ROK 2012SDH Lubenec chystá pod záštitou obce oslavu 140. výročí… - Fotogalerie

SDH Lubenec chystá pod záštitou obce oslavu 140. výročí…

Více informací / Zpět

Dne 7. 1. 2012 se konala výroční členská schůze členů SDH Lubenec, na které hodnotili svou celoroční velmi aktivní činnost a přijali plán na svůj jubilejní rok. Ten vyvrcholí v červnu velkou oslavou a noční soutěží.

Členové SDH Lubenec zajistiliv roce 2011 jako JPO II celkem 24 výjezdů, z nichž 13 krát vyjeli k automobilové nehodě a 8 krát k požáru. Sportovní družstvo se zúčastnilo pěti soutěží v požárním sportu, vyhráli okresní soutěž a v krajské soutěži v Podbořanech byli druzí. Uspořádali již 5. ročník velmi atraktivní Noční soutěže nad Lubencem, odpracovali celkem 2865 brigádnických hodin, rozvíjeli úspěšnou spolupráci s partnerskou SDH Gornsdorf. Již tradičně dobří jsou i na poli kulturním – 6. Hasičský bál, Velikonoční a Václavská zábava, pomoc při zajištění akcí Obce Lubenec. Dobrou práci hasičů ocenili všichni přítomní hosté – Miloš Vaňourek, člen OSH Louny, Mjr. Bc. Pavel Bem, velitel centrální stanice HZS Žatec, velitel HZS Podbořany npor. Ing. Jiří Hovorka, člen HZS Podbořany Pavel Vaňourek a starosta obce Lubenec Bohumil Peterka, který rovněž vyjádřil velké poděkování za protipožární zásah v obci.

Ve svém usnesení přijali členové SDH mnoho nových úkolů a závazků pro letošní, velmi náročný rok, který bude spojen s mnoha aktivitami u příležitosti 140. výročí SDH Lubenec. Plánuje se den otevřených dveří, den oslav se slavnostním průvodem obcí, ukázkou historické techniky, ukázkou zásahu, kulturním programem a noční soutěží, připravuje se i výtvarná soutěž pro mládež a společenské setkání s hasiči z družebního města Gornsdorfu. Budou vydány pamětní medaile, almanach a památeční stuhy. Vedení SDH by také rádo využilo prezentace své činnosti v rámci 140. výročí k náboru nových členů SDH a to hlavně mladých zájemců o práci dobrovolného hasiče.

Velitel SDH Lubenec Václav Hadač závěrem setkání vyjádřil poděkování vedení obce a HZS za snahu vždy pomoci a všem členům za aktivní a obětavou práci.

(Dana Šašková)Výroční schůze 7. 1. 2012

Výroční schůze 7. 1. 2012

Více informací / Zpět

Průběh spolupráce SDH Lubenec s SDH Gornsdorf v roce 2011

Více informací / Zpět

Předkládá : MUDr. Dana Šašková

V roce 2011 se dále úspěšně rozvíjí novodobá spolupráce s dobrovolnými hasiči z družebního města obce Lubenec - Gornsdorfu v Sasku. Byly uskutečněny celkem 3 delegační návštěvy. 2x byli hasiči z Německa v Čechách, 1x byli zástupci SDH Lubenec v Gornsdorfu. Hlavní návštěva členů SDH Gornsdorf byla na Noční soutěži v požárním sportu SDH Lubenec dne 10.-11. 6. 2011.

Příprava probíhala na výborových schůzích SDH Lubenec-materiálně a organizačně tuto návštěvu připravila paní Jitka Holá, tlumočení MUDr. Dana Šašková a Karolína Migasová. Strava byla zajišěna u stánku manželů Tlustých a v Lubiku. Přijelo nejen soutěžní mužstvo, ale někeří členové SDH přijeli i s rodinami. Starosta SDH Gornsdorf ujel dokonce celou trasu na kole. Bylo připraveno občerstvení a pití do sytosti.

Naši kamarádi přijeli již v pátek 10.6. 2011 navečer, kdy proběhlo velmi srdečné a kamarádské večerní grilování a společné povídání. Bylo provedeno hodnocení dosavadní spolupráce, naplánovány další společné akce a domluven program na nadcházející společný víkend. Večera se zúčastnil a hasiče z Německa pozdravil i starosta obce Lubenec Bohumil Peterka.

V sobotu dopoledne naši kamarádi společně trénovali s naším sportovním družstvem na hřišti TJ Spartak Lubenec, oběd byl v Lubiku u manželů Tlustých, odpoledne se většina našich hostů zúčastnila výletu na Vochlickou rozhlednu pod vedením MUDr. Dany Šaškové a večer při soutěži nám naši kamarádi předvedli perfektní hasičské útoky, kde zúročili sportovní rady českých kamarádů a umístili se na krásném 3. místě. V neděli dopoledne jsme se našimi přáteli rozloučili u hasičksé zbrojnice v Lubenci, kde paní Jitka Holá připravila výbornou lívancocovou pochoutku.

Spolupráce mezi hasičskými sbory obou družebních obcí se rok od roku více rozvíjí, přijíždí stále více přátel. V současné době může SDH Lubenec nabídnout přespání v modernizované hasičské zbrojnici, dále máme výbornou spolupráci s paní Chlupovou a jejím penzionem v Lubenci a penzionem „U Čapků“ v Tisu u Blatna. Závěrečná fotka tak vyjadřuje spokojenost všech účastníků společné akce.

Naši kamarádi odjížděli spokojení a plni nových zážitků a zároveň nám předali pozvánku na soutěž v požárním sportu v Kemptau v Německu, která se koná 9.7.2011 a na které naši členové SDH Lubenec přislíbili účast.

Die Feuerwehr aus Gornsdorf nehmen an den Nachtwetkampf teil…

Schon fünfmal organisiert Feuerwehr aus Lubenec den Nachtwettkampf in Lubenec, der nicht ohne Zusammentreffen den Partnerschaften Lubenec – Gornsdorf dauern kann.

Unsere Freunde kamen schon am Freitag 10.6.2011 am Abend. Da war dann ein sehr schöner und freundlicher Grillabend und Zusammenunterhaltung.

Am Samstag war dann ein Zusammentraining, gutes Mittagessen bei Lubik , Nachmittag dann ein Ausflug zum Aussichtsturm Vochlice und Abend Nachtwettkampf mit einem sehr schönen dritten Platz für die Feuerwehr aus Gornsdorf.

Am Sonntag kam die Abfahrt und Einladung für die Feuewehrfreunde aus Lubenec zum Wettkampf in Deutschland im Kemtau am 9.7.2011.

Ve dnech 9.7.- 10.7. se uskutečnila družební návštěva členů SDH Lubenec v Gornsdorfu.

Zúčastnilo se 15 zástupců SDH Lubenec a jejich rodinných příslušníků. Fotky ze všech akcí jsou na webu SDH Lubenec.

Na základě pozvání našich přátel hasičů z Gornsdorfu, jsme přijali účast v soutěži v požárním sportu – útoky v německém Kemptau, kde probíhala okresní kvalifikace zdejších hasičských sborů.

Naši se po prvních útocích, které probíhali s trochu jinými pravidly než v Česku, průběžně umístili na 3. místě, nakročeno měli na lepší, ale na mokrém a nerovném terénu byla sportovní obuv našich spíše kontraproduktivní. Ve druhém útoku to vypadalo na jasný vítězný čas, bohužel došlo k potížím s rozdělovačem, a tak naši neměli šanci ukázat, jak jsou dobří. Po útocích se svým strojním vybavením, si naši zkusili útok se strojním vybavením našich přátel, a přestože vše bylo nezvyklé, čas útoku patřil k těm lepším.

Odpoledne si pro nás naši přátelé připravili prohlídku v požární zbrojnici v Thumu, kde jsme měli možnost vidět v akci moderní vysokozdvižný otočný záchranný žebřík značky Mercedes v akci. Rovněž celá požární zbrojnice pro dobrovolné hasiče byla na úrovni, které bohužel nedosahují některé naše požární zbrojnice profesionálních hasičů.

Poté jsme strávili zbytek odpoledne na koupališti v Gornsdorfu, kde jsme příjemně odpočívali po náročném dopoledni.

Večer s grilováním, dobrou pohodou a společnou zábavou, o kterou se tentokrát postaral handicapovaný chráněnec SDH Lubenec Vít Šašek skvělou hrou na saxofon, byl krásnou tečkou za pěkným dnem stráveným s našimi přáteli v Gornsdorfu. Byli jsme srdečně přijati nejen našimi přáteli hasiči, ale i starostkou Gornsdorfu paní Kunertovou a starostou dobrovolných haičů Ralfem Halšteinem, kteří nám předali zdravice, malé dárky a kteří oba svorně vyjádřili přání v takovýchto setkáních i nadále pokračovat. Za členy SDH Lubnec poděkoval velitel SDH Lubenec Václav Hadač. Velmi příjemné ubytování bylo zajištěno v hotelu Waldperle, odkud jsme se po vydatné snídani jeli ještě s našimi přáteli rozloučit a odjeli domů. Zároveň jsme našim přátelům předali pozvání na soutěž v požárním sportu v rámci Vavřinecké poutě 7.8.2011.

Družební návštěvy se za SDH Lubenec zúčastnili: Václav Hadač st. a ml., Václav a Vlastimil Šeinerovi, David a Lucie Hadačovi, Karel Hamouz, Petr a Karolina Strunzovi, Zlatka a Rudolf Tlustých, Ondřej Liška a Dana, Vladimír a Vít Šaškovi.

Delegační návštěva členů SDH Gornadorf v rámci Vavřinecké poutě 7.-8. 8. 2011.

Vzhledem k termínu konání požární soutěže „O pohár starosty obce Lubenec“, kdy většina členů SDH Gornadorf čerpá dovolenou, přijela jen 4-členná delegace členů SDH Gornadorf, aby svou účastí podpořili naše borce při soutěži. Strávili pěkný večer na Vavřinecké zábavě a fandili našim při propršené soutěži.

Kontakt s hasiči z Gornsdorfu velice dobře funguje přes e-mailovou poštu.

Před každou akcí se tak mohou upřesňovat všechny organizační záležitosti. Před vánoci jsem poslala členům SDH Gornsdorf vánoční pozdrav a předběžné pozvání na 7. hasičský bál, který bude v sobotu dne 18.2.2012.

Spolupráce mezi oběma partnerskými SDH je podle mého názoru v současné době velmi úspěšná a nadále se slibně rozvíjí.VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ za rok 2011

Více informací / Zpět

SOUTĚŽ UMÍSTĚNÍ
Noční soutěž SDH Lubenec 11. 6. 2011 1. místo
Okresní soutěž 25. 6. 2011 1. místo
Soutěž o Pohár starosty obce Lubenec 7. 8. 2011 2. místo
Krajská soutěž 16. 7. 2011 2. místo
Kemptau 9. 7. 2011 účast


Činnost členů SDH Lubenec za rok 2011

Více informací / Zpět

Členové SDH Práce na opravě techniky a výstroji Práce výjjezdová šatna Úklid garáží, hasičárny a prostranství Nátěr vrat Montáž hromosvodu Oprava okapu a verandy Stavba vatry Příprava vozidel na STK Kulturní a společ. akce během roku Celkem odpracováno hodin Celkem 5 soutěží účast Školení velitelů a strojníků účast Počet výjezdů k zásahům celkem 23 účast
Hadač Václav 100 100 70 20 20 50 8 18 50 436 ano 19
Hadač David - - - - - - - - 20 20 - -
Janouškovec J. - - 30 - - - - - 50 80 ano 6
Strunz Petr 40 - 20 - - - - - 150 210 - -
Strunz Vladan 20 - 20 - - - - - 100 140 ano 1
Dalibor Martin 20 - 20 - - - - 10 20 70 ano 5
Doležal Jaroslav 50 - 50 - - - 8 5 100 213 ano 9
Durčanský Milan 70 80 70 - - - 8 18 80 326 ano 19
Fischer Václav 50 - 50 - - - 8 5 100 213 ano 6
Bauer Kamil - - - - - - - - - 0 ano -
Šeiner Václav 20 - 20 - - - 8 5 20 73 - 1
Šeiner Vlastimil 70 - 70 - 30 - 8 - 50 228 ano 12
Liška Ondřej 40 - 30 - - - 8 - 50 128 ano 6
Jankov Michal 20 - 20 - - - 8 - 20 68 - 2
Jánský Milan - - - - - - - - - 0 - -
Tlustý Ruda - - - - - - - - 200 200 - -
Vopat Stanislav - - - - - - - - - 0 - -
Hamouz Karel 20 - 20 - - - - - 20 60 - -
Holá Jitka - - - - - - - - 200 200 - -
Šašková Dana - - - - - - - - 200 200 - -
CELKEM 520 180 490 20 50 50 64 61 1430 2865 - - -

Provedení STK Hadač Václav
Hasičské noviny Strunz Petr
Vedení kroniky SDH MUDr. Šašková Dana


PLÁN PRÁCE SDH Lubenec na rok 2012

Více informací / Zpět

1. Činnost výjezdového družstva

- výjezdy k požárům, přírodním katastrofám, čerpání vody ze zatopených
objektů, výjezdy k dopravním nehodám ve spolupráci se 112 a OÚ
Lubenec v součinnosti s Krizovým a Povodňovým plánem obce
- hlášení o výjezdech
- vedení záznamů o školení a výjezdech
- pravidelné školení velitelů a strojníků
- dodržování harmonogramu školení v rámci SDH
- udržování vozidel v dobrém technickém stavu , příprava vozidel
na technické prohlídky
- údržba a pravidelná kontrola veškerého hasicího materiálu a techniky
- osobní zodpovědnost za svěřené ochranné pomůcky
- pravidelné lékařské prohlídky

Zodpovídá: Hadač Václav

2. Činnost sportovního družstva

- pravidelná příprava sportovního družstva - kondiční cvičení, nácvik
požárního útoku a ostatních disciplin požárního sportu
- účast na soutěžích požárního sportu, příprava na okresní soutěž
- vyhledávat nové talenty
- v zimním období využití tělocvičny ZŠ

Zodpovídá: Hadač Václav, Fischer Václav

3. Práce s mládež

- sponzorování Vítka Šaška při jeho sportovních aktivitách
- akce pro děti v rámci oslav 140. Výročí založení SDH v Lubenci
- informovat ZŠ a MŠ /G/ o výtvarné soutěži – k 140. výročí SDH Lubenec

Zodpovídá: Hadač Václav, Holá Jitka

4. Společenská činnost

- 6. Hasičský bál - 18.2.2012
- Velikonoční zábava - 7.4. 2012
- den otevřených dveří pro veřejnost
- uctění památky Sv. Floriana, pořadateská činnost při Pochodu okolím
Lubence, požární dozor a stavění vatry - 5.5. 2012
- oslavy 140. Výročí založení SDH
- návštěva partnerské obce Gornsdorf - podle pozvání
- uspořádání 12. ročníku soutěžě v požárním sportu O pohár starosty
Obce Lubenec - v rámci Vavřinecké poutě
- zajištění požárních dozorů na akcích OÚ – na požádání
- vánoční a silvestrovské posezení členů SDH


Zodpovídá: Fischer Václav, Strunz Petr, Holá Jitka, Hadač V.

5. Vnitrosvazová činnost

- postupně dovybavovat klubovnu a ostatní místnosti
- návštěvy členů, kteří dovrší životního jubilea (Holá Jitka)
- vedení kroniky, archivace fotofrafií (Šašková Dana)
- informace pro veřejnost ve vývěsní skříňce (Šašková Dana)
- aktualizace webových stránek (Šašková Dana)
- zápisy z výborových a členských schůzí (Strunz Petr)
- pozvánky, plakáty , hasičské noviny (Strunz Petr)
- příspěvky o činnosti SDH Lubenec do Hlasu Lubenecka (Holá, Strunz)
a regionálního tisku (Šašková Dana)
- výběr členských příspěvků a vedení hospodaření (Holá Jitka)
- roční hlášení (Hadač Václav)
- kontrola hospodaření RK (Tlustý Rudolf)

6. Hasičská zbrojnice

- nové označení budovy SDH


JUBILEJNÍ ČLENSTVÍ V SDH LUBENEC v roce 2012

Více informací / Zpět

ČLEN SDH Členem od roku Počet let
Vopat Stanislav 2007 5
Bauer Kamil 2002 10
Hadač David 1992 20
Fischer Václav 1987 25
Benda Václav 1952 60


VEDENÍ SDH LUBENEC 2012

Více informací / Zpět

STAROSTA SDH: Václav FISCHER
MÍSTOSTAROSTKA SDH a HOSPODÁŘ SDH: Jitka HOLÁ
VELITEL a REFERENT OCHRANY OBYVATELSTVA SDH: Václav HADAČ
ZÁSTUPCE VELITELE SDH: Vlastimil ŠEINER
STROJNÍ SLUŽBA: Milan DURČANSKÝ
JEDNATEL SDH: Bc. Petr STRUNZ
KRONIKÁŘ SDH a NÁSTĚNKÁŘ SDH: MUDr. Dana ŠAŠKOVÁ
PŘEDSEDA Reviz. Komise: Rudolf Tlustý
ČLEN Reviz. Komise: Vladan STRUNZ
ČLEN Reviz. Komise: Jaroslav DOLEŽAL


Hasičský bál v Lubenci již po sedmé… - Fotogalerie

Hasičský bál v Lubenci již po sedmé…

Více informací / Zpět

V sobotu 18. 2. 2012 se konal již 7. hasičský bál v Lubenci. Zaplněný sál lubeneckého kulturního domu jen potvrdil, že členové SDH Lubenec dokážou připravit velmi příjemný a zábavný večer. K tanci a poslechu hrála oblíbená kapela J.I.T 2001 Františka Baráka, o předtančení se postarala taneční skupina žen z Kryr. Občerstvení zajistili manželé Zlatka a Rudolf Tlustých, povedla se lízátková volenka a účastníky čekala i bohatá tombola. Poděkování proto patří všech organizujícím členům SDH Lubenec a sponzorům. Už nyní se můžeme těšit na další akce pořádané v letošním roce a to především na oslavy 140. výročí založení SDH Lubenec a na 7. ročník noční soutěže nad Lubencem dne 9. 6. 2012.Pozvánka na návštěvu

P O Z V Á N K A

Vážení přátelé, pamětníci,
dovolujeme si Vás pozvat na přátelskou besedu a prohlídku hasičské zbrojnice ve středu 4. 4. 2012 od 13 hodin. Našeho setkání se také zúčastní žáci ZŠ v Lubenci se svojí učitelkou MUDr. Danou Šaškovou, kteří v rámci svého projektu mapují historii Sboru dobrovolných hasičů v Lubenci. Besedy se také zúčastní starosta Obce Lubenec pan Bohumil Peterka.

Prosíme o zasílání fotografií a informací týkající se historie SDH v Lubenci na e-mail: saskovaDana@seznam.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.

VIII. Velikonoční zábava

VIII. Velikonoční zábava

Více informací / Zpět

Sdružení dobrovolných hasičů v Lubenci

Vás zve dne 7.4.2012 do Kulturního domu v Lubenci na

VIII. Velikonoční zábavu

V programu oblíbená dámská volenka !

K tanci a poslechu hraje : skupina Sprint

Začínáme v 20.00 hod.

Vstupné : 50,-

Pozvánka na návštěvu

P O Z V Á N K A

Sbor dobrovolných hasičů v Lubenci zve všechny spoluobčany na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

do hasičské zbrojnice

v sobotu 19. 5. 2012 od 14 – 16 hodin

Akce se uskuteční v rámci oslav 140. výročí založení SDH v LubenciHasiči cvičili, jak postupovat při hromadné nehodě autobusu a osobáků

Hasiči cvičili, jak postupovat při hromadné nehodě autobusu a osobáků

Dopravní nehoda autobusu a osobních automobilů, to bylo téma taktického cvičení, které v sobotu 14. dubna 2012 proběhlo v katastru obce Kryry. Cvičení pořádal HZS Ústeckého kraje, územní odbor Žatec v součinnosti se sdružením Záchranáři Žatec, o.s.

Více informací / Zpět

Cílem cvičení bylo prověřit akceschopnosti jednotek PO předurčených pro dopravní nehody s vyproštěním osob.Ověření znalostí poskytování první pomoci jednotkami PO a spolupráce se zdravotní záchrannou službou a praktické ověření použití vyprošťovacího zařízení u jednotek SDH.

Zúčastněné jednotky:
• PS Podbořany – JPO I – CAS 15 MAN
• PS Žatec – JPO I – RZA NISSAN PATROL
• JSDHO Kryry – JPO III – CAS 24 Š 706
• JSDHO Lubenec – JPO II – CAS 24 LIAZ
• JSDHO Vroutek – JPO III – CAS 24 Š 706
• JSDHO Podbořany – JPO III – CAS 25 LIAZ, DA TRANSIT
• ZZS na místě zastupovali záchranáři Žatec

ppor. Michal Hrdlička, HZS ŽatecPochod okolím Lubence

Pochod okolím Lubence

Jako každoročně se i letos dobrovolní hasiči účastnili příprav Pochodu okkolím Lubence.
Okrsková soutěž 2012

Okrsek máme v kapse…

12. 5. 2012 proběhla v Podbořanech v rámci 3. ročníku Poháru starosty města Podbořany okrsková soutěž. Soutěžilo se pouze v požárním útoku, týmy měly dva pokusy, lepší čas se počítal do konečného pořadí. Za SDH Lubenec nastoupili Václav Hadač, Milan Durčanský, Petr Strunz, Ondřej Liška, Vlastimil Šeiner, David Hadač a Václav Šeiner.

Více informací / Zpět

Celkem se závodilo ve třech kategoriích, muži, ženy a děti. Do Podbořan dorazilo 9 týmů mužů, 3 žen a 3 dětí.

Po prvním kole se ujalo vedení SDH Slavětín, SDH Lubenec drželo 2. místo svým osobním rekordem 24,22 s. V druhém kole se všichni zlepšili a pouhé 4 setiny rozhodli o vítězi poháru. 1. místo obsadilo SDH Touchovice časem 22.78 s, 2. místo SDH Slavětín časem 22,82 s a 3. místo SDH Lubenec časem 24,22 s.

V okrskové soutěži bylo toto pořadí: SDH Lubenec, SDH Podbořany, SDH Krásná Dvůr, SDH Vroutek

V ženách konečné pořadí 1. místo SDH Touchovice, 2. místo SDH Útvina, 3. místo SDH Dobroměřice.

Mezi dětmi bylo pořadí SDH Vroutek, SDH Podbořany A a B.Den otevřených dveří v SDH Lubenec

Den otevřených dveří v SDH Lubenec

Dne 19.5. 2012 měli občané Lubence možnost podívat se do nově rekonstruované hasičské zbrojnice. Členové SDH Lubenec se mají opravdu čím chlubit, díky finanční podpoře OÚ Lubenec a vlastní pilné brigádnické práci mají klubovnu, šatnu, místnosti pro velitele a posádku, oddychové místnosti a velké garáže pro svá vozidla a technické vybavení. S technikou seznamovali návštěvníky starosta SDH Lubenec Václav Fischer a Jaroslav Doležal. Klubovým zázemím pak provázel Bc. Petr Strunz a MUDr. Dana Šašková. Součástí prohlídky byla i výstava soutěžních výtvarných prací žáků MŠ Lubenec, Obecné školy Gornsdorf a Masarykovy ZŠ Lubenec, jejíž vyhodnocení proběhne 9.6.2012 v rámci oslav na hřišti TJ Spartak Lubenec.

Více informací / Zpět

Návštěvníci se také mohli seznámit s historií SDH na výstavě fotografií a kroniky SDH a s úspěchy SDH Lubenec díky vystaveným pohárům a diplomům.

Pro hosty bylo připraveno i svěží občerstvení. Kdo přišel nelitoval, o čemž svědčí krásné zápisy v návštěvní knize. Již teď se těšíme na velkou osavu 140. výročí 9.6.2012 na hřišti.

Zapsala MUDr. Dana ŠaškováOkresní soutěž Telce 2012

Okresní kolo soutěže v požárním sportu Telce 23. 6. 2012

23. 6. 2012 proběhlo okresní kolo soutěže v požárním sportu okresu Louny. V Telcích se potkalo 9 týmů mužů a žen z okresu Louny. Podbořansko reprezentovali dva týmy SDH Lubenec a SDH Podbořany.

Více informací / Zpět

SDH Lubenec patřilo znovu k favoritům soutěže. Letos znovu byla k dispozici digitální časomíra a v plánu soutěže se poprvé objevily dva pokusy požárních útoků. V mužích soutěžilo 6 týmů (SDH Lubenec, SDH Podbořany, SDH Koštice, SDH Slavětín, SDH Libočany, SDH Obora), v ženách 3 týmy (SDH Slavětín, SDH Libočany, SDH Domoušice).

Za SDH Lubenec reprezentovali V. Hadač, D. Hadač, P. Strunz, M. Durčanský, M. Holý, Vl. Šeiner, O. Liška a V. Šeiner. V první disciplíně v běhu na 100m překážek jsme letos měli nováčka „Milana Holého“. V této disciplíně SDH Lubenec měl největšího soupeře v SDH Podbořany, v souboji SDH Lubenec vyšlo lépe. V konečném pořadí se povedlo SDH Lubenec do první patnáctky seřadit 5 ze 6 započítaných časů.

Ve 2. disciplíně Lubenec vsadil pouze na jednu štafetu ve složení Václav Šeiner, Ondřej Liška, Vlastimil Šeiner, Petr Strunz. Časem 70,11 s sice nevylepšili svůj rekord 66,49 s, ale znovu to stačilo. Pravdou je, že času Lubence se přiblížila štafeta SDH Koštice časem 72,70 s.

K požárním útokům jsme šli s náskokem. Proto bylo cílem první pokus pojistit. Čas 27,96 s tuto pojistku splnil. V útoku patří v okrese Louny k favoritům SDH Slavětín. Časem 22,31 s to potvrdili a ujali se vedení v této disciplíně. SDH Lubenec drží rekord v požárním útoku z letošního roku 24,22 s. V druhém pokusu jsme čas sice vylepšili (26,73 s), ale na pořadí to vliv nemělo. SDH Slavětín si odvezl 1. místo v požárních útocích, ale postup do kraje si odvezlo již po šesté v řadě SDH Lubenec.

Muži: 1. místo SDH Lubenec, 2. místo SDH Slavětín, 3. místo SDH Koštice

Ženy: 1. místo SDH Slavětín, 2. místo SDH Domoušice, 3. místo SDH Libočany

Vítězové postoupili do krajského kola, které proběhne v Meziboří 14. 7. 2012.Noční soutěž Březová 2012

Noční soutěž Březová 30. června

4. ročníku noční soutěže se v rámci krajské ligy v Karlovarském kraji (Pohár O zlatou helmu Milana Maříka) zůčastnilo 9 družstev mužů a 5 družstev žen. Inspiraci pro noční soutěž si březovští vzali u nás, SDH Lubenec.

Více informací / Zpět

Naše soutěžní družstvo jelo ve složení P. Strunz, Vl. Šeiner, M. Dalibor, M. Durčanský, O. Liška, D. Hadač, O. Dragula a jako náhradník připravena Kamila Daliborová.

Soutěžilo se ve dvou požárních útocích, o pořadí v poháru rozhodoval součet časů, v krajské lize nejlepší čas. I přes polepenou sestavu jsme ukázali, že útoky umíme a SDH Lubenec dosáhl času 19,73s a 20,92s a součtem obsadil 3. místo. Nejlepší čas dosáhl domácí tým Březové 16,37s a vítězem poháru se stalo družstvo SDH Otročín časy 17,03s a 17,20s.

Soutěž byla velmi kvalitní, výborně zorganizovaná, pěkné nápady a vychytávky, které můžeme použít zase naoplátku i u nás.Pyrocros Kryry 2012

Soutěž v Kryrech 30. června

Soutěž v pyrocrosu jsme absolovali ve složení Petr Strunz, Vlastimil Šeiner, Martin Dalibor a Kamil Bauer. Pro kompletní tým s námi soutěžil i René z Libočan. Soutěž byla postavena pro hasičskou všestrannost (lezení na laně, házení šipek, topografie, určení azimutu, puzzle, přenos raněného, jízda po lodi, střelba, zdravověda, oživování a požární útok). Umístili jsme se na 6. místě. Ozvala se i vtipná hláška ze soutěže: "Jedeme na dvě hadice B a tři válce."Meziboří 2012

Po osmi letech stejný výsledek

14. 7. 2012 se konala krajská soutěž v požárním sportu Ústeckého kraje v Meziboří u Litvínova. SDH Lubenec muži a SDH Slavětín ženy zde reprezentovali okres Louny mezi 7 okresy v Ústeckém kraji. V krajské soutěži se potkali v mužích tyto okresy LN, TP, LT, CV, UL, DC (chyběl MO) a v ženách LN, CV, LT, UL (chyběli TP, MO, DC).

Více informací / Zpět

SDH Lubenec přijelo v této sestavě: V. Hadač, M. Durčanský, P. Strunz, D. Hadač, V. Šeiner, Vl. Šeiner, O. Liška, J. Zelený (SDH Podbořany) a R. Polan (SDH Podbořany). Na stadion v Meziboří se SDH Lubenec vracelo po 8 letech. Poprvé se zde zúčastnili krajské soutěže v roce 2004 a byl to historický úspěch SDH. Je pravdou, že stadion po těchto 8 letech prošel změnou, protože v roce 2007 byl rekonstruován a dnes je tu tartanový ovál.

Jako obvykle v Ústeckém kraji, zase bylo vše jinak a oproti všem soutěžím se začínalo štafetami 4x 100m. SDH Lubenec nastupoval vždy jako čtvrt v pořadí. Pokusy všech týmů byly kolem po prvním kole pře 70 s. (SDH Lubenec 82,22 s O. Liška, R. Polan, D. Hadač, V.Hadač). V druhém kole se pod 70 s dostala 2. štafeta SDH Lubenec časem 68,36 s (V. Šeiner, J. Zelený, Vl. Šeiner, P. Strunz) a 2. štafeta SDH Lhenice časem 66,47 s.

V disciplíně 100m překážek nastupovali do pokusů vždy 3 soupeři, běželo se ve třech drahách. SDH Lubenec běželo v sudých rozbězích s SDH Velký Šenov a SDH Lhenice. Z prvního kola bylo jasné, že zde to tak jednoduché nebude. Soupeřů podobné výkonosti bylo víc, SDH Nové Dvory, SDH Povrly, SDH Velký Šenov a samozřejmě SDH Lhenice.

Po prvním kole nám chyběl jeden pokus a dva se nepovedly. V druhém kole se zlepšili D. Hadač a V. Šeiner, ke zlepšení celkových časů chtěl pomoci i P. Strunz, ale pokus mu nevyšel jako v Telcích. A tak nejlepší čas 17,63 s a nejhorší 23,45 s. Druhé místo nás stála pouhá 0,01 s. Pořadí této disciplíny 1. místo SDH Lhenice 116,37 s, 2.místo SDH Nové Dvory 127,87 s, 3. místo SDH Lubenec 127,88 s.

Tento rok novinka dva pokusy na požární útok, bohužel znovu pořadatelé překvapili a to výběrem strojů. Byl to asi to nejhorší, co se v Ústeckém kraji našlo. V mužích to bylo spravedlivé, výkon stroje nebyl, ale alespoň startoval, zato u žen to bylo trápení, nestartovalo, nemělo výkon.

Před požárním útokem byl součet bodů SDH Lhenice 2 b, SDH Lubenec 5 b, SDH Nové Dvory 6 b. Pro Lhenice už to byla jistota, ale o pořadí na dalších místech se svedl boj. Po prvních pokusech to nevypadalo dobře, ideálně nenabraná voda + zavřený výtlak hodil SDH Lubenec na 4. místo časem 43,53 s. Do druhého pokusu jsme šli naplno a dokázali jsme se zlepšit na 32,22 s. I tak to stačilo pouze na 3. místo a při stejném součtu bodů s SDH Nové Dvory rozhodlo pořadí v požárním útoku.

Co dodat, žádné překvapení v organizaci soutěže v Ústeckém kraji – zmatky, nestandardní postupy, nekvalitní rozhodčí. Ale na závěr pozitivně, krásný sportovní zážitek na oválu v Meziboří, po 8 letech sice stejný výsledek, ale 3. místo v kraji pro současný tým SDH Lubenec úspěch. Nakonec ale důležitá informace, okres Louny jede na MČR do Uherského Hradiště a to díky týmu žen SDH Slavětín vybojovali postup a pojedou na svojí premiéru „na republiku“.

Muži: 1. SDH Lhenice, 2. SDH Nové Dvory, 3. SDH Lubenec, 4. SDH Velký Šenov, 5. SDH Povrly, 6. Jirkov

Ženy: 1. SDH Slavětín, 2. SDH Hrobce, 3. SDH Mojžíř, 4.SDH JirkovPozvánka na návštěvu

P O Z V Á N K A

Sbor dobrovolných hasičů v Lubenci pořádá

XII. ročník soutěže

O pohár starosty obce Lubenec

Místo konání: Lubenec - fotbalové hřiště TJ Spartak Lubenec
Datum: 5. srpen 2012 od 10:00 prezentace do 9:15
Disciplíny: 1x požární útok - dle platných pravidel
- přilby a opasky, vlastní nářadí
1x požární útok - dle platných pravidel
- přilby a opasky, vlastní nářadí
Hodnocení: pořadí podle časů (součet z obou útoků)
Pojištění: soutěž není pojištěna, zdravotní služba zajištěna
Občerstvení: zajištěno
Startovné: 0,-
Kontakt: tel.: 604841481 - Václav Hadač
email - pstrunz@parker.com, jitkadrahonice@seznam.cz

Startovní číslo bude přiděleno podle datumu na došlé vrácence nebo sms

Soutěž  O pohár starosty obce Lubenec…

Soutěž O pohár starosty obce Lubenec…

V neděli 5. 8. 2012 jako závěrečná třešnička na dortu lubenecké Vavřinecké poutě proběhla soutěž v požárních útocích "O pohár starosty obce Lubenec". Pro probíhající žně se některá družstva z účasti omluvila. Ti co přijeli, nelitovali a soutěž si opravdu užili.

Více informací / Zpět

Loňský vítěz SDH Podbořany přijel obhájit loňské vítězství a na pomoc si přivezl i starostu města Podbořan Stanislava Reindla. Dále soutěžili SDH Chyše a SDH Lubenec, které vytvořilo družstvo A a B. Mužstvo, které mělo nejmenší součet časů z obou útoků vyhrálo nejen soutěž, ale odvezlo si i velký putovní pohár.

Výsledky: 1. místo SDH Chyše 64,95s, 2. místo Lubenec B 97,81s, 3. místo Lubenec A 115,66s a čtvrtí SDH Podbořany časem 135,25s loňské vítězství bohužel neobhájili.

Po oficiální soutěži teplé a slunečné počasí a osvěžující voda ve vzduchu dala průběh fantazii a legraci a družstva soutěžila znovu s tím, že si jednotliví členové losovali svou pozici v útoku. Tak se stalo, že dlouholetý strojník běžel na terč a ten co vždy běží s rozdělovačem byl u savce. Některá družstva se vzájemně prohazovala a do útoků byli zapojeni dokonce oba starostové p. Reindl i p. Peterka.

Velká legrace byla také u kádi, kde si užívali nejen děti, ale po skončení soutěže v ní postupně skončili hasičští nováčci jednotlivých družstev, po té členové družstva i týmoví spolupracovníci a nakonec v ní skončili i oba starostové. Slavnostní vyhodnocení pak bylo krásnou tečkou za skvělým soutěžním dopolednem, kde se dobře bavili nejen hasiči, ale i přítomní diváci. Letní tábor - ukázka požární techniky

Letní tábor - ukázka požární techniky
Soutěž v požárním sportu Bochov 11. 8. 2012

Soutěž v požárním sportu Bochov 11. 8. 2012

Soutěž v Bochově přivítala 17 týmů (10 mužů, 7 žen), soutěžilo se na dva útoky a počítal se lepší čas. Za SDH Lubenec běželi V. Hadač, J. Doležal, P. Strunz, D. Hadač, Vl. Šeiner, M. Holý, V. Šeiner.

Více informací / Zpět

Bohužel po víkendu v Lubenci jsme soutěžili na nevyzkoušenou stříkačku, kterou V. Hadač a D. Hadač zprovoznili den před soutěží. A také se to ukázalo. První pokus jsme nedokončili, protože stříkačka to vzdala. Po prvním kole jsme byli na 8. místě s dalšími týmy, které nedokončili.

Po prvním kole vedli muži z Dalovic s časem 26,01s. Ve druhém kole se zlepšilo 7 týmů a ukázalo se to i na pořadí. SDH Lubenec zaváhal na levém proudu, protože čas 23,26s by znamenal 1. místo, ale čas 28,80s stačil jen na 7. místo.

7 týmů se vešlo do 30 vteřin, 1. místo si odvezlo SDH Chyše, 2. SDH Dalovice, 3. místo SDH Štědrá, ženy SDH Dalovice, SDH Bochov a SDH Štědrá.

Výbornou práci odvedl Jaroslav Doležal na nabíračce, bez chyby.

Bc. Petr Strunc

Soutěž O pohár starosty obce Chyše v požárním útoku

Soutěž O pohár starosty obce Chyše v požárním útoku


Více informací / Zpět

Soutěž O pohár starosty obce Chyše v požárním útoku a závěrečné finále pohárové soutěže Vladař se konala v sobotu 15. 9. 2012 na hřišti u Základní školy Chyše. Soutěží se zúčastnilo celkem 9 družstev mužů a 5 družstev žen. Velké množství fandících diváků mělo možnost vidět velmi dobré výkony všech zúčastněných hasičů, kteří i přes velmi chladné počasí ukázali soutěživého ducha a dobrou kolektivní spolupráci. Neuvěřitelnou smůlu měli pořádající SDH Chyše. Družstvo A domácích bylo hned při prvním útoku diskvalifikováno, a tak do celkového pořadí O pohár starosty obce již nemohlo zasáhnout. Družstvo Chyše B si vedlo v 1. útoku dobře, 2. útok nedokončilo po technické poruše na sacím ventilu. Po dohodě s rozhodčím dostali šanci 2. útok opakovat, ten se již velmi povedl, a tak součtem obou útoků 44,18s vybojovali nakonec 2. místo.

Putovní pohár a vítězství si naprosto suverénně vybojovalo družstvo SDH Lubenec A celkovým součtem útoků 41,72s. Na 3. místě skončilo vyrovnanými výkony družstvo SDH Lubenec B součtem 51,52s.

V ženské části soutěže vyhráli zaslouženě SDH Žlutice součtem 48,31s, na 2. místě se velmi těsně umístily ženy z SDH Štědrá součtem 48,88s a 3. byly ženy z SDH Bochov součtem 58,98s.

Po velmi dramatickém boji mezi SDH Žlutice a SDH Chyše si vítězství a putovní pohár v pohárové soutěži Vladař nakonec zaslouženě vybojovali domácí SDH Chyše.

Součástí celodenního nabitého programu byla i pro diváky zajímavá „nalejvačka“, kdy měli vždy 3 zástupci každého mužstva dostat vodu do strojovny na základnu pomocí savce. Zde byli nejrychlejší muži z SDH Žlutice časem 9,92s, na 2. místě se umístili muži z SDH Chyše časem 10,47s a třetí skončili muži z SDH Bochov časem 11,64s.

Radost domácích byla opravdu veliká a tak většina mladých členů SDH Chyše končila v kádi nebo na travní klouzačce. Velitel SDH Lubenec Václav Hadač pogratuloval domácím k pohárovému vítězství a zároveň požádal o přiřazení SDH Lubenec do pohárové soutěže Vladař pro příští pohárovou sezónu.

Dana Šašková

Výsledková listina - muži

SDH: 1. útok: 2. útok: Součet: Pořadí:
Chyše A D 23,08 9.
Žlutice 29,49 22,37 51,86 4.
Bochov 27,74 26,25 53,99 5.
Verušičky 63,87 38,03 101,90 7.
Štědrá 22,91 D 8.
Lubence A 21,22 20,50 41,72 1.
Chyše B 23,39 20,79 44,18 2.
Lubenec B 22,60 28,92 51,52 3.
Buč 49,94 49,22 99,16 6.

Výsledková listina - ženy

SDH: 1. útok: 2. útok: Součet: Pořadí:
Teplá 34,36 30,04 64,40 4.
Verušičky 44,85 36,57 81,42 5.
Bochov 29,79 29,19 58,98 3.
Žlutice 23,72 24,59 48,31 1.
Štědrá 23,90 24,98 48,88 2.

© 2007-2018