HADAČ
ZÁSTUPCE VELITELE SDH: Vlastimil ŠEINER
STROJNÍ SLUŽBA: Milan DURČANSKÝ
JEDNATEL SDH: Bc. Petr STRUNZ
KRONIKÁŘ SDH a NÁSTĚNKÁŘ SDH: MUDr. Dana ŠAŠKOVÁ
PŘEDSEDA Reviz. Komise: Rudolf Tlustý
ČLEN Reviz. Komise: Vladan STRUNZ
ČLEN Reviz. Komise: Jaroslav DOLEŽAL


SDH Lubenec bilancuje a hodnotí uplynulý rok…

SDH Lubenec bilancuje a hodnotí uplynulý rok…

Více informací / Zpět

Dne 19. 1. 2013 se konala výroční členská schůze členů SDH Lubenec. Společně s hosty plk. Ing. Pavlem Antošem, velitelem HZS Podbořany nadpor. Ing. Jiřím Hovorkou, starostou OSH Louny Jiřím Hencem, bývalým starostou OSH Jaroslavem Pémem a starosty obce Lubenec Bohumilem Peterkou a obce Blatno Václavem Benešem zhodnotili uplynulý rok, kdy slavili 140.výročí svého založení. Ze všech zpráv o činnosti jsme měli možnost hodnotit opravdu velmi dobrou práci celého sboru.

Členové SDH Lubenec zajistili jako JPO II celkem 35 výjezdů, z nichž 17 krát vyjeli k automobilové nehodě a 7 krát k požáru. Je potěšující, že se zvýšil i počet členů na výjezdech. Sportovní družstvo se zúčastnilo devíti soutěží v požárním sportu, vyhráli okresní soutěž a v krajské soutěži byli třetí. Na některé soutěže vyjížděli ve dvou družstvech jako Lubenec A a B. Uspořádali již 6. ročník velmi atraktivní Noční soutěže nad Lubencem, která se stala závěrečnou atraktivní akcí celého roku oslav 140. výročí.

Jako velmi zdařilý byl hodnocen 7. Hasičský bál, Den otevřených dveří, Projekt pátráme po historii SDH Lubenec ve spolupráci se ZŠ Lubenec, Výtvarná soutěž pro děti, které se účastnili i děti z partnerského Gornsdorfu a samotné oslavy výročí 9.6.2012.

Členové odpracovali celkem 2122 brigádnických hodin, z toho 598 hodin věnovali pod vedením velitele SDH Václavem Hadačem opravě historického ZILA. Rozvíjeli úspěšnou spolupráci s partnerskou SDH Gornsdorf. Petr Strunz s dalšími členy výboru a podporou obce Lubenec vydal u příležitosti hasičských narozenin velmi pěkný Almanach. Dana Šašková ve spolupráci s pamětníky zdokumentovala historii SDH od roku 1872 až do dnešních dnů.

Bylo opravdu co hodnotit. V diskusi zazněla slova obdivu a chvály i návrhy řešení některých problémů.

Ve svém usnesení přijali členové SDH mnoho nových úkolů a závazků pro letošní rok. Přejme si, ať je alespoň tak úspěšný, jako ten letošní.

Dana ŠaškováPozvánka na bál

P O Z V Á N K A

Sbor dobrovolných hasičů v Lubenci

Vás srdečně zve dne 16.2.2013 do Kulturního domu v Lubenci

8. HASIČSKÝ BÁL

Tombola

Zábavné vysloupení

K tanci a poslechu hraje: J.I.H. 2001 Františka Baráka

Začínáme ve 20.00 hod.

8. HASIČSKÝ BÁL

8. HASIČSKÝ BÁL

V sobotu 16. 2. 2013 se konal již 8. hasičský bál v Lubenci. Zaplněný sál lubeneckého kulturního domu jen potvrdil, že členové SDH Lubenec dokážou připravit velmi příjemný a zábavný večer. K tanci a poslechu hrála oblíbená kapela J.I.T 2001 Františka Baráka, o předtančení se postarala taneční skupina žen z Kryr a členové TS Lubenec. Účastníky čekala velmi bohatá tombola. Poděkování proto patří všech organizujícím členům SDH Lubenec a sponzorům.
Ilustrační fotografie

Soutěž O pohár starosty města Podbořan

4. 5. 2013 jsme se zúčastnili soutěže O pohár starosty města Podbořan.

Více informací / Zpět

Na soutěž za Lubenec nastoupili: Vašek Hadač - strojník, David Hadač - pravý proud, Vašek Šeiner - levý proud, Kája Hamouz - hadice B, Martin Dalibor - koš, Milan Durčanský - nalévačka, Petr Strunz - rozdělovač. Podpořit nás přijel Jarda Doležal a rodina Daliborů.

Pro lubenecké to byla první soutěž a zároveň první trénink. Vaškovo šťastnou rukou jsme šli znovu první v pořadí. Útok vyšel a první čas letos se zastavil na čase 30,52 s. V prvním kole se nikdo nepřiblížil podobným časem, SDH Slavětín a SDH Útvina své pokusy zkazili ale bylo jasné, že jsou to soupeři. V druhém kole atakovali naše první místo SDH Útvina, HZS Žatec. SDH Slavětín svůj druhý pokus zvládlo a čas se zastavil na 28,66s. O dvě vteřiny nás předběhli. SDH Lubenec mělo druhý pokus, bohužel se nezlepšilo. Dlouho jsme plnili terče, první terč byl naplněn kolem 32s a druhý už jsme nenaplnili, protože došlo k prasknutí hadice u stříkačky.

Výsledné pořadí: 1. SDH Slavětín, 2. SDH Lubenec, 3. SDH Útvina, 4. HZS Žatec, 5. SDH Podbořany 6. SDH Krásný Dvůr, 7. SDH Vroutek a 8. SDH Kryry.

V dětech pohár zůstal doma: 1. SDH Podbořany, 2. SDH Vroutek, 3. SDH Kryry

Lubenec čeká trénink příští sobotu a první kolo Vladařské ligy 18. 5. ve Žluticích.

Petr S.NOČNÍ SOUTĚŽ NAD LUBENCEM tentokrát v dešti… - Fotogalerie

NOČNÍ SOUTĚŽ NAD LUBENCEM tentokrát v dešti…

V Lubenci se dne 1. 6. 2013 konal VII. ročník „Noční soutěže nad Lubencem“ v požárním útoku pořádaný SDH Lubenec pod záštitou obce Lubenec.

Více informací / Zpět

I přesto, že pršelo a předpověď počasí zlepšení neslibovala, organizátoři ani účastníci soutěž nevzdali a dorazilo 8 družstev mužů a 3 družstva žen. Extrémní klimatické podmínky a těžký terén v lubeneckém sportovním areálu vyzkoušely nejprve ženy. Bitvu o vítězství svedla mezi sebou družstva A a B z Bochova. Premiérou se soutěž stala pro nově vzniklé družstvo SDH Lubenec, které se za své první výkony na soutěži opravdu nemuselo stydět. Chladné a deštivé počasí pak prověřilo i připravenost mužských družstev. Těsně před soutěží muselo kvůli výjezdu vzdát účast družstvo SDH Kryry. Naštěstí až po soutěži muselo odjet i družstvo SDH Podbořany, rovněž k výjezdu.

Po prvních pokusech bylo pořadí následující: Lubenec A 26:81 s, Březová 27:50 s, Podbořany 28:22 s, Chyše 40:56 s, Libočany 42:79 s, Lubenec B 45:55 s a Věrušičky N. Stále pršelo, podmínky se zhoršovaly, zlobila i technika. Rozhodčí, časomíra a hlavně všichni soutěžící se však odhodlaně pustili do druhého kola. Věrné fanoušky i soutěžící ohromilo v druhém kole velké zlepšení loňského vítěze soutěže SDH Chyše výkonem 24:92s. Pokud nyní chtěli lubenečtí A vyhrát, museli podat lepší výkon a to se také podařilo výkonem 23:52 s. Když pak Březová svůj čas nezlepšila, mohli lubenečtí slavit vítězství.

Je třeba poděkovat všem zúčastněným družstvům za skvělé výkony, rozhodčím, časomíře, divákům, kteří v dešti vydrželi až do pozdních nočních hodin, včetně členů partnerské SDH Gornsdorf, kteří tentokrát jen fandili, starostovi obce Lubenec B. Peterkovi a všem členům SDH Lubenec, kteří se podíleli na zdárném průběhu soutěže.

D. Šašková

Výsledky VII. ročníku „Noční soutěže nad Lubencem“

MUŽI:

Pořadí Družstvo SDH 1.útok (sec) 2. útok (sec)
1. Lubenec A 26:81 23:52
2. Chyše 40:56 24:92
3. Březová 27:50 31:09
4. Podbořany 28:22 28:77
5. Věrušičky N 32:93
6. Libočany 42:79 N
7. Lubenec B 45:55 43:73

ŽENY:

Pořadí Družstvo SDH 1.útok (sec) 2. útok (sec)
1. Bochov A 35:56 52:09
2. Bochov B 40:02 49:59
3. Lubenec 53:68 51:76


Ilustrační fotografie

Blesková povodeň 9. 6. 2013

I Lubencem se prohnala blesková povodeň způsobená přívalovými dešti z neděle 9. června 2013. Naši hasiči už byli připraveni vyrazit pomáhat odklízet následky povodní na litoměřicku, ale zůstali doma a pomáhali v obci.

Vlna valící se na hlavní ulicí

Záznam průjezdu obcí ve směru na Prahu

Přívalové kroupy

Řeka na sídlišti

Záznamy povodně

Vladařská liga 2. kolo Verušičky 13. 7. 2012 - Fotogalerie

Vladařská liga 2. kolo Verušičky 13. 7. 2012

V sobotu 13. 7. 2013 proběhlo 2. kolo Vladařské ligy ve Věrušičkách. Za SDH Lubenec jsme postavili tým A a B. Celkem se zúčastnilo 13 týmů, 5x ženy, 8x muži + stará garda SDH Bochov.

Více informací / Zpět

Za SDH Lubenec nastoupili v týmu A:P. Strunz koš, M. Durčanský nabíračka, V. Hadač strojník, O. Liška hadice B, Vl. Šeiner rozdělovač, V. Šeiner levý proud, K. Hamouz pravý proud.
Tým B:M. Dalibor koš, J. Doležal nabíračka, V. Hadač strojník, D. Hadač hadice B, P. Strunz rozdělovač, M .Holý levý proud, K. Hamouz pravý proud

V ženách si odvezli 1. místo ženy z SDH Bochov, které trénuje Míra Karnold z Chyše. 2. místo SDH Žlutice, 3. SDH Útvina, SDH Věrušičky, SDH Štědrá

V mužích po prvním kole ve vedení SDH Lubenec A časem 27,33s, dále SDH Žlutice 27,55s, SDH Lubenec B 29,73s, SDH Chyše 29,94s. Do druhého kola jsme šli znovu naplno a potvrdili to i zlepšené časy a pořadí na prvních místech se nezměnilo:
1. SDH Lubenec A 25,90s, 2. SDH Žlutice 26,76s, 3. SDH Lubenec B 26,49s, 4. SDH Chyše 30,48s 5. SDH Věrušičky, 6. SDH Štědrá, 7. SDH Bochov, 8. SDH Útvina

Stav po drzhém kole Vladařské ligy:
1. SDH Žlutice 3 body
2.-3. SDH Lubenec/SDH Chyše 5 bodů
4. SDH Štědrá 8 b.
5. SDH Verušičky 9 b.
6. SDH Bochov 12 b.
7. SDH Útvina 14 b.

Lubenec zabodoval, předvedl 4 bezchybné útoky a všichni si to užili. Máme dobrou pozici před 3. kolem, které bude u nás, poprat se o 1. místo.Soutěž o Pohár starosty obce Lubenec a Vladařská liga 4. 8. 2013

Soutěž o Pohár starosty obce Lubenec a Vladařská liga 4. 8. 2013

V neděli 4. 8. 2013 se konal již 14. ročník Poháru starosty obce Lubenec v požárním sportu. Letos poprvé se tato soutěž stala součástí Vladařské ligy. Za SDH Lubenec jsme postavili tým A a B muži a tým žen. Celkem se zúčastnilo 13 týmů, 5x ženy, 8x muži.

Více informací / Zpět

Za SDH Lubenec nastoupili v týmu A: P. Strunz koš, M. Durčanský nabíračka, V. Hadač strojník, O. Liška hadice B, Vl. Šeiner rozdělovač, V. Šeiner levý proud, K. Hamouz pravý proud.
Tým B: M. Dalibor koš, J. Doležal nabíračka, V. Hadač strojník, D. Hadač hadice B, P. Strunz rozdělovač, K. Daliborová levý proud, M. Holý pravý proud
Ženy: Zlatka Tlustá koš, Renata Holá nabíračka, Tereza Vopatová strojník, Katka Fišerová hadice B, Karolina Strunz rozdělovač, Kamila Daliborová levý proud, Petra Křížová pravý proud

V ženách si odvezli 1. místo ženy z SDH Bochov, které trénuje M. Karnold z Chyše. 2. místo SDH Žlutice, 3. SDH Štědrá, 4. SDH Lubenec 5. SDH Verušičky. Ženy z SDH Lubenec předvedly dva bezchybné pokusy (47,13s a 39,13s) a dalším zlepšením ukázaly, že se s nimi musí počítat (pozn. Noční soutěž časy 53,68s, 51,76s). Letos plánují účast ještě na dvou soutěžích.

V mužích po prvním kole ve vedení SDH Chyše časem 28,10s, dále SDH Žlutice 28,54s, SDH Lubenec A 28,91s, průběžně 5. místo SDH Lubenec B časem 33,19s.

Po prvním kole bylo jasné, že boj o první místo svedou týmy z čela VL (Žlutice, Lubenec, Chyše). V druhém kole nasadilo SDH Lubenec časem 27,22s laťku pro soupeře vysoko. Smazali náskok obou týmů a ty musely předvést minimálně stejné pokusy. To se však nestalo a tak konečné pořadí vypadalo takto:
1. SDH Lubenec A 27,22s, 2.SDH Chyše 28,27s, 3.SDH Žlutice 32,53s, 4.SDH Věrušičky 5.SDH Bochov , 6.SDH Lubenec B, 7.SDH Štědrá, 8.SDH Útvina

Stav po 3. kole Vladařské ligy:
1.-2. SDH Žlutice / SDH Lubenec 6 b.
3. SDH Chyše 7 b.
4. SDH Verušičky 13 b.
5. SDH Štědrá 14 b.
6. SDH Bochov 17 b.
7. SDH Útvina 21 b.

4. kolo Vladařské ligy bude v Bochově 10. 8. 2013

Petr Strunz SDH Lubenec

Celkové výsledky

Výsledky muži:

Pořadí Družstvo 1.útok 2.útok Součet
1. SDH Lubenec A 28,91s 27,22s 56,13s
2. SDH Chyše 28,10s 28,27s 56,37s
3. SDH Žlutice 28,54s 32,53s 61,07s
4. SDH Verušičky 39,59s 28,62s 68,21s
5. SDH Bochov 31,68s 37,07s 68,75s
6. SDH Lubenec B 33,19s 36,17s 69,36s
7. SDH Štědrá 47,89s 29,50s 77,39s
8. SDH Útvina 42,23s 38,01s 80,24s

Výsledky ženy:

Pořadí Družstvo 1.útok 2.útok Součet
1. SDH Bochov 42,97s 34,50s 77,47s
2. SDH Žlutice 40,46s 40,39s 80,85s
3. SDH Štědrá 43,98s 38,16s 82,14s
4. SDH Lubenec 47,13s 39,13s 86,26s
5. SDH Verušičky 49,65s 56,50s 106,15s

Kompletní fotogalerie ke stažení zde.

Pohár starosty města Bochov v požárním sportu

Pohár starosty města Bochov v požárním sportu

V sobotu 10. 8. 2013 se konal Pohár starosty města Bochov v požárním sportu, zároveň 4. kolo Vladařské ligy. Za SDH Lubenec jsme postavili tým A a B muži, tým B šel mimo soutěž protože byl doplněn 3 muži z týmu A. Celkem se zúčastnilo 11 týmů, 3x ženy, 8x muži.

Za SDH Lubenec nastoupili v týmu A: P. Strunz koš, M. Durčanský nabíračka, V. Hadač strojník, O. Liška hadice B, Vl. Šeiner rozdělovač, V. Šeiner levý proud, K. Hamouz pravý proud.
Tým B:M. Dalibor koš, J. Doležal nabíračka, V. Hadač strojník, D. Hadač hadice B, V. Šeiner rozdělovač, M. Holý levý proud, O. Liška pravý proud.

V ženách si odvezli 1. místo ženy z SDH Žlutice, 2. místo SDH Bochov, 3. SDH Věrušičky.

V mužích po prvním kole ve vedení SDH Lubenec A časem 29,87s, dále SDH Štědrá 30,60s, SDH Bochov 31,08s, SDH Lubenec B časem 50,29s, nedoběhl levý proud. Po první kolo oba favorité mimo stupně vítězů (Žlutice, Chyše).

Do druhého kola šli týmy zlepšovat a bylo co. Komu se nevedlo v Bochově, bylo SDH Chyše. Časem 50,57s se připravili o obhajobu VL z minulého roku. Štědrá zlepšení, Lubenec B zlepšení, Věrušičky také, to samé i "Áčko". SDH Žlutice se také zlepšili ale ztrátu z prvního kola na Lubenec nesmazali.

Bochov pořadí:

1. SDH Lubenec A 27,60s
2. SDH Žlutice 27,88s
3. SDH Štědrá 29,25s
4. SDH Věrušičky
5. SDH Bochov
6. SDH Chyše B

Stav po 4. kole Vladařské ligy:

1. SDH Lubenec 7b
2. SDH Žlutice 8b
3. SDH Chyše 13b
4.-5. SDH Verušičky/SDH Štědrá 17b
6. SDH Bochov 22b
7. SDH Útvina 28b

Lubenec ukázal dva vyrovnané útoky. Máme dobrou pozici před dalším kolem, které bude ve Štědré 17. 8. od 9 hodin. Zveme fandy, soutěžit budou naše děvčata.

Petr StrunzVíce informací / ZpětSoutěž Vladařská liga 17. 8. 2013 Štědrá

Soutěž Vladařská liga 17. 8. 2013 Štědrá

V sobotu 17. 8. 2013 se konalo 5. kolo Vladařské ligy ve Štědré. Za SDH Lubenec jsme postavili tým mužů a tým žen. Celkem se zúčastnilo 12 týmů, 5x ženy, 7x muži.

Za SDH Lubenec nastoupili v týmu můžů: P. Strunz koš, M. Durčanský nabíračka, V. Hadač strojník, D. Hadač hadice B, V.Šeiner rozdělovač, O. Liška levý proud, K. Hamouz pravý proud. Náhradník Milan Holý
Ženy: Zlatka Tlustá koš, Renata Holá nabíračka, Tereza Vopatová strojník, Petra Křížová hadice B, Karolina Strunz rozdělovač, Kamila Daliborová levý proud, Lucie (od Martina Bryndy) pravý proud.

V ženách časy prvních útoků napovídali, že bychom naše děvčata mohli vidět na bedně, protože pokusy kolem 50s už dávno zlepšili. Byla to pro děvčata první soutěž venku, závodili na soutěžní stříkačku a byl to jejich 5 a 6 opravdový útok. Při prvním pokusu měla Karolina problém se zapojením hadice B do rozdělovače a to celý útok protáhlo. Sportovně útok dokončili časem 78,16s, což všichni doufáme byl na dlouhou dobu jejich nejhorší pokus. Takže jsme měli první slzy, ne štěstí, ale zklamání za celé družstvo + naražené lýtko od rozdělovače.

První kolo i u chlapů nebyla žádná pastva pro oči, časy kolem 35s, až na SDH Bochov 30,68s, byly obvyklé. Mohli za to nástřiky terčům které opravdu trvaly. SDH Lubenec po provním pokusu časem 33,46s drželo 2. místo.

V druhém kole do toho šláply i ženy, naše holky ukázaly útok s časem 36,31s, což byl druhý nejlepší čas v ženách. Bohužel chyba v prvním pokusu a sčítání časů je odsunulo na poslední 5. místo. Na tento čas se ani jednm pokusem nedostal vítěz SDH Žlutice. Což musíme také připomenout, naše děvčata nemají v týmu ani jendoho chlapa na rozdíl od ostatních týmů.

Pořadí ženy: 1. Žlutice, 2. Verušičky, 3. Štědrá, 4. Bochov, 5. Lubenec

Druhé kolo v mužích přineslo opravdový boj a zlepšení. Nejvíce zabojovalo SDH Chyše, které už ztratilo možnost poprat se o první místo ve VL. Časem 25,74s vylepšilo letošní rekord VL (do Štědré SDH Lubenec čas 25,90s z Verušiček). SDH Lubenec potřebovalo udržet umístění před Žluticemi aby do posledního kola VL šlo s náskokem. SDH Žlutice časem 28,86s zabojovalo, ale SDH Lubenec ukázal pevné nervy a i přes neoptimální sestavu časem 26,99s udrželo náskok a zůstalo na bedně.

Štědrá pořadí:

1. SDH Bochov 27,83s
2. SDH Chyše 25,74s
3. SDH Lubenec 26,99s
4. SDH Žlutice 28,86s
5. SDH Verušičky
6. SDH Štědrá
7. SDH Hroznětín

Stav po 5. kole Vladařské ligy:

1. SDH Lubenec 10b.
2. SDH Žlutice 12b.
3. SDH Chyše 15b.
4. SDH Verušičky 22b.
5. SDH Bochov 23b.
6. SDH Štědrá 28b.
7. SDH Útvina 35b.

Poslední soutěž letošní sezony - 14. 9. Chyše, chceme postavit 2 týmy mužů a 1 tým žen. Bude to boj, součástí soutěže je i boj "o nejrychlejší nalejvačku". Zveme fandy, děvčata by měla nastoupit v nových dresech.

Petr Strunz

Více informací / ZpětLubenecké hasičky

Lubenecké hasičky

Určitě jste zaregistrovali, že na 7. ročníku Noční soutěže nad Lubencem, mělo premiéru lubenecké ženské družstvo. Základ vzniku týmu přišel jeden večer, kdy jsme museli pro nedostatek hostů zrušit zábavu, a u piva pořadatele napadlo sestavit tým žen. A tak tým ve složení Tereza, Renata, Zlatka, Lída, Karolina, Lenka a Kamila předvedl dva pokusy s časy 53,86s a 51,76s.

Po úspěšné premiéře na noční soutěži přišla další, znovu domácí výzva, v podobě 13. ročníku Poháru starosty obce Lubenec. Po konečně „mokrém tréninku“ den před soutěží jsme viděli v akci Terezu, Renatu, Zlatku, Katku, Karolinu, Kamilu a Petru. Časy obou pokusů byly zase o něco lepší (47,13s,a 39,13s) a provedení bylo bez chyb. Namotivována svým kvalitním výkonem padla domluva o tréninku další týden a účasti na dalších soutěžích tzv. venku.

V neděli o víkendu Vavřinecké poutě ženy trénovaly na silnější stříkačku, aby se připravily na soutěž 17. 8. ve Štědré. Družstvo ve složení Tereza, Renata, Zlatka, Petra, Karolina, Kamila, Lucka odjeli společně s družstvem mužů reprezentovat Lubenec do obce Štědrá. Soutěž byla zároveň 5. kolo Vladařské ligy, které se letos poprvé účastní družstvo mužů SDH Lubenec.

I přes první nepovedený pokus, dokázala děvčata znovu stlačit čas. Předvedla druhý nejrychlejší čas (36,31s) soutěže v konkurenci s o mnoho zkušenějšími ženskými družstvy. Jejich družstvo je složeno pouze z žen, což není obvyklé (strojník v týmu žen bývá muž). Premiéra, tentokrát venku, se vydařila, nebylo zranění a družstvo se může připravovat na poslední soutěž této sezony, Chyše 14. 9. 2013.

Touto cestou chceme poděkovat sponzorům ženského družstva, jsou to: Zlatka Tlustá, Vilém Jungbauer, Petr Strunz, Zdeněk Vukliševič, Jitka Holá a Milan Holý. Díky sponzorským darům bude družstvo vybaveno oděvy, přilbami a dalším vybavením, které je nezbytné pro požární sport žen.

Družstvu přejeme další úspěchy, nějaký ten pohár ze soutěže a hlavně zábavu, kterou tento sport přináší.

Jak již bylo zmíněno, Vladařská liga došla do 5. kola ve Štědré a poslední kolo se bude konat právě v Chyši. SDH Lubenec jako nováček 2. ročníku udržel po pátém kole 1. místo v průběžném pořadí a bude bojovat o celkové vítězství.

Závěr sezony tedy Chyše 14. 9. 2013 od 9 hodin, přijďte podpořit naše družstva!!!Zakončení Vladařké ligy Chyše 14. 9. 2013 - Fotogalerie

Zakončení Vladařké ligy Chyše 14. 9. 2013

14. 9. 2013 proběhlo v Chyši poslední kolo Vladařské ligy. Celkem se zúčastnilo 10 týmů, 4x ženy, 6x muži.

Za SDH Lubenec nastoupili v týmu můžů: P.Strunz koš, M.Durčanský nabíračka, V.Hadač strojník, O.Liška hadice B, Vlasta Šeiner rozdělovač, Vašek Šeiner levý proud, K.Hamouz pravý proud. Náhradník Milan Holý, Martin Dalibor, Jarda Doležal

Ženy: Zlatka Tlustá koš, Renata Holá nabíračka, Tereza Vopatová strojník, Petra Křížová hadice B, Karolina Strunz rozdělovač, Kamila Daliborová levý proud, Lucie (od Martina Bryndy) pravý proud.

Součástí soutěže byla také oblíbená nabíračka, do které se přihlásilo několik trojic, mezi nimi i tři z Lubence:
Martin Dalibor, Jarda Doležal, Vašek Hadač
Tereza Vopatová, Zlatka Tlustá, Renata Holá
Petr Strunz, Vašek Šeiner, Vašek Hadač

Nepodařilo se nám postavit tým B, ale příští rok i přes pokusy mimo soutěž je nutné, aby si zasoutěžili všichni.

Jako vítězové loňského ročníku muži z Lubence začínali první. Čas 29,94s patří k průměrným, důvodem byla pomalá nabíračka a dlouhý nástřik.

SDH Chyše pazří svým mladým týmem k favoritům a časem 26,91s se ujalo vedení, SDH Žlutice se časem 27,33s dotalo na průběžné 2.místo. Družstvo žen nastoupilo ke svému pokusu jako předposlední, děvčata měla pomalejší vodu a časem 49,91s nevylepšili své maximum 36,31s ze Štědré. Pomaljší čas podobně jako u mužů byl na nabíračce.

V přestávce přišla na řadu nabíračka, jako první na řadu šla první trojice Martin, Jarda, Vašek, znovu se nepovedlo nabrat. U děvčat podobně a tak čest a souboj s nadupanými "Chýšáky" svedli Petr, Vašek a Vašek. Časem 9,07s se ujali vedení po prvním kole. V druhém kole se znovu nezadařilo naší první dvojici, děvčata jižnabrala v solidním čase. Chýšáci dali čas 8,51s a to už i na Petra s Vaškama bylo hodně.

V druhém kole SDH Lubenec ukázalo lepší čas 27,44s. SDH Chyše hodně chtěla, ale nepovedl se koš a tak čas 31,02s je odsunul na druhé průběžné místo. SDH Žlutice předvedlo vyrovnaný pokus a časem 27,55s se dostalo před obě SDH a z Chyše si odvezlo 1.místo podobně jako družstvo žen. Naše děvčata moc chtěla, ale byl znát nedostatek tréninku. Nepovedlo se nabrat a tak druhý pokus nedokončili. I přesto to stálo za to a doufáme, že to holky nevzdají a v nové sezóně začnou šlapat na paty i těm nejlepším.

Pořadí ženy:

1. Žlutice
2. Bochov
3. Verušičky
4. Lubenec

Pořadí muži:

1. SDH Žlutice
2. SDH Lubenec
3. SDH Chyše
4. SDH Verušičky
5. SDH Bochov
6. SDH Chyše B

Výsledky Vladařské ligy 2013 muži:

1. SDH Lubenec 12b.
2. SDH Žlutice 13b.
3. SDH Chyše 18 b.
4. SDH Verušičky 26b.
5. SDH Bochov 28b.
6. SDH Štědrá 30b.
7. SDH Útvina 42b.

Výsledky Vladařské ligy 2013 ženy:

1. SDH Žlutice 8b
2. SDH Bochov 13b
3. SDH Verušičky 20b
4. SDH Štědrá 23b
5. SDH Útvina 28b

Sportu zdar a hasičskému extra...

Více informací / Zpět
Ilustrační fotografie

Pozvánka na schůzi

V pátek 18.10.2013 od 19 hod se bude konat členská schůze SDH Lubenec na hasičárně v Lubenci.

Program schůze:
- Volba starosty SDH Lubenec
- Příprava na komunální volby v roce 2014
- Ostatní
Účast nutná, občerstvení zajišteno.

Výbor SDH Lubenec
© 2007-2018