SDH Lubenec

Vítejte na stránkách SDH Lubenec

img00001.jpg, 62,6kB

Sbor byl založen v roce 1872 a působí v Lubenci a jeho okolí víc než 140 let. Nedílnou součástí našeho sboru je zásahová jednotka, která zasahuje i mimo území svého zřizovatele. Zabezpečuje výjezd družstva do 5 minut a ročně vyjiždí k několika desítkám zásahů jako jsou dopravní nehody, požáry či technická pomoc. Ve výbavě má množství zásahové i historické techniky.

Během celého roku se sbor dobrovolných hasičů podílí na kulturních a společenských akcí v Lubenci. Pořádá již tradičních Hasičský bál nebo zajišťuje obsluhu a technickou službu na místních kulturních akcích. Významnou složkou sboru je práce s mládeži, která má v Lubenci obnovenou mnohaletou tradici. Naši mladí hasiči se pravidelně účastní hasičských soutěží a v posledních letech dosahují významných úspěchů. Požárnímu sportu se rovněž věnují i dospělí, náš mužský a ženský tým se úspěšně pravidelně účastní okresní a Vladařské ligy.

Chtěli bychom poděkovat všem lidem, kteří nás podporují a mají o sbor zájem a chtějí, aby jeho vývoj směřoval směrem k budoucímu rozvoji, nikoliv ke stagnaci nebo úpadku. Současně bychom chtěli vyzvat všechny, kteří by se chtěli stát novými členy našeho sboru, z řad mládeže i dospělých, ať neváhají a přihlásí se.

a zároveň 7

Ilustrační fotografie, 7,83kB

Plán akcí SDH Lubenec na rok 2018


Ilustrační fotografie, 6,83kB

Hasičské desatero