ROK 2009Ilustrační fotografie

Vyroční schůze 10. 1. 2009

Více informací / Zpět

1.HODNOCENÍ PRÁCE SOUTĚŽNÍHO DRUŽSTVA SDH Lubenec za rok 2008

Více informací / Zpět

Předkládá velitel jednotky Václav HADAČ

Loňský rok byl pro naše družstvo průlomový a co se týče výsledků nejlepší za poslední léta.

Výsledky jsou za poslední roky jedny z nejleších a je vidět, že poctivým tréninkem dojde ke zlepšení. Veškeré naše snažení jsme směřovali na protržení naší smůly a cíli konečně postoupit na republiku. To se nám na krajské soutěži povedlo a na vysněnou republiku jsme postoupili.

Při tréninku těsně před soutěží si Vašek Fischer zlomil kotník , tak jsme museli udělat přesun v obsazení štafet a na soutěž jsme jeli v počtu akorát s tím, že se nesmí nic stát, ale hned při první stovce jsem si zlomil ruku já a došlo k tomu, že nám zbyla jen jedna štafeta a na útok jsme si museli půjčit trenéra od našich děvčat. Výsledek nebyl zrovna nejlepší, skončili jsme poslední, ale věřím,že jsme ostudu určitě neudělali.

Letos se pokusíme vše znovu zopakovat, ale bude to velice těžké, protože Lhenice nám postup nebudou chtít umožnit a jistě udělají vše proto, aby postoupili oni. Vše se ukáže během roku.

Dále se nám povedlo zapojit dva mladé kluky, kteří chtějí cvičit s námi, tak alespoň budeme mít dva nástupce a střídače. Je to sice ještě málo, chtělo by to alespoň ještě dva nebo tři, ale musíme doufat, že se ještě někdo přihlásí. Víme, kde nás tlačí bota a co se ještě musí zlepšit, tak máme dosti času vše natrénovat a ukázat, že letošní postup na republiku nebyl žádná náhoda.

Pravidelný trénink je většinouv sobotu nebo v neděli a pak podle potřeby v týdnu. Věřím, že se už letos dotaneme konečně i na Malou skálu, kde jsme už dva roky nebyli. Tímto děkuji členům soutěžního družstva za dobrou reprezentaci našeho SDH na soutěžích.2.HODNOCENÍ PRÁCE VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY SDH Lubenec za rok 2008

Více informací / Zpět

Předkládá velitel jednotky VÁCLAV HADAČ

V roce 2008 se zásahová jednotka zúčastnila celkem 23 výjezdů k zásahům.

Přehled zásahů:
Požáry :………… 11x;
Terénní zásah :……… 4x;
Autonehody: ………… 5x;
TC: .....1x;
Planý poplach: .....1x;
Živelná pohroma: .....1x;

Oproti roku 2007 je to nárůst o 14 výjezdů, kdy jich bylo extrémně málo, ale jinak ostatní roky jsme měli tak okolo 12 výjezdů. Určitý nárůst je tedy vidět. Na tři výjezdy jsme nevyjeli – 1x byla vozidla na STK a dvakrát byl výjezd dopoledne v týdnu a to je největší problém, kdy je většina členů v práci a není možno zajistit výjezd.

Jinak o svátcích a volných dnech se hlásí pohotovost na KOPIS a služby jsou drženy a tím i výjezdy zajištěny.

V loňském roce se konečně pomocí dotací a peněz OÚ podařilo všechny členy výjezdové jednotky vybavit kompletně všemi ochrannými prostředky tak, že má každý přilbu, zásahový oděv, rukavice, opasek, masku CM-5 a zásahovou obuv. Nyní můžeme říci, že jsme vybaveni na úrovni profesionálních hasičů, a tím již můžeme provádět veškeré zásahy a nemusíme mít strach, že v případě nějakého úrazu by pojišťovny mohli zjistit nějaké nedostatky ve výbavě jednotky.

V letošním roce nás čekají tak jako každý rok školení velitelů a strojníků na HZS Žatec a pak i školení členů výjezdové jednotky na naší stanici. Zajištění a hlášení pohotovosti na KOPIS a samozřejmě naše hlavní činnost – výjezdy k zásahům. Udržování techniky a výstroje.

Akorát bych chtěl trošku zkritizovat činnost KOPISU, kdy někdy dochází ke špatné komunikaci při výjezdech a ještě horšímu přístupu OD, kdy se několikrát stalo, ačkoli byla služba nahlášena, tak to nikde nebylo zapsáno nebo naší službu napsali úplně jiné jednotce. Ale to jsou skutečnosti, které jsou známé, ale my je nemůžeme změnit.

Dnešní schůze se koná mimo naší zbrojnici, kde se finišuje v závěrečných pracích na její přestavbě a příští rok bude už v naší nové zbrojnici, která bude naší chloubou a dovolím si tvrdit jednou z těch nejhezčích v našem okrese.

Jinak na závěr chci poděkovat všem členům za jejich dobrý přístup k činnosti ve výjezdovém družstvu a též OÚ za pomoc a snahu splnit naše požadavky.

Velitel jednotky: Hadač Václav3. ZPRÁVA JEDNATELE SDH LUBENEC ZA ROK 2008

Více informací / Zpět

Předkládá pan Petr STRUNZ

Počet členů SDH Lubenec 39
z toho žen 4
z toho mužů 35
Výjezdovou činnost zajišťuje členů 10
Sportovní družstvo má členů 11
Realizační tým sportovního družstva 3(Holá, Strunz P., Šašková, rodinní příslušníci a další fandové)
Schůze SDH 1
z toho VČS 1
z toho členská -
Výborová schůze 3
Posezení členů SDH před Silvestrem 1 (26.12.2008- již čtvrtý rok)
Jubilea Jubilanti jsou vždy navštěvováni

V roce 2008 nebyly vydány Hasičské noviny, letos bude dvojčíslo, abychom se před veřejností mohli pochlubit našimi úspěchy. Internet není všem přístupný, a proto by noviny měly být hlavním informačním médiem.

Zprávu podal jednatel SDH Lubenec Petr StrunzVÝSLEDKY SOUTĚŽÍ

Více informací / Zpět

SOUTĚŽ UMÍSTĚNÍ
Soutěž o putovní pohár sv. Floriána 3.5.2008 1. místo
Okrsková soutěž 10.5.2008 1. místo
Noční soutěž u příležitosti SDH Lubenec 31.5.2008 2. místo
Okresní soutěž 21.6.2008 1.místo
Noční soutěž Mašťov 21.6.2008 1. místo
Soutěž Pohár starosty obce Lubenec 3.8. 2008 2. místo
Krajská soutěž 30.8.2008 1. místo
Republiková soutěž 19.-21.9.2008 16. místo

Výsledky jsou dobré, ale musíme rozšířit naší základnu o mladší členy, protože stávající pomalu stárnou,
A musíme mít kvalitní nástupce.

Věřím, že i letos budeme pokračovat ve stejných výsledcích.Činnost členů SDH Lubenec za rok 2008

Více informací / Zpět

Členové SDH Opravy techniky a výstroje hod Přístavba hod Soutěže Výjezdy Montáž el. rozvodů Školení has. Dovoz a montáž schodiště hod Příprava voz. na STK hod Kult. a spol. akce hod CELKEM hod
Hadač Václav 40 60 8x 17x 60 ano 50 10 30 250
Hadač David 40 54 8x 16x - ano 20 - 30 144
Janouškovec J. 10 - - 3x - - - - - 10
Strunz Petr - - - - - - - - 80 80
Strunz Vladan 10 - - 1x - - - - 40 50
Doležal Jaroslav 30 54 - 10x - ano - - - 84
Durčanský Milan 40 60 8x 17x - ano 20 10 20 150
Fischer Václav 40 42 8x 14x - ano - 10 40 132
Bauer Kamil - - - 2x - - - - - -
Šeiner Václav 30 - 8x - - - - - 20 50
Šeiner Vlastimil 30 54 8x 14x - ano - - 20 104
Liška Ondřej - 48 8x 11x - - - - 30 78
Tlustý Ruda - - - - - - - - 50 50
Vopat Stanislav 20 24 8x - - - - - 20 64
Hamouz Karel - 12 8x - - - - - - 12
Holá Jitka - - - - - - - - 100 100
Šašková Dana - - - - - - - - 100 100
CELKEM 290 408 - - 60 - 90 30 580 1458

Provedení STK Hadač Václav
Hasičské noviny Strunz Petr
Vedení kroniky SDH MUDr. Šašková Dana


PLÁN HLAVNÍCH ÚKOLŮ ČLENŮ SDH Lubenec NA ROK 2009
VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY A SOUTĚŽNÍHO DRUŽSTVA

Více informací / Zpět

Poslední práce na dokončení hasičárny, která jinak nemůže fungovat:
 • vymalování celých prostor hasičárny před montáží topení a elektrických rozvodů (na koloudaci musí být stejně vymalováno)
 • po vymalování montáž elektrických obvodů
 • výroba a montáž zábradlí
Další dokončovací práce na hasičárně:
 • vyčištění a vyrovnání prostorů před stanicí
Stálé úkoly:
 • účast na školení strojníků a velitelů na HZS a školení výjezdové jednotky na naší stanici
 • provedení STK na zásahových vozidlech
 • pravidelná údržba a opravy techniky
 • dokončení opravy nástavby na ZILU
 • účast a pomoc na akcí pro OÚ
 • zajišťovat výjezdy k zásahům ve spolupráci s KOPIS a OÚ
 • ošetřování dnes už přidělené zásahové výstroje
 • podle potřeby zajištění praccovní skupiny na krajskou soutěž HZ
 • zajištění noční, okrskové soutěže a soutěže „O pohár starosty obce Lubenec“
 • zajištění pohotovostí a výjezdů
 • pravidelný trénik soutěžního družstva
 • účast na soutěžích


PLÁN PRÁCE SDH Lubenec na rok 2009

Více informací / Zpět

1. Činnost výjezdového družstva

1. Výjezdy k požárům, přírodním katastrofám, čerpání vody ze zatopených objektů – tyto úkoly jsou plněny v rámci integrovaného systému JPO II ve spolupráci s OÚ a v součinnosti s Krizovým povodňovým plánem Obce Lubenec
2. Pravidelná školení velitelů a strojníků
3. Dodržování harmonogramu školení v organizaci SDH
4. Vedení záznamů o školení a výjezdech
5. Dodržování rozpisu a držení služeb členů výjezdové jednotky-provádět hlášení o výjezdech na krajský úřad Ústeckého kraje
6. Udržování vozidel v dobrém technickém stavu, příprava vozidel na pravidelné technické prohlídky
7. Údržba a pravidelná kontrola veškerého hasicího materiálu a lékárniček
9. Zodpovídat za svěřené ochranné pomůcky
Zodpovídá: Václav Hadač – velitel družstva

2. Činnost sportovního družstva

1. Pravidelná příprava sporotvního družstva – kondiční cvičení, nácvik požárního útoku a dalších disciplín požárního sportu- v zimních měsících využívat tělocvičnu ZŠ
2. Účast na soutěžích požárního sportu – příprava na okresní soutěž
3. Příprava a uskutečnění okrskové soutěže v požárním sportu podle potřeb Okresního sdružení SDH – květen 2009 (30.5.2009)
4. Vyhledávání nových talentů
Zodpovídá: Václav Hadač

3. Práce s mládež

1. Sponzorovat Vítka Šaška při jeho plavecké činnosti
2. Aktivní spoluúčast při návštěvě dětí z Gornsdorfu v Lubenci, spoluúčast na přípravě Pochodu okolím Lubence, oslav MDD
Zodpovídá: Hadač Václav, Fischer Václav, MUDr. Dana Šašková, Jitka Holá

4. Společenská činnost

1. IV. HASIČSKÝ BÁL 14.2.2009
2. Velikonoční zábava 3.4.2009
3. Uctění památky sv. Floriána, pořadatelská činnost při realizaci Pochodu okolím Lubence – požární dozor při zapálení vatry – 8.5.2009
4. NOČNÍ SOUTĚŽ v požárním sportu s taneční zábavou pod velkým stanem – za účasti partnerské obce Gornsdorf na hřišti TJ Spartak Lubenec 30.5. 2009
5. Návštěva partnerské obce GORNSDORF
6. Uspořádání 9. ročníku soutěže v požárním sportu O pohár starosty obce Lubenec, v rámci Vavřinecké poutě – 8.8.2009
7. Předsilvestrovské posezení členů SDH
8. Návštěvy a gratulace – jubilea členů SDH
9. Zajištění požárních dozorů na akcích OÚ Lubenec
10. Předsilvestrovské posezení členů SDH
Zodpovídá: Hadač Václav, Fischer Václav, Strunz Petr, MUDr. Dana Šašková, Jitka Holá

5. Vnitrosvazová činnost

1. Brigádnická činnost – dokončení přístavby hasičské zbrojnice (Václav Hadač)
2. Výborové a členské schůze, zápisy, pozvánky na akce (Petr Strunz)
3. Informovanost ve vývěsní skříňce (Dana Šašková)
4. Vedení kroniky, archivace fotografií a diplomů (Dana Šašková)
5. Aktualizace webových stránek (Dana Šašková)
6. Výběr členských příspěvků a vedení hospodaření organizace (Jitka Holá)
7. Příspěvky o činnosti organizace do tisku: (Strunz, Šašková,)
8. Vydávání Hasičských novin 1x za rok (Petr Strunz)


JUBILEJNÍ ČLENSTVÍ V SDH LUBENEC v roce 2009

Více informací / Zpět

ČLEN SDH Členem od roku Počet let
Durčanský Milan 1999 10
Kadlec Stanislav 1999 10
Peterka Bohumil 1999 10
Strunz Petr 1999 10
Strunz Vladan 1999 10
Janouškovec Josef ml. 1989 20
Korf Jiří 1984 25
Holá Jitka 1979 30
Holý Bohumil 1979 30
Kail Rudolf 1969 40
Štefan Josef 1969 40


VEDENÍ SDH LUBENEC 2009

Více informací / Zpět

STAROSTA SDH: Václav FISCHER
MÍSTOSTAROSTKA SDH: Jitka HOLÁ
VELITEL SDH: Václav HADAČ ml.
JEDNATEL SDH: Bc. Petr STRUNZ
KRONIKÁŘ SDH: MUDr. Dana ŠAŠKOVÁ
PŘEDSEDA reviz. Komise: Rudolf Tlustý
Ilustrační fotografie

Dostavba hasičské zbrojnice IV. etapa

Více informací / Zpět

V průběhu roku 2008 skončila IV. etapa přestavby hasičské zbrojnice.Ilustrační fotografie

SDH Lubenec bilancuje nejúspěšnější rok ve své historii

Více informací / Zpět

Dne 10.1.2009 se tentokrát mimořádně v knihovně KD Lubenec sešli členové SDH Lubenec, aby na své Valné hromadě zhodnotili historicky nejúspěšnější rok ve své novodobé historii, kdy se jim poprvé za 6 let trvalého úsilí podařilo zvítězit v krajském kole soutěže v požárním sportu a jako reprezentanti okresu Louny a Ústeckého kraje postoupit na republikové kolo, které se letos konalo v Přerově. Účast v náročné soutěži mezi 16ti nejlepšími mužstvy, i přes obrovkou smůlu způsobenou těžkým zraněním jednoho z členů SDH, byla obrovskou zkušeností a další motivací pro nový soutěžní rok. Mezi hosty nechyběli plk.Ing. Pavel Antoš, ředitel HZS Žatec, nadpor. Václav Hančár, Karel Spurný, člen okresního výboru SDH a starosta obce Lubenec p. Bohumil Peterka.

Součástí hodnotící schůze bylo i promítání videoklipů a fotografií ze soutěží a akcí pořádaných v roce 2008, kdy si všichni připomněli nezapomenutelné okamžiky úspěšného roku 2008. Všichni hosté ocenili práci a úspěchy SDH Lubenec, vyzdvihli i brigádnickou práci členů na přestavbě požární zbrojnice, která je realizována v dotačním programu za spoluúčasti obce, ocenili obětavou práci členů SDH při výjezdech i při pořádání kulturních a společenských akcích mezi něž patří i úspěšně se rozvíjející spolupráce s SDH Gornsdorf.

Nezbývá než všem dobrovolným hasičům z Lubence poděkovat za celoroční aktivní práci a do dalšího roku popřát co nejvíce zdraví a mnoho krásných a úspěných dnů.Ilustrační fotografie

IV. HASIČSKÝ BÁL

Více informací / Zpět

V sobotu 14.2.2009 se konal již vpořadí 4. Hasičský bál novodobé historie SDH Lubenec, jehož tradice byla obnovena po dlouhých sedmnácti letech, jak nám sdělila atraktivní moderátorská dvojice večera - Petr Strunz a Karolina Migasová. V krásně vyzdobeném sále lubeneckého KD čekalo téměř 180 hostů během velmi příjemného večera nejedno překvapení. Díky sponzorům byla připravena bohatá tombola – celkem 55 hodnotných cen včetně dvou LCD monitorů či domácího kina i čokoládová dámská volenka.

K příjemné atmosféře večera přispělo velmi pěkné a vtipné taneční vystoupení tanečního páru Martina Šaška a Petry Růžičkové s ukázkami standardních a latinskoamerických tanců. Nezklamalo ani taneční vystoupení taneční skupiny z Kryr pod vedením paní Baladové, jejichž vystoupení „ping-pong“ a „country“ roztleskalo celý sál.

O přísun dobrého jídla a pití se starali manželé Tlustých a tým lubeneckých hasičů.

Skvěle hrající kapela Dominant už jen dotvořila celý kolorit plesu, kde se všichni hosté i pořádající hasiči opravdu dobře bavili.

MUDr. Dana Šašková

Ilustrační fotografie

Kolaudace hasičárny 25. 3. 2009

Více informací / Zpět

Od tohoto dne je přestavěná hasičská zbrojnice oficiálně uvedena do provozu.Ilustrační fotografie

Výborovka 15. května 2009

Více informací / Zpět

Dne 15. května proběhla výborová schůze vedení SDH Lubenec.Ilustrační fotografie

Pochod okolím Lubence 9. května 2009

Více informací / Zpět

Dne 9. května proběhl jubilejní 15. ročník Pochodu okolím Lubence. Dobrovolní hasiči se účastnili hasičského dozoru a zapalovali vatru.

Ilusttrační fotografie

Pozvánka na noční soutěž pořádanou dne 30. května 2009

Více informací / Zpět

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUBENCI

A OBEC LUBENEC

pořádají III. ročník

„Noční soutěž nad Lubencem“

a okrsková soutěž

Místo konání:

Lubenec – fotbalové hřiště TJ Spartak Lubenec

Datum: 30.května 2009 od 20:00 hod

Disciplíny:

2x požární útok dle pohárových pravidel
2x 2B, 2x 2C hadice
Občerstvení zajištěno

Taneční zábava pod velkým stanem

Na soutěž se přijedou podívat i členové hasičského sboru z partnerské obce Gornsdorf

Na netradiční soutěž srdečně zvou všechny fanoušky hasičského sportu členové SDH Lubenec

Ilusttrační fotografie

Noční soutěž ze dne 30. května 2009

Více informací / Zpět

NOČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU V LUBENCI přitáhla opět více týmů…

V sobotu 30.5.2009 i přes nepřízeň počasí proběhl v Lubenci pod záštitou starosty obce již III. ročník nočního klání týmů dobrovolných hasičů v požárním útoku a zároveň okrsková soutěž v požárním sportu.Organizátoři této zajímavé akce - lubenečtí dobrovolní hasiči tentokrát přivítali celkem 13 družstev včetně týmu z partnerské obce Gornsdorf z Německa. Soutěžilo se ve dvou požárních útocích dle pohárových pravidel, 2x 2B a 2x 2C hadice.

Přihlížející diváci měli možnost vidět skvělé výkony všech týmů a i když fandili hlavně lubeneckým, spravedlivě odměňovali potleskem všechny účastníky nelehkého klání za mokra a tmy. Výsledky: 1. místo již potřetí vybojovali členové SDH Jimlín časem útoku 17:46 s, jímž vylepšili svůj vlastní rekord z loňského roku o 18 setin sekundy. Na 2. místě se umístili členové SDH Mírová časem útoku 18:01s a na 3. místě SDH Zeměchy s časem útoku 18:54s. Na SDH Lubenec zbyla tentokrát pouze „bramborová“ medaile s časem 19:00 s, čímž si vylepšili svůj stávající rekord o čtyři setiny sekundy. V rámci noční soutěže proběhla i okrsková soutěž čtyř týmů - SDH Lubenec, SDH Kryry, SDH Krásný Dvůr a SDH Podbořany. Postup do okresní soutěže si vybojovaly týmy SDH Lubenec a SDH Podbořany.

Noční soutěž se opravdu vydařila. Organizátoři připravili příjemné prostředí pro soutěžící ve stanu s občerstvením i s hudbou k tanci a poslechu. O oblibě soutěže svědčí rok od roku stoupající účast týmů – 8, 10 a letos již 13. Poděkování a obdiv patří všem zúčastněným týmům za skvělé výkony a pěknou podívanou.

Dana Šašková

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Noční soutěž v požárním sportu - LUBENEC 30.5.2009

Poř.číslo Družstvo 1.útok v s 2. útok v s Pořadí
1. SDH Gornsdorf 39,68 44,14 11.
2. SDH Zeměchy 18,54 N 3.
3. SDH Lubenec 19,82 19 4.
4. SDH Dobroměřice A 21,22 21,26 5.
5. SDH Jimlín 17,46 19,49 1.
6. BHB Bošov 21,41 38,84 6.
7. SDH Podbořany N 30,12 8.
8. SDH Kryry 40,02 54,19 12.
9. SDH Chyše 23 23,26 7.
10. SDH Mírová 18,01 N 2.
11. SDH Bochov 38,73 37,55 10.
12. SDH Dobroměřice B 75,23 0 13.
13. SDH Krásný Dvůr 40,31 33,8 9.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Okrsková soutěž v požárním sportu - LUBENEC 30.5.2009

Poř.číslo Družstvo 1.útok v s 2. útok v s Pořadí
3. SDH Lubenec 19,82 19 1.
7. SDH Podbořany N 30,12 2.
13. SDH Krásný Dvůr 40,31 33,8 3.
8. SDH Kryry 40,02 54,19 4.

Do Okresní soutěže v požárním sportu postupují SDH Lubenec a SDH Podbořany

Ilustrační fotografie

Okresní kolo požárního sportu v Telcích 27. 6. 2009

Více informací / Zpět

Lubenec pojede do Varnsdorfu

V sobotu 27.6.2009 proběhlo na hřišti v Telcích okresní kolo požárního sportu. Potkaly se zde sbory ze dvou okresů – Louny a Teplice. Celkem soutěžilo 17 družstev ve třech disciplínách. V okrese Teplice se nominovaly do okresního kola pouze dvě družstva mužů a žen, a tak využili zázemí soutěže v Telcích.

Letošní „okres“ byl zase o něco lepší, všechny disciplíny byly měřeny elektronickou časomírou, která urychlila a zpřesnila celkový průběh soutěže.

Po první disciplíně 100m běhu překážek muži bylo jasné, že boj o postup budou svádět družstva SDH Lubenec a SDH Libočany. První disciplínu vyhrál Lubenec před Libočany o necelé 4s. Ve druhé disciplíně byl očekáván podobný souboj, vítězně vyšel opět Lubenec, který časem 69,48s ve štafetě 4x100m překážek nenašel přemožitele. Do poslední disciplíny „královský útok“ vstupoval Lubenec v pohodě, protože k celkovému vítězství mu stačilo pouze druhé místo. Mladé družstvo Libočan nezvládlo útok při nástřiku terčů a časem 40,16s vybojovalo v útoku 3.místo. Lubenec nepředvedl své maximum, ale časem 30,34s zvítězil i v třetí disciplíně a stal se postupujícím do krajského kola 22.8.2009 ve Varnsdorfu, kde bude reprezentovat lounský kraj. Konečné pořadí 1.SDH Lubenec, 2.SDH Libočany 3.SDH Telce, 4.SDH Žíželice, 5.SDH Domoušice, 6.SDH Touchovice, 7.SDH Radnice.

V ženách bude lounský okres reprezentovat SDH Domoušice. Za okres Teplice to budou družstva SDH Lhenice v mužích i ženách.

Karel Hamoun při svém pokusu na 100m překážekKarel Hamoun při svém pokusu na 100m překážek
Stanislav Vopat při svém pokusu na 100m překážekStanislav Vopat při svém pokusu na 100m překážek
SDH Lubenec – vítěz okresu LounySDH Lubenec – vítěz okresu Louny

Petr Strunz

Ilustrační fotografie

Soutěž v požárním útoku Jimlín 1. 8. 2009

Více informací / Zpět

V sobotu 1. 8. 2009 se SDH Lubenec zúčastnilo soutěže v požárních útocích, pořádané SDH Jimlín (kteří 3x vyhráli noční soutěž v Lubenci). Požární útok se běžel pouze na dvě hadice "B", hadice byly standardní (ne tzv."užovky") a časy hlídala elektronická časomíra. Každé družstvo mělo dva pokusy, o pořadí rozhodoval součet obou časů. Soutěže se zúčastnilo 15 družstev mužů a žen. Většina družstev se účastní Krušhorské ligy v požárních útocích, takže se daly očekávat velmi dobré výkony.
SDH Lubenec běžel v sestavě: základna: V. Hadač, V. Fischer, P. Strunz, hadice: O. Liška (S. Vopat), V. Šeiner, D. Hadač, K. Hamouz. SDH Lubenec v prvním pokusu dokončil v čase 20,91 s a v druhém pokusu dokázal zrychlit vodu ze stříkačky, ale čas se podařilo vylepšit jen na 20,66 s. Přes tyto skvělé časy nestačily na umístění do třetího místa, byla vidět zkušenost a technické rozdíly, které mají družstva z Krušnohorské ligy. První družstava standardně dosahovala času kolem 17 s, k vidění byly i pokusy 16,59 s (SDH Touchovice) a 16,73 s (SDH Jimlín). Konečné pořadí: 1. SDH Jimlín, 2. SDH Touchovice, 3. Zeměchy .... 7. SDH Lubenec.Máme nové poznatky i zkušenosti, víme co musíme udělat, abychom i v těchto soutěžích mohli získávat lepší ocenění.

SDH Lubenec tradičně ve žluté SDH Lubenec tradičně ve žluté
Kája Hamouz si odbyl premiéru koupele v kádi Kája Hamouz si odbyl premiéru koupele v kádi
Vašek Hadač přebírá diplom za 7.místo Vašek Hadač přebírá diplom za 7.místo
družstvo Lubence čeká na vyhlášení nejlepších družstvo Lubence čeká na vyhlášení nejlepších
Ilustrační fotografie

Soutěž o Pohár starosty obce Lubenec 9. 8. 2009

Více informací / Zpět

V neděli 9. 8. 2009 se konal 9. ročník již tradiční soutěže dobrovolných hasičů v závěrečný den Lubenecké Vavřinecké poutě. Zůčastnili se čtyři družstva mužů a dvě družstva žen, která soutěžila ve dvou požárních útocích. Součet časů z obou útoků určil pořadí. Letošní soutěž jednoznačně a s přehledem vyhrálo mužstvo SDH Lubenec, za neúčasti loňského vítěze SDH Chyše. Soutěž sledovali členové SDH Gornsdorf, kteří členům SDH Lubenec předali pozvání na soutěž v požárním sportu v Německu v termínu 5. 9. 2009.

Pořadí:

Pořadí: Družstvo: Celkový čas:
MUŽI
1. SDH Lubenec 58,31 s
2. SDH Podbořany 98,61 s
3. SDH Kněževes 110,10 s
4. SDH Bochov 122,53 s
ŽENY
1. SDH Kněževec 77,95 s
2. SDH Bochov 127,09 s
Ilustrační fotografie

PŘÍPRAVA ČLENŮ SDH LUBENEC na Krajskou soutěž v požárním sportu ve Varnsdorfu dne 22. 8. 2009

Více informací / Zpět

Trénink před krajskou soutěží.

V neděli v 8.30 hod se sešlo sportovní družstvo u hasičárny a v 9 hodin už bylo vše připraveno na hřišti. V plánu byl trénink štafet a útoku. Podařili se nám solidní útoky 4 z 5 ve složení Václav Hadač, Václav Fischer, Petr Strunz, Stanislav Vopat, Vlastimil Šeiner, Karel Hamouz a Ondřej Liška. Jediné negativum jsou ještě nástřiky do terčů, zde musíme ještě hodně zapracovat.

Družstvo zkoušelo na špičce oproti stávajícím nástřikářům (David Hadač a Václav Šeiner) i jiné varianty. Například Ondrovi Liškovi se povedl nástřik za 4,4 s což na to, že tento úsek neběhá, je perfektní výkon. Z tohoto pokusu by byl výsledný čas 27,16s. Je to nový rekord sportovního mužstva, ale bohužel na špičku (SDH Lhenice ) to ještě nestačí.

Součástí tréninku byla i kontrola hadic a jejich úprava na tabulkovou míru, kterou provedli Vlastimil Šeiner a Václav Hadač.

Sestava na krajský útok se nominovala sama: Václav Hadač, Václav Fischer, Milan Durčanský, (Petr Strunz), Stanislav Vopat, Vlastimil Šeiner, David Hadač a Václav Šeiner. Při nácviku štafet šlo hlavně o doladění předávek, na kterých pracoval Petr Strunz, Václav Fischer, Karel Hamouz a Stanislav Vopat.

1. štafeta poběží ve složení Ondřej Liška, Karel Hamouz, Václav Fischer a Petr Strunz,
2. štafeta ve složení Václav Šeiner, David Hadač, Vlasta Šeiner a Stanislav Vopat.

Okres Louny v krajském kole soutěže v požárním sportu odjíždí reprezentovat družstvo SDH Lubenec už v pátek 21.8.2009 v 18hod, aby byli v sobotu 22.8.2009 v 8.00 hod plni sil obhájit své loňské vítězství. Všem fanouškům požárního sportu předem děkujeme za podporu.

Ilustrační fotografie

Krajská soutěž v požárním sportu ve Varnsdorfu dne 22. 8. 2009

Více informací / Zpět

Obhajoba vítězství…

Krásný sportovní stadion ve Varnsdorfu přivítal 22.srpna 2009 krajskou soutěž Ústeckého kraje. Ten nejlepší ze 7 okresů Ústeckého kraje bude reprezentovat kraj na republikové soutěži v Ústí nad Labem 18.-20.9.2009. Hasiči z Lubence přijeli do města se 16tisíci obyvateli obhajovat vítězství z minulého roku.

Na startu soutěže stanuly pouze 4 družstva mužů (LN, LT,TP, UL) a 5 družstev žen (MO, LN, LT,TP, UL). Od první disciplíny bylo zřejmé, že hlavními favority jsou družstva SDH Lhenice mužů a žen z TP okresu. Jejich náskok 12s resp.10s u žen z 1.disciplíny naznačoval, že bude opravdu těžké s těmito družstvy soupeřit. SDH Lubenec se dokázal přiblížit na rozdíl sekund pouze v druhé disciplíně štafet 4x100m. Časem 66,49s dokázal vylepšit své maximum, ale na Lhenice to nestačilo. Čas 61,89s znamenal 1.místo i v druhé disciplíně pro SDH Lhenice. Podobně tomu bylo i v kategorii žen.

Nová pravidla stanovují vítěze podle součtu pořadí v jednotlivých disciplínách. Před požárním útokem byl stav SDH Lhenice 1+1 a SDH Lubenec 2+2. Teoretická šance pro postup SDH Lubenec tu byla, protože při shodnosti bodů rozhoduje pořadí v požárním útoku. Ale hasiči z Lubence znali kvality svého soupeře SDH Lhenice. SDH Lhenice předvedlo v kategorii mužů bezchybný pokus a časem 24,01s potvrdilo svou kvalitu. SDH Lubenec časem 28,36s potvrdilo své celkové 2.místo.

V kategorii žen musel rozhodnout o postupu SDH Lhenice až druhý pokus v požárním útoku. V první pokusu došlo k prasknutí hadice B, ale díky tomu, že pořadatel průběžně nedoplňoval nádrž s vodou, po protestu SDH Lhenice v druhém pokusu předvedlo také bezchybný pokus a stalo se celkovým vítězem v kategorii žen a zástupcem Ústeckého kraje na republikové soutěži.

SDH Lubenec na krajské soutěži obsadilo 2.místo. Bylo to již pátým rokem, kdy hasiči této malé obce z jižní hranice Ústeckého kraje změřili své síly v rámci celého Ústeckého kraje. Celé družstvo si odvezlo další zkušenosti a poznatky do dalších soutěží, které ho čekají ve složení Hadač V., Fischer V., Durčanský M., Strunz P., Vopat S., Liška O., Šeiner Vl., Hamouz K., Hadač D. a Šeiner V.

Zajímavosti

- samozřejmě své kvality a profesionální přístup ukázal znovu Vašek Šeiner a vybojoval časem 18,01s v běhu na 100m celkově 3.místo v jednotlivcích

- zlepšení proti okresu v Telcích předvedli Standa, Karel a Vašek F., Kája má svůj rekord 20,29s, Standa 20,70s zaostal za svým maximem o 0,25s časem, Vašek F. 21,36s zaostal o 0,66s, jeho max. je 20,70s.

- zlepšili jsme svůj rekord ve štafetě 4x100m na 66,49s ve složení Vašek Š., Kája H., Vlasta Š., Standa V.
- díky Vaškovi Š. se vylepšil i čas v běhu na 100m na zmíněných 18,01s za SDH Lubenec.
- útok na oficiální soutěži také vylepšen na 28,36s (max. 27,19s na poháru starosty 2008)
- útok ve složení Vašek H., Vašek F., Milan D., Standa V., Vlasta Š., Vašek Š., Ondra L.

Ilustrační fotogalerie

Krajská soutěž v Beierfeldu v Německu 5. 9. 2009

Více informací / Zpět

Vítězství pod Krušnými horami

Sportovní družstvo SDH Lubenec se zúčastnilo 5.9.2009 soutěže v Beierfeldu nedaleko Annabergu (Německo, okres Sasko). Na soutěž dorazilo 8 družstev včetně SDH Lubenec a FFW Gornsdorf. Krušné hory (Erzgebirge) přivítaly soutěžící teplotou vzduchu 5°C. Soutěžilo se v požárním útoku dvěma pokusy, o pořadí rozhodoval nejlepší čas z pokusů. Soutěž pořádalo FFW Beierfeld na víceúčelovém hřišti s umělým trávníkem, na hřišti soutěžila vždy dvě družstva souběžně.

Velký zájem vzbudila příprava SDH Lubenec, včetně vybavení na požární útok. V Německu se tyto soutěže berou více profesionálně, tzn. hasiči jsou v plné výstroji a požární útok má být tréninkem na krizové situace. SDH Lubenec přivezlo spíše atletický přístup, který mezi těmi nejlepšími v Čechách převládá a bez kterého už se družstvo solidně neumístí.

SDH Lubenec nastupovalo na 2.dráze („BAHN 2“) k svému prvnímu pokusu. Své soupeře z Johanngeorgenstadtu na 1.dráze porazilo časem 31,39s. Tento čas nepatří k nejlepším, které SDH Lubenec dokáže, ale i tak stačil na 1.místo po prvním kole.

V druhém pokusu dokázali hasiči z Lubence svůj výkon pojistit časem 28,039s, který znamenal jejich letošní maximum. Pouze hasiči z Beierfeldu II. se dokázali dostat pod 30s a časem 29,641s vybojovali celkově 2.místo. Hasiči z Gornsdorfu (partnerská obec obce Lubenec) obsadili celkově 8.místo časem 52,624s.

I přes chladné počasí to byla krásná sobota, která ukázala, že ve sportu není potřeba stejného jazyka, aby se různé národy společně pobavili. SDH Lubenec reprezentovali V.Hadač, V.Fischer, P.Strunz, O.Liška, Vl.Šeiner, V.Šeiner, D.Hadač a K.Hamouz. Hasiče z Lubence přijeli podpořit místostarostka Lubence Jitka Holá, Dana Šašková, Karolina Migasová, Petra a Vladan Strunzovi a Jiří Trepeš.

Ilustrační fotografie

2. místo v soutěži v hasičském sportu v Tuchořicích 12. 9. 2009

Více informací / Zpět

Sportovní družstvo SDH Lubenec se zúčastnilo v sobotu 12. 9. 2009 pohráru starosty Tuchořic. Do Tuchořic jsme dojeli jako první, takže jsme mohli průběžně sledovat, jaká družstva (soupeři) dojíždí. Celkem dorazilo 7 družstev mužů a 4 družstva žen. Soutěžilo se v požárním útoku (pouze na 2 hadice B).

Hasiči z Lubence si již zasoutěžili v podobné soutěži v Jimlíně, i někteří soupeři nám byli známí. Každé družstvo mělo 2 pokusy, oba časy se sčítaly. SDH Lubenec nastoupil jako třetí ve složení V.Hadač, V.Fischer, P.Strunz, O.Liška, V.Šeiner, D.Hadač a K.Hamouz.

Prvním pokusem a časem 19,27s to bylo průběžné první místo, ale družstva favoritů nastupovala až po nás. SDH Dobroměřice předvedl čas 17,79s a SDH Zeměchy čas 18,38s. Po prvním kole to znamenalo pro SDH Lubenec 3.místo.

V druhých pokusech už se jde na 120%, takže pokus může znamenat velké zlepšení, ale i velký propad v pořadí. Projevilo se to i u hasičů z Lubence. Chybou při sbírání savce a koše ze základny zhoršili čas o cca 1s, výsledný čas byl 20,59s. Podobně dopadlo i družstvo Dobroměřic, zaváhání je však stálo průběžné 2. místo. SDH Zeměchy dokázalo svůj čas z prvního pokusu vylepšit a vyrovnanými výkony 18,38s a 18,09s zvítězilo.

2.místo si odvezli hasiči z Lubence, 3.místo patřilo SDH Dobroměřice.

V ženách si odvezli 1.místo SDH Dobroměřice, 2.místo domací SDH Tuchořice, 3.místo SDH Domoušice, 4.místo SDH Bochov.

Ilustrační fotografie

140. výročí založení SDH Chyše 19. 9. 2009

Více informací / Zpět

Sportovní družstvo SDH Lubenec bylo pozváno v sobotu 19.9.2009 na 140. výročí založení SDH Chyše. Hasiči z Lubence dorazili na seřadiště po domacích jako druzí. V průvodu byla naše Avie jako třetí po Mercedesu ze Žlutic a starobylé "koňce" z roku 1912.

Na soutěž dorazilo celkem 5 družstev mužů, 2 týmy žen a dva dětí. Nejpočetnější zastoupení mělo SDH Chyše, v mužích to byly 2 týmy a 1 tým dětí. Po průvodu městem Chyše jsme byli součástí vysvěcení nového praporu, sochy sv. Floriána a kašny na náměstí.

Oficiality skončily a šlo se bojovat. Požární útok se běžel přímo na náměstí (2 hadice B), každé družstvo mělo 2 pokusy, o pořadí rozhodoval nejlepší čas. Krásné pokusy nám ukázaly děti z Chyše a z Bečova. Došlo i na slzy, ale to ke sportu patří. Konečné pořadí 1. místo SDH Chyše, 2.místo SDH Bečov n. Teplou. Po dětech dostali prostor dospělí, začínaly ženy z Útviny a z Bečova. SDH Lubenec nastoupil jako druhý po chyšském "B" ve složení V. Hadač, V. Fischer, P. Strunz, S. Vopat, V. Šeiner, D. Hadač a K. Hamouz. Prvním pokusem a časem 24,51s to bylo průběžné třetí místo. Stala se chyba na spojení sacího vedení a to nás stálo nějaké vteřiny. o prvních pokusech vedlo SDH Podbořany časem 22,42s.

Mezi domacími týmy byla zdravá rivalita. "B" udělalo čas 24,5s a "A" čas 23,33s.

Lubenečtí předvedli v druhém pokusu standardní výkon a časem 20,3s se ujali vedení před SDH Chyše "B". SDH Bečov vylepšil svůj čas, ale stačilo to pouze na 5. místo. Podbořany i SDH Chyše "A" si své časy nezlepšily. Konečné pořadí:

1. Lubenec
2. Podbořany
3. Chyše A
4. Chyše B
5. Bečov.

Ilustrační fotografie

Václavská zábava 26. 9. 2009

Více informací / Zpět

Na Václavskou zábavu dorazilo 156 platících hostů. Každý Václav měl vstup zdarma. K poslechu i tanci hrála skupina Sprint, která vytvořila příjemnou atmosféru. Kolem 22 hodiny přerušila zábavu hořící zářivka ve vestibulu. Vše bylo odstraněno a hosté se mohli bavit až do ranních hodin. Poslední odcházející opustil sál ve 4.30hod.

Podařilo se vypít 400 půllitrů piva. Nejpopulárnější alkohol byl višňový jelzin a z nealka to byla pepsi. O žízeň i občasný hlad se staral osvědčený tým: Ruda Tlustý, Vašek Fischer, Petr Strunz a Karolina Migasová. Na účet SDH Lubenec dorazila nemalá častka, které bude třeba pro přípravu 5. jubilejního Hasičského bálu.


© 2007-2018