145. výročí SDH Lubenec


140. výročí SDH Lubenec


Ilustrační fotografie

Hasičské noviny

Zde je verze Hasičských novin v pdf volně ke stažení:

2005 noviny SDH Lubenec
2006 noviny SDH Lubenec
2007 noviny SDH Lubenec
2009 noviny SDH Lubenec
2010 noviny SDH Lubenec


Ilustrační fotografie

NĚCO Z NAŠÍ HISTORIE

Více informací / Zpět

Vzhledem k tomu, že neexistují žádné historické záznamy z doby založení hasičského sboru v Lubenci, uvádíme jen některé zjištěné letopočty z činnosti našich
hasičů v uplynulých letech:

1872 založen 1. Hasičský sbor v Lubenci
Jedním z prvních poválečných starostů hasičů byl pan Šafek, ředitel místní školy, dále pan Zdeněk Karel, Pícha Zdeněk, Müller Jiří, Benda Václav a v současné době pan Fischer Václav.
Jedním z prvních poválečných velitelů zásahové jednotky byl pan Kohout Antonín, Kuřátko Karel, Hadač Václav st. a nyní pan Hadač Václav ml.
1952 likvidují hasiči požár místního kina
1967 probíhá rekonstrukce požární zbrojnice v čp. 15 (naproti sv. Jánu)
1972 dostal hasičský sbor ke 100. výročí založení třínápravové terénní vozidlo ZIL 131 CAS 16
1973 vyhořel Kulturní dům v Lubenci, při likvidaci ohně byli i naši hasiči
1976 požár zámku ve Valči , v tomto roce celkem 6 výjezdů
1977 zahájil činnost oddíl Plamen mladých požárníků, výchově mladých se obětavě věnuje paní Jana Hadačová
1982 dostal hasičský sbor výjezdové vozidlo DVS 12 AVIA 30, den po té výjezd k požáru stohu na drahonickém kopci
1984 pořádal Sbor požární ochrany v Lubenci ples, kterého se zúčastnilo přes 320 lidí
1988 děti z MŠ se zúčastnily soutěže Plamínek, v obvodním kole stejně jako v okresním kole zvítězily, dnes jsou již dospělí a někteří z nich jsou i členy SDH
1990 převeden na SDH Lubenec vůz Škoda 706 CAS 25
1999 celkem 11 výjezdů
2000 celkem 15 výjezdů
2001 celkem 8 výjezdů
2002 130. výročí založení SDH Lubenec, 1. Hasičské noviny, celkem 13 zásahů, 1. místo okresní soutěž, Rok velkých povodní, krajská soutěž se proto nekonala, 1. Václavská zábava, založení nové kroniky SDH Lubenec
2003 celkem 16 výjezdů, 2. místo okresní soutěž,
2004 celkem 10 výjezdů,obnovujeme Masopust, 1. místo okresní soutěž a 3. místo krajská soutěž, 2. Hasičské noviny
2005 celkem 12 zásahů a 1 dopravní nehoda, 1. místo okresní soutěž, 2. místo krajská soutěž Štětí, 3. Hasičské noviny, letní tábor pro SOPTÍKY
2006 celkem 8 zásahů a 1 dopravní nehoda, 1. novodobý hasičský bál 2. místo okresní soutěž, 4. Hasičské noviny. I.etapa přestavby požární zbrojnice
2007 135. výročí založení SDH v Lubenci, celkem 9 zásahů a z toho 3 dopravní nehody 1.místo okresní soutěž, 2. místo krajská soutěž Podbořany,2. hasičský bál, 5. Hasičské noviny, II. etapa přestavby požární zbrojnice

Ilustrační fotografie

OHEŇ A LIDSTVO

Více informací / Zpět

Ohně užívá lidstvo již od pravěku. Oheň však nebyl jen pomocníkem a služebníkem lidí, oheň byl rovněž ničitelem vybudovaných hodnot. Již v dávnověku
bránili naši předkové šíření ohně v nežádoucích případech a lze tedy dokázat, že hasičství má svůj původ již v pravěku. Obrana proti ohni však byla
pouze náhodná. Teprve když přibývalo lidí, zakládala se města a vesnice, stavěly se nákladnější stavby, začínalo se pomýšlet na ochranu proti zhoubnému živlu.
Ve středověku byla organizována jakási požární policie, kterou tvořili příslušníci různých cechů. Hašení však bylo nedokonalé, primitivní a málo účinné,
chyběly pomůcky a nářadí, nebyla vycvičena mužstva hasičská, protože výkon služby požární různých cechů určených k hašení se omezoval
výhradně na činnost v případě požáru.


© 2007-2018