SDH Lubenec

Archiv článků 2018

Pozvánka na Valnou hromadu SDH Lubenec

konanou dne 20.1.2018 od 10 hodin v hasičské klubovně

Program:

  • 1. Zahájení a přivítání hostů,seznámení s programem
  • 2. Zhodnocení zásahové a sportovní činnosti za rok 2017
  • 3. Zhodnocení plnění plánu práce za rok 2017
  • 4. Zhodnocení činnosti kroužku malých hasičů
  • 5. Zpráva o hospodaření za rok 2017
  • 6. Zpráva o spolupráci s Gornsdorfem, zpráva kronikáře
  • 7. Seznámení s návrhem plánu činnosti na rok 2018
  • 8. Rozpočtový výhled na rok 2018
  • 9. Diskuse
  • 10. Usnesení

Během jednání bude proveden výběr členských příspěvků, kontrola průkazek a podáváno drobné občerstvení.
Srdečně zveme všechny členy a hosty !

Bohumil Peterka, starosta SDH Lubenec

Výroční schůze SDH Lubenec 2018

Výroční schůze SDH Lubenec 2018

SDH Lubenec hodnotil svou celoroční práci…

Dne 20.1. 2018 se konala valná hromada členů SDH Lubenec společně s hosty: Ing. Plk. Pavlem Antošem, ředitelem územního odboru HZS Žatec, starostou okresního a krajského sdružení OSH ČMS Jiřím Hencem, npr.Ing. Jiřím Hovorkou, velitelem HZS Podbořany, starostou obce Lubenec Jiřím Chaloupeckým a starostou obce Blatno Václavem Benešem.

Členové SDH Lubenec zajistili v letošním roce jako JPO II celkem 51 výjezdů, z toho 18 krát vyjeli k automobilové nehodě, 13 krát k požárům a 12 krát poskytovali technickou pomoc. Sportovní družstva mužů i žen soutěžilav požárním sportu především ve Vladařské lize, kde se lubenecké ženy umístily celkově na 4. místě a muži o bod na 2.místě, jsou však vlastníky rekordu soutěže, který získali nejlepším časem požárního útoku v Chyši.

Z kulturních akcí byly jako nejzdařilejší hodnoceny květnové oslavy 145. výročí založení SDH Lubenec, které si na VH připomněli díky videu z této akce. Mezi další úspěšné aktivity patřil XII. hasičský bál s vlastním předtančeníma akce mladých hasičů – okresní kolo hry Plamen, účast na soutěžích STIMAX, branný den pro děti a spolupráce s partnerskou SDH Gornsdorf.

Na VH byla vyzdvižena výborná práce Bc. Terezy Vopatové a Mgr. J. Doležala s mladými hasiči, kteří se aktivně zapojili do hry Plamen, kdy z 12-ti družstev získali krásné 6. místo. V červnu 2017 vyhrál Stanislav Zatloukal krajské kolo hry Plamen a postoupil na Mistrovství ČR do Zlína, kde reprezentoval celý Ústecký kraj a skončil v první desítce. V říjnu se pak v Lubenci konalo Zahájení nového ročníku hry Plamen, zde mladší družstvo vybojovalo 6. místo a starší družstvo 4. místo. Úspěšná v kategorii jednotlivců byla na 3. místě Simona Zatloukalová a v soutěžích STIMAX se velmi dobrými výsledky ukázal Philip Strunz a Stanislav Zatloukal. Naši mladí hasiči plnili odznaky odbornosti a zúčastnili se soutěže PO očima dětí, kdy Sára Vyskočilová a Václav Dalibor vybojovali krásná 3. místa ve svých kategoriích.

Členům výjezdové jednotky bude v brzké době předáno hydraulické vyprošťovací zařízení LUCAS, které naši hasiči získali sdružením příspěvků z Nadace Agrofer, obce Lubenec, obce Blatno a obce Tis u Blatna. Z fondu Ústeckého kraje získali letos 4 ks přetlakových dýchacích přístrojů Dräger, které nahradily stávající dýchací přístroje Saturn.

Za aktivní a rozmanitou činnost sboru nechybělo poděkování od obou starostů i ostatních hostů. Starosta okresního a krajského sdružení OSH ČMS Jiří Henc u příležitosti jubilejních členství v SDH Lubenec předal čestná uznání a medaile za příkladnou práci Bc. Tereze Vopatové, Mgr. Jasroslavu Doležalovi, Karlu Hamouzovi, MUDr. Daně Šaškové, veliteli SDH Lubenec Václavu Hadačovi, Rudolfu Tlustému, Davidovi Hadačovi, za 50 let u SDH Josefu Janouškovcovi st. a dárkový balíček panu Václavu Bendovi, který převzal ocenění za dlouholeté členství při loňských oslavách 145. výročí SDH Lubenec.

Ve svém usnesení přijali členové SDH nové úkoly a závazky pro letošní rok. Bude třeba znovu dovybavit členy výjezdové jednotky, připravit vozidla na technickou prohlídku a ve spolupráci s obcí zajistit instalaci odsávacího zařízení v garáži hasičské zbrojnice a opravu její podlahy. K prioritám bude i nadále patřit práce s mladými hasiči, ve spolupráci s OSH ČMS uspořádat okresní hry Plamen v Lubenci dne 27.-28.5. 2018. Nejbližší kulturní akcí bude 17.2. 2018 již XIII. hasičský bál s hodnotnou tombolou, na který již nyní srdečně zveme všechny své příznivce.

MUDr. Dana Šašková, kronikář SDH Lubenec

PLÁN PRÁCE SDH Lubenec na rok 2018

VEDENÍ SDH LUBENEC 2018
Mladí hasiči roztleskali 13. hasičský bál v Lubenci

Jako každý rok, Valentýnský víkend patří v Lubenci hasičům. Letos již po třinácté se konal hasičský bál pořádaný místním SDH. O úvodní program bálu se postarali mladí hasiči z Lubence. Vystoupení dětí ve věku od 3 do 15let si získalo publikum téměř vyprodaného kulturního domu v Lubenci. Práce vedoucích Terezy Vopatové a Jaroslava Doležala znovu nadchla. Hosté si zatancovali na tóny kapely JIH Band. V programu bálu nechybělo vystoupení tanenčího páru Kateřina Jurášková a Jan Zeman z Jablonce nad Nisou. Ochutnávka 5 latinských tanců stála za to. Tancovalo se, dámská volenka se prodala a bohatá tombola našla své nové majitele. I když někomu číslo "13" nepřeje, u 13.hasičského bálu to bylo naopak. Ples patřil k nejpovedenějším v historii. Tým SDH Lubenec pracoval znovu perfektně a určitě se máme na co těšit v příštím roce.

Petr Strunz, jednatel SDH Lubenec

tn00016.jpg, 7,83kB

Výroční schůzka Okrsek Kryry

23.2. 2018 v 18hod se konala výroční schůze Okrsku Kryry na hasičárně v Kryrech. Za SDH Lubenec zastupovali starosta Bohumil Peterka a Jitka Holá. Dostavili se zástupci SDH Kryry, SDH Vroutek, SDH Nepomyšl, SDH Očihov a SDH Petrohrad. Na programu bylo sjednocení termínů soutěží a akcí SDH v okrsku Kryry. Letos nás čekají 3 výročí sborů v Kryrech, Vroutku a Krásném Dvoře. Mezi další velké akce bude patřit Okresní kolo hry Plamen 2017/2018 v Lubenci 25-27.5.2018 a 17.6.2018 2.kolo Stimaxu také v Lubenci.

Na programu bylo připomenutí zaplacení poplatků za rok 2018, vystavení nových průkazek a komentář k dotacím. Starosta okrsku Karel Spurný připomenul, že náš okrsek patří mezi ty aktivnější v našem okrese, ale i kraji.

Účastníci shlédli prezentaci vznikajícího družstva MH v Nepomyšli - prezentováno Petrem Strunzem a také video ze 145.výročí založení sboru SDH Lubenec.

Hasičský víkend v Lubenci

Ve dnech 25. 5. 2018 až 27.5. 2018 proběhlo ukončení celoroční činnosti mladých hasičů v okresní soutěži Hra Plamen, která se uskutečnila na místním fotbalovém hřišti. Za velmi slunečného počasí se děti z 18 SDH utkaly ve štafetě požárních dvojic, štafetě 4 x 60 m, štafetě CTIF, útoku CTIF a v požárním útoku. Do souboje o první tři místa se vydalo 8 mladších družstev a 15 starších družstev. V mladší kategorii se naše dětičky umístily na celkovém 7. místě, nutno podotknout, že družstvo se skládalo ze 6 školkových dětí, nejmladší závodnici Leničce jsou jen 4 roky. Jejich nejlepší umístění bylo ve štafetě požárních dvojic, kde skončily na 5. místě. Složení družstva: Lenka Bezemková, Lea Bezemková, Viktorie Langová, Denisa Figová, Natálie Šeflová, Kristýna a Lukáš Musilovi, Tobias Ďulík a Milan Fejfárek.

Ve starší kategorii jsme skončili na celkovém 4.místě, zde byl nejlepší výsledek 3.místo ve štafetě požárních dvojic a v požárním útoku, kde jsme dosáhli na krásný čas 29.66s, který se od prvního lišil jen o 3s. Složení družstva: Daniel Forejt, Vilém Lang, Václav Dalibor, Vanesa Palicsková, Jiří Uhliar, Ladislav Bezemek, Simona Zatloukalová, Kristýna Lídlová, Eliška Kupčeková a Sára Vyskočilová.

První místa patří v mladší kategorii SDH Cítoliby a ve starší kategorii SDH Domoušic. Při předávání cen se rozdělovaly ceny i za soutěž PO očima dětí, kde se v kategorii ZŠ2 v okresním kole umístila Sára Vyskočilová se svým obrázkem na 1. místě, v krajském kole dosáhla na 2. místo. V kategorii DT1 se se svou prezentací na téma „Vodní zdroje pro hašení požárů“ v okresním kole umístil na 1. místě Stanislav Zatloukal, v krajském kole se opět umístil na 1. místě, postoupil do republikového kola a zde soutěž vyhrál. Velká gratulace.

Celkově se soutěže zúčastnilo přes 230 dětí, které doprovázelo přes šedesát dospělých ze Slavětína, Cítolib, Obory, Nepomyšle, Lubence, Dobroměřic, Domoušic, Kryr, Rané, Koštic, Libočan, Strádonic, Podbořan, Černčic, Lenešic, Vroutku, Počedělic a družstvo Veltěže. O stravování se postaral SDH Krásný Dvůr, který byl perfektně připraven na takový nápor lidí, a touto cestou jim mnohokrát děkuji. Dále bych chtěla poděkovat Spartaku Lubenec za pronájem budovy, kde jsme mohli vyžívat sociální zařízení a sprchy, které však sobotní večerní nápor sportovců nevydržely, a tak jsme využili sprchy i v základní škole, děkuji i tímto směrem. Mé poděkování patří Janě Hadačové a MUDr. Daně Šaškové za zdravotní péči o děti během soutěže, Karolině Strunz za moderování, Jitce a Katce Holých a Kamče Daliborové za úklidovou pomoc během konané akce. Dušanovi Kupčekovi, Karolíně Hadačové, Stanislavu Zatloukalovi a Milanovi Fejfárkovi za roli rozhodčích, technické četě pod vedením Václava Hadače a Martina Dalibora, bez které by soutěž ani nemohla být. Děkuji manželům Figovým, Milanu Vyskočilovi a paní Dedeciusové, že dětem zakoupili na osvěžení nanuky, a maminkám, které nám napekly. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat Obci Lubenec, jmenovitě panu starostovi Jiřímu Chaloupeckému, bez jejichž podpory bychom nemohli tuto akci pořádat.

Moc si vážím všech, kteří se na této akci podíleli, a upřímně děkuji.

Tereza Vopatová, vedoucí MH

tn00015.jpg, 10,5kB

Soutěž Žlutice

7. ročník Vladařského poháru začal tradičním závodem ve Žluticích. SDH Lubenec přijelo reprezentovat s týmem žen a mužů. Za ženy: Zlatka Tlustá, Romana Holá, Tereza Vopatová, Katka Fišerová, Kamila Daliborová, Petra Křížová a Karolína Hadačová, za muže: Petr Strunz, Milan Durčanský, Václav Hadač, Standa Zatloukal, Vlasta Šeiner, Karel Hamouz a Dušan Kubček.

V obou kategoriích závodilo celkem 12 týmů a musíme říct, že Žlutice jsou vždy mezinárodní - soutěží kamarádi z Hurbanova (SK).

Po prvním kole se naše oba týmy umístily na bedně. Jelikož o umístění a bodech do Vladaře rozhoduje součet časů z obou pokusů, je třeba podat vyrovnané výkony. A to se v případě SDH Lubenec povedlo. Děvčata sice v druhém pokusu nezopakovaly 33,10s ale i 36,17s jim výsledně stačilo na uhájení 2. místa. Za to chlapi chtěli urvat dobré umístění. A tak zabrali a nejlepším časem soutěže 27,59s se posunuli z 3. místa na výsledné 1. místo.

Takže SDH Lubenec veze z prvního kola 2. a 1. místo. Další kolo přivítají Verušičky 14.7. 2018

tn00014.jpg, 6,59kB

12. ročník Noční soutěže nad Lubencem

V sobotu 2.6. 2018 jsme přivítali na fotbalovém hřišti TJ Spartak Lubenec 10 týmů hasičů, kteří si přijeli vyzkoušet zápolení při noční soutěži. První pokusy v obou kategoriích proběhly za světla. Za Lubenec reprezentovaly v ženách: Zlatka Tlustá, Romana Holá, Renata Holá, Tereza Vopatová, Kateřina Fišerová, Kamila Daliborová, Karolína Hadačová a Petra Křížová. Ženy z SDH Lubenec drželi průběžně 2. místo za prvním SDH Bochov. Následovalo SDH Žlutice a SDH Chyše. V mužích za SDH Lubenec nastoupili: Petr Strunz, Milan Durčanský, Václav Hadař, Stanislav Zatloukal, Vlatimil Šeiner, Václav Šeiner, Karel Hamouz a Dušan Kubček. Tým držel stejně jako naše ženy 2. místo po prvním kole.

2. kolo už za tmy rozběhly ženy. Jediný tým, který dokázal za tmy udělat lepší čas, bylo SDH Bochov. Časem 28,20s tak stanovily nový rekord soutěže a odvezli si 1.místo. SDH Lubenec obsadil 2. místo, SDH Žlutice 3. místo a SDH Chyše 4. místo.

V mužích zlepšili své časy 3 týmy. V letošním ročníku se stala nenadálá situace, kdy dva týmy dosáhli stejného času 26,11s. SDH Lubenec a SDH Žlutice tak museli do tzv. rozstřelu. 1. místo udrželo SDH Cítoliby, 2. místo vybojovalo SDH Žlutice a 3. místo si odneslo SDH Lubenec. Další pořadí SDH Chyše, SDH Bochov a FFW Gornsdorf.

Pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů Lubenec pořádá

XVIII. ročník soutěže O pohár starosty obce Lubenec

a zároveň

3.kolo VII.ročníku Vladařské ligy
Datum: 5.srpen 2018 prezentace do 9 30 hod, začátek v 10 hod.
Místo konání: Lubenec – fotbalové hřiště TJ Spartak Lubenec

tn00018.jpg, 9,18kB

Oslavy 145. výročí SDH Krásný Dvůr

Dne 8. 9. 2018 zástupci SDH Lubenec předali dárek a blahopřání k 145. výročí založení SDH Krásný Dvůr

tn00019.jpg, 8,84kB

Soutěž Chyše a vyhodnocení Vladařského poháru

Dne 8.9. 2018 se družstva mužů a žen SDH Lubenec zúčastnila soutěže v požárním útoku v Chyši, kde si naše devítičlenné družstvo děvčat, s věkovým průměrem 39let, vytvořilo svůj nový osobní rekord s časem 28,15s a bylo z toho krásné 2. místo. Nutno podotknout, že tato soutěž měla velice vyrovnané časy a rozhodovaly setiny vteřin. Stačilo jediné drobné zaváhání a družstvo mužů dosáhlo tentokráte jen na bramborovou medaili, což je připravilo o celkové vítězství.

Soutěž v Chyši byla poslední v seriálu soutěží „Vladařská liga“. Po sečtení bodů ze všech soutěžích, které se konají vždy v jednotlivých obcích, je konečné pořadí následující:

Ženy: 1. Bochov, 2. Chyše, 3. Lubenec, 4. Žlutice, 5. Verušičky

Muži: 1. Bochov, 2. Lubenec, 3. Chyše, 4. Žlutice, 5. Verušičky

A naše mládí? Naši mladí hasiči se od poloviny srpna začali připravovat na novou sezónu. Začali nacvičovat požární útok, kterého se zúčastní 9.9. 2018 v Košticích. Poté bude následovat příprava na zahájení Hry Plamen - branný závod, který se koná v říjnu v Libočanech. Naši dorostenci ukončí 15. září poslední soutěž seriálu Stimax Cup 2018 v Krupce u Teplic. Jde o 4 kola soutěže v rámci celého kraje v běhu na 60m a 100m s překážkami. Lubenec se zhostil role organizátora jednoho z kol již v červnu. A rovněž jako u dětí následuje příprava na branný závod.

Družstvu žen a mužů gratulujeme ke krásnému umístění a dětem přejeme hodně štěstí.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat obci Lubenec za opravu a certifikaci překážek, stabilně umístěných ve sportovním areálu TJ Spartak Lubenec, které slouží k nácviku disciplíny běh na 100m s překážkami. Díky této opravě mohou dorostencinadále pokračovat v další přípravě.

Za SDH Lubenec Tereza Vopatová