ROK 2011Výroční schůze 15. 1. 2011

Výroční schůze 15. 1. 2011

Více informací / Zpět

Průběh spolupráce SDH Lubenec s SDH Gornsdorf v roce 2010

Více informací / Zpět

Předkládá : MUDr. Dana Šašková

V roce 2010 se dále úspěšně rozvíjí novodobá spolupráce s dobrovolnými hasiči z družebního města obce Lubenec - Gornsdorfu v Sasku

Byly uskutečněny celkem 3 delegační návštěvy. 2x byli hasiči z Německa v Čechách, 1x byli zástupci SDH Lubenec v Gornsdorfu. Dva členové SDH Gornsdorf byli gratulovat jako delegace členů SDH Gornsdorf na svatbě Karoliny a Petra Strunzových. Společenská návštěva členů SDH Gornsdorf se ukutečnila 19.-21. února 2010 na hasičském bále.

Členové SDH Gornsdorf s námi přijeli strávit společný víkend v rámci naší nejprestižnější společenské akce. Byli ubytování v hasičárně, stravování zajištěno u manželů Tlustých. Dr. Šašková tlumočila a starala se i o kulturní vyžití – zimní vycházka na Vochlici, odkud nás potom přivezlo naše nové hasičské auto. Paní Holá se postarala o celkovou pohodu skvělým drobným občerstvením. Nejlepším jídlem se stal guláš s knedlíkem. Recept na knedlíky poskytla Zlatka Tlustá. Akce se velmi povedla, setkala se s velkým ohlasem, a tak bylo domluveno, že za rok si ji naši němeční přátelé s námi určitě zopakují. Hlavní návštěva členů SDH Gornsdorf byla na Noční soutěži v požárním sportu SDH Lubenec dne 30. 5. 2010.

Příprava probíhala na výborových schůzích SDH Lubenec-materiálně a organizačně tuto návštěvu připravila paní Jitka Holá, tlumočení MUDr. Dana Šašková a Karolína Migasová. Ubytování bylo zajištěno v hasičárně a v Tisu, strava u stánku manželů Tlustých. Přijelo11 mužů nejen na sobotní soutěž, ale již v pátek v předvečer soutěže, kdy jsme si pro naše hosty připravili společné posezení v hasičárně. Starosta SDH Gornsdorf ujel dokonce celou trasu na kole. Bylo připraveno občerstvení a pití do sytosti.

Starosta SDH Gornsdorf Ralf Haustein předal našemu starostovi dary u příležitosti dokončení přestavby naší hasičárny.

Program soutěže: pobyt na hřišti, odpolení výlet pohádkovým lesem, kdy si hasiči z Německa opravdu vychutnali každou disciplínu, a k pramenům Anna a Róza, večeře na hřišti, účast v noční soutěži a po té posezení ve stanu na hřišti. V neděli pak společné posezení v hasičárně, kde hasiči z Gornsdorfu obdrželi upomínkový dárek. Závěrečná fotka tak vyjadřuje spokojenost všech účastníků společné akce.

Ve dnech 14.8.- 15.8. se uskutečnila družební návštěva členů SDH Lubenec v Gornsdorfu. Zúčastnilo se 9 zástupců SDH Lubenec. Tato návštěva se uskutečnila u příležitosti konání lesní slavnosti v Gornsdorfu.

Program: Přijetí členy SDH Gornsdorf v hasičárně, společná večeře a posezení v hasičárně s prací na sacím koši a nakonec večerní zábava u KD. Víkend v Německu se povedl.

Fotky ze všech akcí jsou na webu SDH Lubenec.

Kontakt s hasiči z Gornsdorfu velice dobře funguje přes e-mailovou poštu. Před každou akcí se tak mohou upřesňovat všechny organizační záležitosti. Před vánoci jsem poslala členům SDH Gornsdorf vánoční pozdrav a předběžné pozvání na 6. hasičský bál dne 18.2.2011. Spolupráce mezi oběma partnerskými SDH je podle mého názoru v současné době velmi úspěšná a nadále se slibně rozvíjí.Zpráva kronikářky za rok 2010

Více informací / Zpět

Vedení kroniky:

Je nově vytvořeno 36 stran za rok 2010, informovatnost kronikářky se oproti loňsku zlepšila, a proto doufám, že v letošním roce to bude fungovat alespoň jako loni.

Web SDH Lubenec

Snažím se o aktuálnost, vzhledem k omezené kapacitě, odmazávám starší fotky i informace. Předešlý rok zachovávám a doplňuji nový. Ostatní průběžně mažu.

Aktuální informace získávám nejvíce od Petra Strunze , Jitky Holé a Václava Hadače a vlastní účastí na akcích a z týdeníku Region, který si pravidelně kupuji.

Webové stránky spravuji společně se svým synem Martinem, pokud by se někdo našel, kdo by se chtěl pustit do webových stránek SDH a dělat je lépe, ráda to přenechám.

Články do tisku – Region, Hlas, Lučan

V letošním roce dobře fungovala spolupráce trojice spisovatelů SDH Liubenec – p. J. Holá, p. P. Strunz a p. D. Šašková. O články jsme se celkem rovnoměrně prostřídali, a proto bych moc ráda, aby to takto fungovalo i v novém roce. Myslím, že se mi podařilo i všechny vytisklé zachytit a nalepit do kroniky. Většina vychází v Regionu na zadní sportovní stránce.

Vývěsní tabule SDH Lubenec

Letos jsme se vrátili k původní rohové vývěsce SDH Lubenec, kterou vrátili sociální demokraté. Aktualizuji ji průběžně dle akcí a výsledků SDH Lubenec, myslím, že patří k těm pěkně vedeným a vždy upraveným tabulím, a že slouží svému účelu – veřejně informovat o prospěšné práci a zajímavých akcích SDH Lubenec. Bohužel do ní teče, tak je pak její udržování problematické.VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ

Více informací / Zpět

SOUTĚŽ UMÍSTĚNÍ
Soutěž o putovní pohár sv. Floriána 8. 5. 2010 1. místo
Noční soutěž SDH Lubenec 5. 6. 2010 3. místo
Okresní soutěž 26. 6. 2010 1.místo
Soutěž v požárních útocích JIMLÍN 31. 7. 2010 6. místo
Soutěž o Pohár starosty obce Lubenec 8. 8. 2010 1. místo
Krajská soutěž 21. 8. 2010 2. místo
Pohár starosty města Podbořany 25. 9. 2010 6. místo
Chyše 2. 10. 2010 1. místo


Činnost členů SDH Lubenec za rok 2010

Více informací / Zpět

Členové SDH Opravy techniky a výstroje hod Oprava CAS 24 LIAZ Úklid garáží, hasičárny a prostranství Oprava a údržba DVS AVIA po celý rok Oprava a údržba CAS 24 RTHP Trambus Celkem 9 soutěží - účast Počet výjezdů k zásahům celkem 25 účast Školení velitelů a strojníků účast Příprava vozidel na STK Kulturní a společens. akce během roku CELKEM hod
Hadač Václav 70 96 35 22 70 9x 20x ano 60 40 393
Hadač David - - - - - 5x 2x - - - -
Janouškovec J. - - - - - - - - - - -
Strunz Petr - - - - - 8x - - - 150 150
Strunz Vladan - - - - - - - ano - 60 60
Doležal Jaroslav 5 16 9 5 8 - 16x ano - 40 83
Durčanský Milan 30 92 25 22 5 9x 24x ano 40 40 254
Fischer Václav - 12 - 6 - 9x 8x ano 24 60 102
Bauer Kamil - - - - - - - ano - - -
Šeiner Václav - - - - - 8x 1x - - 40 40
Šeiner Vlastimil 60 42 25 22 18 8x 18x ano - 40 207
Liška Ondřej - 16 5 5 - 7x 5x ano - 30 56
Jánský Milan - 6 - - - - - - - 20 26
Tlustý Ruda - - - - - - - - - - -
Vopat Stanislav - - 5 - - 7x - - - 20 25
Hamouz Karel - 6 5 - - 9x - - - 20 31
Holá Jitka - - - - - - - - - 150 150
Šašková Dana - - - - - - - - - 150 150
CELKEM 165 286 109 82 101 - - - 124 860 1727

Provedení STK Hadač Václav
Hasičské noviny Strunz Petr
Vedení kroniky SDH MUDr. Šašková Dana


PLÁN PRÁCE SDH Lubenec na rok 2011

Více informací / Zpět

1. Činnost výjezdového družstva

- výjezdy k požárům, přírodním katastrofám, čerpání vody ze zatopených objektů, výjezdy k dopravním nehodám ve spolupráci se 112 a OÚ Lubenec v součinnosti s Krizovým a Povodňovým plánem obce
- hlášení o výjezdech
- vedení záznamů o školení a výjezdech
- pravidelné školení velitelů a strojníků
- dodržování harmonogramu školení v rámci SDH
- udržování vozidel v dobrém technickém stavu , příprava vozidel na technické prohlídky
- údržba a pravidelná kontrola veškerého hasicího materiálu a techniky
- osobnní zodpovědnost za svěřené ochranné pomůcky

Zodpovídá: Hadač Václav

2. Činnost sportovního družstva

-pravidelná příprava sportovního družstva- kondiční cvičení ,nácvik požárního útoku a ostatních disciplin požárního sportu
-účast na soutěžích požárního sportu , příprva na okresní soutěž
-vyhledávat nové talenty
-v zimním období využití tělocvičny ZŠ / S. Vopat/

Zodpovídá: Hadač Václav, Fischer Václav

3. Práce s mládež

- sponzorování Vítka Saška při jeho sportovních aktivitách
- uspořádat den otevřených dveří pro děti
- spoluúčast na akcích pořádaných pro děti
-informovat ZŠ a MŠ o výtvarné soutěži - práce dětí zaslat do konce března OV do Loun

Zodpovídá: Hadač Václav, Holá Jitka

4. Společenská činnost

- 5. Hasičský bál - 18.2.2011
- Velikonoční zábava - 23.4.2011
- den otevřených dveří pro veřejnost
- uctění památky Sv. Floriana, pořadaeská činnost při Pochodu okolím Lubence,požární dozor a stavění vatry - 7.5.2011
- noční soutěž v požárním sportu s taneční zábavou pod velkým stanem- za účasti partnerské obce Gornsdorf - 11.6.2011
- návštěva partnerské obce Gornsdorf - podle pozvání
- uspořádání 11. ročníku soutěžě v požárním sportu O pohár starosty Obce Lubenec - v rámci Vavřinecké poutě - 7.8.2011
- zajištěštění požárních dozorů na akcích OÚ
- vánoční a silvestrovské posezení posezení členů SDH
- příprava oslav 145. výročí založení SDH v Lubenci /2012/

Zodpovídá: Fischer Václav, Strunz Petr, Holá Jitka, Hadač V.

5. Vnitrosvazová činnost

- zhotovit rozpis služeb na úklid klubovny (Holá Jitka)
- postupně dovybavovat klubovnu a ostatní místnosti
- návštěvy členů, kteří dovrší životního jubilea /letos - 2x 6O let - Peterka, Holý Milan/ (Holá Jitka)
- vedení kroniky,archivace fotofrafií (Šašková Dana)
- informace pro veřejnost ve vývěsní skříňce (Šašková Dana)
- aktualizace webových stránek (Šašková Dana)
- zápisy z výborových a členských schůzí (Strunz Petr)
- pozvánky, plakáty , hasičské noviny (Strunz Petr)
- příspěvky o činnosti SDH Lubenec do Hlasu Lubenecka (Holá , Strunz)
a regionálního tisku (Šašková Dana)
- výběr členských příspěvků a vedení hospodaření (Holá Jitka)
- roční hlášení (Hadač Václav)
- kontrola hospodaření RK (Tlustý Rudolf)

6. Hasičská zbrojnice

-provést nátěry velkých vrat u garáží
-zhotovení skříněk na ukládání has. oděvů, přileb a bot
-nové označení budovy SDH


JUBILEJNÍ ČLENSTVÍ V SDH LUBENEC v roce 2011

Více informací / Zpět

ČLEN SDH Členem od roku Počet let
Václav Hadač st. 1956 55
Holý Milan 1971 40
Šeiner Václav 2001 10


VEDENÍ SDH LUBENEC 2011

Více informací / Zpět

STAROSTA SDH: Václav FISCHER
MÍSTOSTAROSTKA SDH a HOSPODÁŘ SDH: Jitka HOLÁ
VELITEL a REFERENT OCHRANY OBYVATELSTVA SDH: Václav HADAČ
ZÁSTUPCE VELITELE SDH: Vlastimil ŠEINER
STROJNÍ SLUŽBA: Milan DURČANSKÝ
JEDNATEL SDH: Bc. Petr STRUNZ
KRONIKÁŘ SDH a NÁSTĚNKÁŘ SDH: MUDr. Dana ŠAŠKOVÁ
PŘEDSEDA Reviz. Komise: Rudolf Tlustý
ČLEN Reviz. Komise: Vladan STRUNZ
ČLEN Reviz. Komise: Jaroslav DOLEŽAL
Nový prapor

SDH Lubenec má novou standartu…

Více informací / Zpět

Dne 15. 1. 2011 se konala výroční členská schůze členů SDH Lubenec. Hned v úvodu schůze starosta obce Lubenec Bohumil Peterka předal starostovi SDH Lubenec Václavu Fischerovi krásnou novou standartu s poděkováním obce za dosavadní výbornou spolupráci a s přáním, aby byla ctěna jako symbol spolehlivé práce dobrovolných hasičů dnes i v budoucnu.

Členové SDH Lubenec zajistili jako JPO II celkem 25 výjezdů z nichž 10 krát vyjeli k automobilové nehodě a 5 krát k požáru. Sportovní družstvo se zúčastnilo osmi soutěží v požárním sportu, vyhráli okresní soutěž a v krajské soutěži v Podbořanech byli druzí. Uspořádali již 4. ročník velmi atraktivní Noční soutěže nad Lubencem, odpracovali celkem 1727 brigádnických hodin, rozvíjeli úspěšnou spolupráci s partnerskou SDH Gornsdorf. Již tradičně dobří jsou i na poli kulturním – 5. Hasičský bál, Velikonoční a Václavská zábava, další ročník Hasičkých novin, pomáhají při zajištění akcí Obce Lubenec. Bylo rovněž zvětšeno území pro zásahy a to o obec Blatno a Tis u Blatna.

Dobrou práci hasičů ocenili všichni přítomní hosté – ředitel Územního odboru Žatec plk. Ing. Pavel Antoš, starosta OSH Louny Jiří Henc, velitel HZS Podbořany npor.Ing. Jiří Hovorka, starosta obce Blatno Václav Beneš a nprap. Václav Hančár, kterému bylo uděleno čestné členství SDH Lubenec, za 17 let vynikající spolupráce a podporu SDH Lubenec.

Ve svém usnesení přijali členové SDH mnoho nových úkolů a závazků pro letošní rok i s ohledem ke všem změnám v rozpočtech státu i obcí, vždy však s cílem zajistit pomoc a chránit občany a jejich majetky a naplnit tak heslo své nové standarty:
„Bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně“

Dana Šašková

VI. hasičský bál 18. 2. 2011

VI. hasičský bál 18. 2. 2011

Více informací / Zpět

V pátek 18. 2. 2011 se konal již 6. hasičský bál novodobé historie SDH Lubenec. Moderování se opět ujala oblíbená dvojice - Petr a Karolina Strunz. V krásně vyzdobeném sále lubeneckého KD čekal téměř 180 hostů velmi příjemný večer. Díky sponzorům byla připravena bohatá tombola – celkem 65 hodnotných cen včetně pračky, LCD monitoru či domácího kina i lízátková dámská volenka.

K příjemné atmosféře večera přispělo velmi pěkné taneční vystoupení Tanečního sdružení Lubenec, které předvedlo pět zajímavých showdance.

O přísun dobrého jídla a pití se staral kolektiv pod vedením manželů Tlustých. Skvělou atmosféru a příjemný, ničím nerušený průběh večera zajišťoval pořadatelský tým lubeneckých hasičů.

Skvěle hrající kapela J.I.H. 2001 Františka Baráka už jen dotvořila celý kolorit plesu, kde se všichni hosté i pořádající hasiči opravdu dobře bavili.

Dana Šašková

Ilustrační fotografie

Lubenečtí hasiči posvětili svůj nový prapor…

Více informací / Zpět

V neděli 20. 2. 2011 se v kostele sv. Vavřince v Lubenci sešli lubenečtí dobrovolní hasiči k malému obřadu žehnání nového praporu SDH Lubenec, který pro místní hasiče pořídila obec . Za přítomnosti starosty Václava Fischera a velitele jednotky SDH Lubenec Václava Hadače, starosty obce Lubenec Bohumila Peterky a členů SDH Lubenec požehnal pan farář Marek Viňarský prospěšnosti praporu jednotce SDH a lidem, kteří jej vlastní. Prapor bude uložen na čestném místě v hasičské zbrojnici SDH Lubenec a jeho pořízení a vysvěcení je zároveň prvním počinem při přípravách 140. výročí založení SDH Lubenec, které se bude slavit v roce 2012.

Posvěcení praporu

Dana Šašková

1. hasičský trénink

1. hasičský trénink

Více informací / Zpět

9. dubna 2011 se uskutečnil 1. trénink sportovní družstva v následujícím složení: V. Hadač, V. Šeiner, Vl. Šeiner, O. Liška, P. Strunz, V. Fischer a dva noví členové P. Sýkora a M. Jankov.

Trénovali jsme nové složení na základně, které by mělo být efektivnější a používají ho často i jiná družstva. Trénink byl pouze na sucho, další trénink by měl být 22. a 30. dubna.

Ilustrační fotogalerie

Pozvánka na VII. Velikonoční zábavu

Více informací / Zpět

Sdružení dobrovolných hasičů v Lubenci

Vás zve dne 23.4.2011 do Kulturního domu v Lubenci

na

VII. Velikonoční zábavu

V programu oblíbená dámská volenka !

K tanci a poslechu hraje: skupina Sprint

Začínáme v 20.00 hod. Vstupné : 50,-

Ilustrační fotografie

Pozvánka na noční soutěž konanou dne 11. června 2011

Více informací / Zpět

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUBENCI

A OBEC LUBENEC

pořádají

V. ročník „Noční soutěže“

v požárním sportu
která se uskuteční pod záštitou starosty Obce Lubenec

pana Bohumila Peterky

Místo konání:

Lubenec – fotbalové hřiště TJ Spartak Lubenec

Datum: 11. června 2011 od 20:00 hod

hudba k poslechu a občerstvení zajištěno

V. ročník „Noční soutěže“ 2011

V. ročník „Noční soutěže“ 2011

Více informací / Zpět

,

V Lubenci se dne 11. 6. 2011 konal V. ročník „Noční soutěže nad Lubencem“ pořádané SDH Lubenec pod záštitou obce Lubenec.

Letošní ročník provázely dvě menší smůly, které přerušily dosavadní trend každoročně se zvyšující účasti jednotlivých družstev. Jednak to bylo chladné a deštivé počasí a dále konkurence současně se konajících závodů Podkrušnohorské ligy. Účastnilo se tedy pouze 6 družstev mužů. Soutěže se již potřetí zúčastnilo také družstvo z Německa, partnerská obec Gornsdorf s mnohými fanoušky.

Soutěž byla odstartována ve 21 hod. Po prvních pokusech bylo pořadí následující: Lubenec, Zeměchy, Gornsdorf. Lubenečtí časem 16,70 prokázali dobrou formu a útočili na rekord soutěže z roku 2010 (mužstvo z Jimlína, čas 16,65).

Druhé kolo začali bochovští, kteří si svůj první nezdařený útok vylepšili, přesto celkově zůstali šestí. Ve druhém pokusu vylepšilo svůj útok družstvo SDH Zeměchy časem 16,91 a tím celkově skončili druzí. Po problémech s centrálou si vylepšili druhý útok i podbořanští, kteří se časem 33,51 umístili celkově na pátém místě.

Pro diváky zajímavé druhé útoky ve tmě většinou zlepšení již nepřinesly. Přesto jsme byli svědky velmi pěkných výkonů, všem družstvům je třeba vyjádřit poděkování za účast a pro příští ročník zvolit přijatelnější termín.

Významným počinem tohoto ročníku byl úspěšný start SDH Gornsdorf, pro které třetí místo bylo velkým úspěchem v činnosti sportovního družstva.

Děkujeme Obci Lubenec, panu starostovi B. Peterkovi a všem členům SDH Lubenec, kteří se podíleli na zdárném průběhu soutěže.

Výsledky V. ročníku Noční soutěže nad Lubencem:

Pořadí Družstvo SDH 1. útok (sec) 2. útok (sec)
1. Lubenec 16,70 1:04,18
2. Zeměchy 17,62 16,91
3. Gornsdorf 24,94 33,95
4. Žíželice-Libočany 26,41 68,46
5. Podbořany D 33,51
6. Bochov 1:06,98 52,82
Okresní soutěž v požárním sportu

Okresní soutěž v požárním sportu

Více informací / Zpět

25. 6. 2011 proběhla okresní soutěž v požárním sportu okresu Louny. V Telcích, kde tyto soutěže tradičně probíhají, se potkalo 10 týmů mužů a žen z celého okresu. Podbořansko reprezentovala sdružení SDH Lubenec a SDH Podbořany v kategorii mužů.

SDH Lubenec patřilo znovu k favoritům soutěže. SDH Libočany, které loni bylo jedním z kandidátů na vítěze, se rozpadlo. V mužích soutěžilo 7 týmů, v ženách 3 týmy.

V první disciplíně přišlo SDH Lubenec, z důvodu zranění, o Vaška Fischera. S utrženou šlachou byl odvezen do Prahy a ještě v ten den operován. Ideální plán, který mělo SDH Lubenec připraveno na bezproblémový postup, byl zmařen. Plán „B“ také nevyšel, protože nejzkušenější člen a zároveň velitel Vašek Hadač, se při rozcvičování zranil. Plán „C“ byl doplnit alespoň jeden čas, aby SDH bylo klasifikováno v první disciplíně. Do posledního pokusu nastoupil Petr Strunz po 6 letech, kdy tuto disciplínu vynechával kvůli zranění kolene. Pokus platný, po běhu na 100m překážek, SDH Lubenec 1. místo, 2. místo SDH Podbořany, 3. místo SDH Libočany-Žíželice.

Štafetu 4 x 100m mělo SDH Lubenec připraveno do dvou pokusů, ale díky zraněním vyslalo pouze jednu. Platný pokus a čas 69,08s stačil znovu na 1. místo a náskok před poslední disciplínou. Rekord SDH Lubenec 65,88s tak zůstal nepřekonán.

Do poslední disciplíny znovu v pozměněné sestavě nastoupili Petr Strunz, Václav Šeiner, Václav Hadač, Ondřej Liška, Vlastimil Šeiner, David Hadač a Karel Hamouz. Útok se šel tzv. na jistotu a vše se hlídalo. Čas 26,10s sice znamenal pro SDH Lubenec nejlepší čas v letošním roce, ale rekord 25,14s z loňského roku zůstal nedotčen. Bezchybný a platný pokus. Lepší čas ukázalo pouze SDH Touchovice 25,35s, ale pro poručení pravidel byl pokus neplatný.

Vypadá to, že to znovu bylo jednoduché, ale kdyby někdo klukům z SDH Lubenec řekl, že to proběhnou s třemi 1. místy, asi by mu díky smolnému začátku nevěřili.

Muži:
1. místo: SDH Lubenec
2. místo: SDH Libočany-Žíželice
3. místo SDH Podbořany

Ženy:
1. místo: SDH Slavětín
2. místo: SDH Domoušice
3. místo: SDH Ročov

Vítězové postoupili do krajského kola, které proběhne v Podbořanech 16. 7. 2011.

Lubenečtí hasiči soutěží společně se svými přáteli z Gornsdorfu v Kemptau…

Lubenečtí hasiči soutěží společně se svými přáteli z Gornsdorfu v Kemptau…

Více informací / Zpět

Na základě pozvání našich přátel hasičů z Gornsdorfu, jsme přijali účast v soutěži v požárním sportu – útoky v německém Kemptau, kde probíhala okresní kvalifikace zdejších hasičských sborů.

Naši se po prvních útocích, které probíhali s trochu jinými pravidly než v Česku, průběžně umístili na 3. místě, nakročeno měli na lepší, ale na mokrém a nerovném terénu byla sportovní obuv našich spíše kontraproduktivní. Ve druhém útoku to vypadalo na jasný vítězný čas, bohužel došlo k potížím s rozdělovačem, a tak naši neměli šanci ukázat, jak jsou dobří. Po útocích se svým strojním vybavením, si naši zkusili útok se strojním vybavením našich přátel, a přestože vše bylo nezvyklé, čas útoku patřil k těm lepším.

Odpoledne si pro nás naši přátelé připravili prohlídku v požární zbrojnici v Thumu, kde jsme měli možnost vidět v akci moderní vysokozdvižný otočný záchranný žebřík značky Mercedes v akci. Rovněž celá požární zbrojnice pro dobrovolné hasiče byla na úrovni, které bohužel nedosahují některé naše požární zbrojnice profesionálních hasičů.

Po té jsme strávili zbytek odpoledne na koupališti v Gornsdorfu, kde jsme příjemně odpočívali po náročném dopoledni.

Večer s grilováním, dobrou pohodou a společnou zábavou, o kterou se tentokrát postaral handicapovaný chráněnec SDH Lubenec Vít Šašek skvělou hrou na saxofon, byl krásnou tečkou za pěkným dnem stráveným s našimi přáteli v Gornsdorfu. Byli jsme srdečně přijati nejen našimi přáteli hasiči, ale i starostkou Gornsdorfu paní Kunertovou a starostou dobrovolných haičů Ralfem Halšteinem, kteří nám předali zdravice, malé dárky a kteří oba svorně vyjádřili přání v takovýchto setkáních i nadále pokračovat. Za členy SDH Lubnec poděkoval velitel SDH Lubenec Václav Hadač. Velmi příjemné ubytování bylo zajištěno v hotelu Waldperle, odkud jsme se po vydatné snídani jeli ještě s našimi přáteli rozloučit a odjeli domů. Zároveň jsme našim přátelům předali pozvání na soutěž v požárním sportu v rámci Vavřinecké poutě 7.8.2011.

Družební návštěvy se za SDH Lubenec zúčastnili: Václav Hadač st. a ml., Václav a Vlastimil Šeinerovi, David a Lucie Hadačovi, Karel Hamouz, Petr a Karolina Strunzovi, Zlatka a Rudolf Tlustých, Ondřej Liška a Dana, Vladimír a Vít Šaškovi.

Krajská soutěž v požárním sportu 16. 7. 2011

Krajská soutěž v požárním sportu
16. 7. 2011

Více informací / Zpět

Výsledky muži

Pořadí Družstvo SDH
1. SDH Lhenice
2. SDH Lubenec
3. SDH Velký Šenov
4. SDH Bechlín
5. SDH Povrly

Soutěž v požárním sportu o pohár starosty obce Lubenec 7. 8. 2011

Soutěž v požárním sportu o pohár starosty obce Lubenec 7. 8. 2011

Více informací o nás / Zpět

Jako tradičně se v rámci Vavřinecké pouti konala v neděli 7. 8. 2011 soutěž v požárním sportu. Letošního XI. ročníku se zúčastnila pouze tři družstva mužů. Soutěžilo se ve dvou požárních útocích na hřišti TJ Spartak Lubenec. Celou soutěž provázelo nepříjemné deštivé a studené počasí, které zapříčinilo i malou účast diváků.

Vítězem soutěže se stalo družstvo SDH Podbořany se součtem časů z obou útoků 60,00 s., přičemž lepší útok měl čas 28,93 s. Lubenecké mužstvo skončilo na druhém místě součtem časů 61,08 s, s lepším útokem 29,96 s. Na třetím místě skončilo družstvo SDH Kněževes se součtem časů 74,17 s a s lepším časem útoku 35,83 s.

Vyhodnocení soutěže provedli npor. Václav Hančar a starosta obce Lubenec Bohumil Peterka. V letošním roce věnoval starosta obce Lubenec nový putovní pohár, který zaslouženě získalo družstvo SDH Podbořany.

Výsledky muži

Pořadí: Družstvo: Nejlepší útok: Součet 2 útoků:
1. SDH Podbořany 28,93 s 60,00 s
2. SDH Lubenec 29,96 s 61,08 s
3. SDH Kněževes 35,83 s 74,17 s
Ilustrační fotografie

Václavská zábava 24. 9. 2011

Více informací o nás / Zpět

Sdružení dobrovolných hasičů v Lubenci pořádalo dne 24. 9. 2011 v Kulturním domě v Lubenci Václavskou zábavu. Každý Václav měl vstup zdarma. K tanci a poslechu hrála skupina Sprint.


© 2007-2018